1926

2 jan Om 5 uur vind ik plotsklaps Tip op bezoek die komt vragen of ik morgen mee ga lopen naar Noordwijk. Dat kan wel prettig wezen

3 jan Strand weer vrij rijk, maar geen bijzondere dingen. Er staat nogal wat tegenwind en hard lopen we niet. Blazen om half 12 een poosje uit bij paal 74 en gaan om 1 uur in de duinen koffie drinken. Hebben allerlei te bepraten, maar vrolijk is het niet en het houdt ons nog lang bezig. Lopen later door de duinen en slaan om half 3 af naar Noordwijkerhout, omdat het begint te regenen. Pakken daar een bus naar Haarlem en zitten als haringen in een ton. ’s Avonds muziek gemaakt en gezellig gespeeld met de kinderen en nog zitten napraten met Marietje en Lotte

4 jan Tip en ik zijn nog niet uitgebalanceerd, maar we zullen het uitvechten en ons best doen. Op ’t ogenblik lijkt het een reusachtige kater. Baasje voor ’t laatst op het toneel, omdat hij Charlie gaat wegbrengen. Komt met Miss Scotti en de jongens aan de koffie, evenzo neef Willem uit Maarn met 2 kinderen. Raadsel wie het grootste hoofd heeft: DE hoed van W.H. de B zakt bij ons baasje tot over zijn oren! ’s Middags nog met de jeugd in het aquarium gekeken

8 jan Baasje weer terug, vertelt leuk van zijn tochten en van zijn bezoek aan Senckenberg

9 jan Met Annie van Dam naar Zaandam voor een week-end. Aardig oud huis met de mooie zaankamer. De papa is werkelijk niet al te vriendelijk. We zitten ’s avonds op Annie’s kamer te redeneren.

10 jan Wandelen ’s morgens Zaandam rond, bekijken Tsaar Peter en zijn huisje en gaan ’s middags langs allerlei sawah’s naar Wormerveer. De Zaan is een enige buurt. We treffewn mooi weer, en zien het dus op z’n voordeligst. ’s Avonds met Zus Terlaag naar Lord Lister Legende in de stadschouwburg te Amsterdam

15 jan Weber op bezoek die allerlei komt bekijken en vraagt of ik nu ook minister van Kolonieën moet worden, nu ik in de redactie van het vakblad zit. Neen, dan liever Gouverneur Generaal

16 jan Eerste vergadering van de experimenteel biologische sectie van het Natuur & geneesk. Congres. B. de Haan ligt met influenza te bed, jammer voor hem. Na de lunch nog even gepraat met Boeke, Jordan, Hirsh, de Lange, Koning en Van Oordt

18 jan Ik wil toch persé naar Frankfurt. Annie van D. heeft wel lust om mee te gaan. Tip wil ons wel brengen

23 jan Vergadering over de tentoonstelling, indeling etc. Na afloop zitten van Burkom, Raad, Sleen en ik nog even te praten en doet v. B. zijn beklag over de werkzaamheden van Doreman. ’s Avonds hydrobiologische club Nogal grote opkomst. Redeke leest verslag over ’t Abcouder meer voor en vertelt daarna over de groei van zalmen. Hij gaat met Heijman een nieuw tijdschrift opricten en fleurt mij om als “medewetker” op te treden

24 jan Walter B. op bezoek in Amsterdam. Gaan ’s morgens het aquarium bekijken, dan bij Non koffie drinken en ’s middags de nieuwgebouwde wijken in de buurt van Non bekijken. In de stad gegeten en ’s avonds naar de bioscoop. Verdorven jeugd!

30 jan Bij Emilie gegeten en daarna naar de Dierk. Vereniging. Baasje wil niet mee ….. Wij komen veel te laat en vallen juist in bij de thee. Na de vergadering met een hele club gaan thee drinken in Terminus en terug in de trein zit De Jong Redeke voor de mal te houden. Dr. Pijzel overleden

1 febr Tip komt mij in het aquarium halen en vertelt van de dood van zijn schoonvader

3 febr De Haarlemse tram is weer van de kook, na veel vergeeft wachten gaan Tip en ik in de trein terug en ik zit hem te …..?

5 febr. Bij ’t naar huis gaan stapt T. in Haarlem mee uit en vereert mij een prachtige bos narcissen

6 febr Mocht thuis blijven van Baasje. De oudste kleinkinderen komen koffie drinken met veel lawaai en pret. Non komt eten en brengt een mooie brief op rijm mee van de rolpensclub

7 febr Op de fiets naar Zandvoort met handwerk en boek voor de koperen bruiloft van Tip en Marietje. Zij zijn nogal fleurig. Met de kinderen Chinese schimmen vertoond op de logeerkamer

15 febr Ihle komt mij opwarmen om voor een nieuw zoölogieboek dat hij met Nierstram aan het uitgeven is, de mollusken te bewerken. Lijkt mij een hele kluif. Daarvoor moet je er veel meer boven staan en meer oordeel hebben. Ik zal er zelf het meeste van leren en dat kan geen kwaad. We zullen er eens over slapen

17 febr Ik heb er nog lang niet genoeg over gedacht en nu komt I. alweer om antwoord. IK zal ’t wel eens proberen, als is ’t eigenlijk de verkeerde wereld. Baasje krijgt zoogdieren en vissen, Van Oordt Vogels, de Jong: reptielen van Kampen Amfibieën ……. Wij krijgen van Went voor het vakblad een mooi stuk, waarin ik een paar aantekeningen maak. B. de Haan furieus! Zo ’n Pietje Precies!

19 febr Lezing Visser over de Karakorum in het concertgebouw. Non en ik krijgen elk een kaart van B.de H. waarvan wij dankbaar gebruik maken.

21 febr In Zandvoort koffie gedronken en daarna met Tip gewandeld langs strand naar het Zuiden en door het duin terug. Mooi zacht weer, in het duin een poos zitten uitblazen in het zonnetje en veel gepraat en nagedacht. WE zijn nog niet veel opgeschoten

22 febr Weber in de stad. Heeft Peltenburg op bezoek om over de Siboga te praten

23 febr Vergadering technische commissie biologische tentoonstelling. De voorzitter doet geweldig zijn best. Doreman is verschrikkelijk

24 febr Non komt nu al met 1 maart op de bibliotheek want Greet is ziek en heeft haar ontslag gevraagd. Hoe eer, hoe liever, maar je vraagt je toch af wat voor mentaliteit zo’n mens heeft. Grote kwestie of Tip en ik samen naar Frankfurt zullen reizen

27 febr Baasje heeft ’s middags bestuursvergadering van Dierkundige vereniging in zijn kamer. Ikke schenk thee voor de vriendjes. Ga later met Tip in Americain eten, heel rustig en gezellig. Daarna brengt hij me weg naar de vergadering en gaat zelf naar Stravinsky. Wat hem heel goed bevalt gelukkig! B. de Haan praat over Kobus en Hugo.Baasje over vis uit de archipel. Om 10 uur ga ik Tip weer opvissen en reizen we samen naar huis.

1 mrt Vader is naar Middelburg om het 125 jarig bestaan van de firma V B & J. te vieren. Het is een gloeiende fuif geworden

5 mrt Met Marietje en Tip en mevr. Salm naar lezing van Visser over Karakorum. Hadden heel goede plaatsen

6 mrt Ga bij Tip lantaarnplaatjes verder afhelpen fotograferen. Dat is erg interessant en inspannend werk. Ikke ga eten bij Non en ’s avonds naar vergadering biologische tentoonstelling

13 mrt Vroeg op de trein naar Middelburg en per bus naar Domburg. Tref daar Annette Ghijssen met Do en Henk en de burgemeester. Na de koffie met Rika langs het strand gelopen. Thee gedronken bij Mies en om 8 uur voordracht gehouden over “schelpen, haar bouw en haar verspreiding” in de wetenschappelijke winterclub. Er zijn veel mensen opgekomen, w.o. veel familie! Ze vinden ’t nogal mooi geloof ik, en vragen veel. In plaats van binnen het kwartier (zoals ik vreesde) was ik na 2 uur nog niet klaar. Met Rolien bij tante en Rika warme wijn gedronken.

14 mrt Op de fiets van Gerda Vaandrager met Rolien en Rika naar het Vroon. De fietsen bij een hofstee gezet en de bazinne gevraagd om er op te passen en toen door de duinen naar zee en langs 2 duinplasjes met vogels terug

15 mrt Terug naar Haarlem, onderweg bij Jaap in Middelburg koffie gedronken

18 mrt Vergadering biologische tentoonstelling. Met Havinga in de stad gegeten, die op het punt staat naar de Riviera te gaan. Daarna vergadering en tenslotte met Tip naar huis terug gereisd

20 mrt Voor Vaders verjaardag komen er nu al bloemen, cadeaux en telegrammen

21 mrt Lunchen in Hildebrand met 28 gasten, zeer fleurige stemming. Van de familieleden zijn er, die mekaar in 25 jaar of langer niet gezien hebben en dat geeft allerlei verrassende ontmoetingen. Nel Schoo, Jaap, Mien H., Wil D. Bert H, Mies, Carpentier Alting en ik hebben een grote prethoek

22 mrt Vader 75 geworden. Nog meer bloemen, cadeautjes en telegrammen (o.a. van Non en Tip) en bezoek

23 mrt Baasje jarig, geven hem mooie tulpen van de koffietafel. Krijgt van Engel en mij een pennenbakje. En van Annie van Dam een Azalea. Aan de koffie grote traktatie en aan de thee nogmaals

26 mrt Tot mijn grote spijt kan Tip toch niet mee naar Frankfurt. Nu moet ik, in vredesnaam, maar in mijn eentje

28 mrt Gaan koffiedrinken in Zandvoort en ’s middags met Marietje, Tip en Dora in de duinen gewandeld. Prachtig lenteweer. De wolken maken allerlei mooie lichteffecten

29 mrt Bierens de Haan vertrekt naar Napels voor een week of 6. Ikke krijg de hele zorg voor het vakblad opgedoft. Neemt heus een helboel van je tijd. Ik kon nog net in de familiekrant (=het vakblad) zetten dat Weber de Grote Linnaeum medaille heeft gekregen. Hoe groot is die wel?

 

30 mrt Brief van mevr. Weber of ik op de terugreis uit Frankfurt nog in Eerbeek kom. Ik zal maar bedanken, want ik ben dan te vies, en moet bovendien dan op het vakblad gaan passen. Baasje is zo snipverkouden dat hij aanvankelijk thuis blijft, maar aan de koffie opeens aan komt waaien. Engel gaat vakantie houden in Best.

2 april Met Tip naar Uitgeest per trein. Toen op de fiets verder over Castricum, Egmond en verder het strand langs naar de Hondsbosse. Onderweg koffie gedronken op een duintje, zo heerlijk in de zon dat we er ruim twee uur bleven. Schelpjes gezocht in plas achter de Hondsbosse. Toen via Alkmaar per trein naar Haarlem. Daar aan het station gegeten en om 09.07 gaat Tip naar Zandvoort. En ik naar huis. Een stralende dag, die een mooie herinnering geeft.

5 april Annie van Dam gaan afhalen aan pont over het Noordzeekanaal. Toen gefietst over Velzen, Driehuis en Santpoort naar Haarlem. Thuis koffie gedronken en ’s middags naar Zandvoort. Over het strand gekuierd, lekker fris. En toen de Nieuwe Zeeweg teruggefietst.

7 april Met pak en zak naar Amsterdam voor reis naar Frankfurt. Ga Baasje, Non en Schat goedendag zeggen en drink dan met Tip koffie in de Poort van Weesp en dan brengt hij me in de trein. Reis is heel goed. Douane niets geen last. Tot Köningswinter daglicht. Dat stuk van de Rijn is prachtig. Haas haalt mij af, heeft Archiv Molluskkunde onder zijn arm! Brengt mij naar het hotel, dat zeer geschikt blijkt.

8 april Om 9 uur naar het museum, waar tot mijn vreugde ook Prashad is, die een hele tirade houdt over Indische Vivipara’s. Met Haas het museum gaan bekijken, treffen daar behalve al het moois in de zoölogie ook Wenz, Mertens, Frl. Franz, Z. Strassen. Na de koffie met Haas naar Werner en Winter waar de directeur Dr. Fries heel geschikt ontvangt en met wier ik de platenzaak bepraat. Hij zal er voor zorgen, maar niet vlugger dan 1 ½ a 2 maand. Daarna met Haas naar de Zoo. ER zijn veel goede dingen, o.a. onder de kleine roofdieren, maar het hele zaakje ziet er erg verwaarloosd uit. Toen door de stad gewandeld. Haas laat allerlei leuke oude hoekjes zien. Tenslotte bij Haas en vrouw gegeten en heel gezellig zitten praten.

9 april Per trein naar Hanau, waar Seidler me afhaalt. Thuis zijn zussen begroet: Frl. Louise, die ook in 1924 mee in Amsterdam was en Frl. Margarite, die veel jonger is. De schelpencollectie uit en te na bekeken. Ze zijn wanhopig gastvrij, aldoor eten en drinken. ’s Middags naar het museum van de Wetteranische Geselschaft van der Gesamte Naturkunde. De titel is mooier dan de werkelijkheid. ’t Geheel is ondergebracht in een oud Kaselarei Gebäude van de Landgraaf van Hessen, een miserabel cavalje, dat hier en daar wat opgelapt is. De collectie is vrij armoedig, Seidler is er reusachtig trots op. Ik moet alles zien en hij rammelt overal zo bij, dat eindelijk mijn hoofd achtersevoren en ondersteboven staat. Thuis weer schelpen gekeken en veel gegeten en na afloop om 10 uur naar huis. Frl. Louise heeft een complete collectie Hollandse postzegels!

10 april In het museum literatuur zitten doorkijken en veel met Prashad geredeneerd. Een fijne hindoe met een ongelooflijke hoop kennis bij de hand. Hij is volbloed Brahmaan en mag bijv. geen rundvlees eten, daar dit stamt van hun heilig dier. Zijn vrouw verwekt veel opzien in Frankfurt. Loopt in kleurige Indische gewaden met veel gouddraad en met een grote briljant in haar neusvleugel als teken van haar hoge kaste.

11 april Met Haas en Hüttenbach en vrouw maar Kühkopf, een eilandje ontstaan bij de Rijnnormalisatie. Per trein naar Goddelau, gewandeld naar Erfelden, overgestoken per veer. En toen om de Kühkopf heengewandeld. Veel vruchtbomen in bloei, verder aan de rivierzijde rietland en sloten, naar binnen toe, Anwald, dat prachtig fris was met het jonge groen. In het Forsthaus koffie en kuchen gebruikt en toen weer terug. In de trein verzint Frau Hüttenbach de ene mailligheid na de andere om een paar mensen uit de coupé te krijgen: dat Haas slangen in zijn rucksach heeft en dat ze in een circus optreden moet, maar van haar man meer slaag dan geld krijgt etc. Ze praat ook nog een abominabel Duits Amerikaans.

12 april In het museum gewerkt. Strasser komt een poosje praten, een echte mooie man, erg ijdel. Wordt door zijn conservatoren niet helemaal au serieux genomen. In het bureau van de universiteit de salarisregeling van assistenten en conservatoren bestudeert. Beaufort wil dat namelijk gebruiken bij de nieuwe regeling van Artis en Gemeente

13 april ’s morgens in Senckenberg. ’s Middags met Haas en vrouw en Mrs. Prashad naar ’t nieuwe stadion gaan kijken. Warm werkje, reusachtig groot terrein. De 2 dames gaan per tram terug. Haas en ik te voet door het Stadswald, langs de Main en nog een heel eind door de oude stad. Bij Haas gegeten en van allerlei geredeneerd

14 april In het museum gewerkt. Nog een hele tijd door de SChausammlung gewandeld. Opgeruimd en afscheid genomen. Telegram van Weber, dat ik Prashad moet beduiden om 24 april te reizen en dan eerst naar Eerbeek te komen, Maar Prashad is naar Wtzlar voor een paar dagen. Een lange brief voor hem achtergelaten met allerlei inlichtingen. Koffer gepakt, die loodzwaar was met al die boeken.

15 april Om 07.25 op de trein. Het Rijndal tussen Wiesbaden en Keulen is prachtig. De rotswanden komen tot vlak bij de trein, duidelijk de geplooide lagen te zien, en de basaltgroeven tussen Linz en Koningswinter. De appelbomen bloeien nu ook, haast nog mooier dan peren en kersen. Hoe noordelijker hoe wijder het dal en hoe achterlijker de flora. In Amsterdam haalt Tip me af, gaan theedrinken bij Ledeboer en dan spoorslags huiswaarts.

16 april Moet aan Baasje allerlei verslagen doen. Hij vindt ’t leuk dat Prashad volgende week komt. Er is allerlei post voor ’t vakblad en dan al die aantekeningen uit te werken

17 april Vergadering biologische tentoonstelling, 85 inzendingen onder dak gebracht. Van Burkom is kranig. Met hem en Des Tombe in Polman gegeten en ’s avonds weer vergaderd

23 april Weber is in Amsterdam, is erg benieuwd naar de Prashads, die morgen bij hem komen logeren. Baasje scharrelt een pension in de Jan Luikenstraat voor hem op. Weber heeft een nieuwe auto gekocht en Witvoet laten doodschieten

25 april Sam van Vorde jr. geboren

27 april Tip komt het diorama bekijken en zegt dat hij het erg mooi vindt. Daarna gaan we in de stad eten en ’s avonds naar de Gold Rush (Charlie Chaplin) die heel goed bevalt

28 april Om half 1 Prashad met vrouw, kind en nurse van de trein gehaald en naar hun pension gebracht. ’s Middags komt de hele familie het aquarium en museum en de tuin bekijken. Verder veel gepraat over allerlei zoölogische en vooral malacologische aangelegenheden. ’s Avonds vergadering over de tentoonstelling

29 april Prashad weer op ’t toneel, allerlei en nog wat afgepraat, ’t is zo fijn om een goede vraagbaak voor verschillende details te hebben. Hij zit zelf in Miratesta en Vivipara te prutsen. ’s Middags sjouw ik met hem stad en land af d.w.z. de tuin, het lab en daarna gaan we nog boodschappen doen in de stad o.a. even naar Salm om zo’n leuke lens te kopen als ik van Tip in bruikleen heb.

30 april ’s middags komen Prashad en vrouw afscheid nemen, omdat zij vanavond met de Hoekboot naar Engeland gaan. Hij blijft nog een jaar in Europa, maar zij gaat naar India terug

1 mei Hydrobiologische club, Neeltje praat over Infusones van het zoete water, de Meyere over …… Met Redeke bij D M. gegeten, nogal tam

2 mei Met Tip door de duinen naar Noordwijk gewandeld. Een geducht eind, maar wel fijn. Houden rust in een bosje, waar een nachtegaal mooi zingt en drinken koffie tussen de duindoorns. Komen eerst tegen achten in Noordwijk hebben een moordshonger en keren dan per tram en trein terug, en zijn stijf als houtjes

15 mei Met Non naar Zandvoort, om rijsttafel te maken en daarna op te eten ter ere van Tips verjaardag. Non is uitgelaten en we doen het maal veel eer aan

17 mei Begin van de tentoonstellingsherrie, opslaan van planken en beklede met doek

20 mei Om 11 uur persvoorstelling in het museum. Onderwijl komt Hartert aanwaaien, die aan Bussy wordt geëndosseerd Weber en mevr. W. op het toneel. Grote koffietafel en om 2 uur feestelijke opening van het museum. De burgemeester en zijn vrouw zijn zeer geïnteresseerd en doen allerlei leuke vragen. Na afloop blijven Swaen en van Dedem + vrouw napraten en theedrinken. Later komen Bussy met van Oordt, Jourdain e 2 Mathews Met de hele partij in Polman gegeten en daarna naar Ornithologische feestviering. Baasje houdt de feestrede. Daarna nog Jourdain, Thijsse en Burdel aan het woord

21 mei Er komen nog telkens persfotografen om het diorama te kieken. Engel geleidt de verslaggever van de Maasbode. A.B. Wigman is op de tentoonstelling en wil ook het diorama zien. De inrichting van de tentoonstelling geeft een boel drukte. ’s Middags moet ik gekiekt voor de Telegraaf

22 mei Feestelijke opening van de tentoonstelling. Daarna gaan Baasje en ikke naar het museum, wachten daar zijn broer Henri af en kijken vergeefs uit naar Haschsuka en Evans, die zo laat komen, dat Baasje ongeduldig wordt en naar huis rijdt. Ikke wacht de vriendjes nog op en laat aan Haschisuka het diorama zien. Daarna gemeenschappelijke maaltijd met de deelnemers van de tentoonstelling en ’s avonds voordracht van Portielje. Daarna bezoek aan zoölogisch museum en verlicht aquarium

23 mei De hele dag tentoonstelling, ’s avonds voordracht van Schierbeek over …..

24 mei Tentoonstelling en ’s avonds voordracht van Thijsse over Heimans. De spreker is evenzeer te bewonderen als de besprokene. Wat een bescheidenheid en zachtheid en gevoeligheid

29 mei De prins bezoekt de tentoonstelling. De commissie wordt voorgesteld en loopt er zoet achteraan. Er is nog even een kans dat de prinses vanavond of morgen zal komen, maar het gaat per slot van rekening niet door. Na afloop van de tentoonstelling een allergenoeglijkst slotdiner

30 mei Om 12 uur naar Amsterdam voor bezoek van de koningin aan het museum. Nella en Hans geven bloemen en dan wandelt Baasje met de majesteit naar het diorama. Daar blijft ze heel lang en praat veel met Steenhuizen en Jansen. Ze drinkt er thee en Juliana zit met Nella te praten. Het gevolg zit gedeeltelijk in het aquarium. Loman Trip die gisteren ook met de prins meekwam herkent mij en komt vriendelijk goedendag zeggen. De burgemeester herkent mij zelfs, erg knap! In het museum op de terugweg worden Engel en ikke aan H.M. voorgesteld. Zij vraagt waar we gestudeerd hebben en of we wel eens beesten moesten opzetten en of we veel excursies maakten of reisden. Daarna nog in het aquarium gewandeld met prinses en Nella. En toen de koninklijke familie verdwenen was, gezellig zitten thee drinken met bestuur van Artis en van de Heimansstichting

31 mei Congo dies gevierd in Abcoude, overdag excursie en ’s avonds diner, erg genoeglijk maar wel een wilde boel. Terug per autobus. Hart en Barendrecht maffen regulier

1 juni Op de puinhopen van de tentoonstelling nog wat met Queué na gefilosofeerd

11 juni Ter Bockhorst. Tip brengt me naar de Weesper Poort. Wij drinken daar koffie en dan ikke er vandoor. Vindt in Utrecht Bram Candré., In Arnhem overstappen naar Dieren en daar per fiets verder. Treffen net een droge bui en rollen in de armen van tante Fenna, Tante Anna, tante Bets, Corrie, Coos Cos en Jo Appeldoorn. Bos en tuin erg vochtig, maar nu kruipen de slakken goed. De kinderen zijn allerliefst, Jan heeeft een bolle hapsnoet. Corrie springt er leuk mee om.

12 juni Met Bram er op uit door allerlei leuke paadjes in de buurt. Kikkers met staarten hippen over het land. Zij kent weinig van al die waterrommel en vindt het enig. Wim komt ’s middags, maar brengt ook al geen mooi weer mee.

13 juni Naar de steeg gereden,waar Corrie en Wim een oom gaan opzoeken, terwijl Bram en ik in het bos wandelen. ’s Middags en ’s avonds gietregen, zodat Bram en ik, die naar het veentje bij Soeren waren, kletsnat terugkomen. Is kil en vochtig in huis. Kruipen ’s avonds in bed met kruiken en veel dekens

14 juni Bram en ik weer naar het Veen. Om het huis is het ook heel leuk. We verboeren helemaal, krijgen veel verstand van biggen, kalfjes, het veulen en de moestuin.

15 juni Met Bram gefietst over Eerbeek, Hall, Voorstonden en Brummen. ’t Is zo stil op de wegen in deze buiten vakantie tijd

16 juni Tante Fenna en Tante Nel (Epe) op bezoek. Bram verdwijnt, moet voor haar kandidaats gaan werken

17 juni Met Corrie over Soeren en Eerbeek gefietst. Het huis van de Webers bekeken, die nog in Zwitserland zitten. Willem gesproken, die juist de auto schoon poetst. Onmoeten onderweg De Meyere, Corporaal, MacGillavry, Valck Lucassen en een paar andere entomologen, die voor de vergadering in Soeren zitten en nu lopen te zwaaien met netten, paraplu’s etc. Brief van Bierens de Haan die weer terug is uit Napels

18 juni Weer veel regen, dus dicht bij huis gebleven. Brief van Baasje met allerlei nieuws

19 juni Eindelijk eens wat van Tip gehoord, is erg verkouden geweest. Wim komt ’s middags en dolt met de kinderen. ’s Avonds knus gewandeld met prachtig helder weer

20 juni Met Corrie en Wim naar het Veentje en nog een heel eind door het bos gewandeld

21 juni Naar Amsterdam terug. Wim doet mij uitgeleide. Reis met oom Co tot Arnhem en kom half 1 op museum. Aan de koffie met Baasje, Brierens de Haan en Annie. Later met B. de H. veel vakbladzaken afgepraat. Promotie Dulfer, met mooi juditium van Stomps

22 juni Om kwart voor vijf komt Tip me halen. Hebben een boel te praten na zo’n lange afwezigheid.

24 juni Naar Overveen en vandaar per trein met Tip naar Amsterdam, die vanmiddag doorgaat naar Jena. Op ’t museum bezoek van Leo Muller die schelpen komt ruilen.

25 juni Blindenbezoek. Engel en ik vertellen over haren en schubben van zoogdieren en over schelpen. Grote belangstelling en erg dankbaar werk. ’s Middags komt de heer Vermeulen (IJmuiden) aangewaaid. Maandag gaan Beaufort en Kerbert met de burgemeester confereren over het contract. Baasje vertelt ook dat hij met de Gijselaer bezig is een verbroedering Van Kampen – Van Oort te bewerken. Dat zou fijn zijn, maar zal moeite kosten.

30 juni Tip schrijft belangrijke en uitvoerige brieven. Ik geloof dat ik voor mezelf wel tot een resultaat kom. Was ’t bij hem ook maar zo

2 juli Om 12 uur komt Tip weer terug. Ik haal hem af aan Weesper poort en we rijden naar Centraal, van waar hij doorreist naar Zandvoort. Is erg moe en doorgereisd

9 juli Krijg uitnodiging van Weber om tocht mee te maken naar Winterswijk. Fijn. Baasje vindt het goed

11 juli Naar Zandvoort om camera van Marietje te halen. Prachtig weer. Voor de koffie gezwommen met Tip en de kinderen. ’s Middags in de duinen gelopen en veel gepraat. Bij Go gegeten, die jarig was

12 juli Om 7 uur per trein naar Eerbeek en met Prof en mevrouw en mevr. Ruge naar Bonkhorst veer, Ruurlo, Lichtevoorde, Bredevoort, Winterswijk. Gelogeerd in Hotel Stad Munster op de Markt. Erg geschikt

13 juli Vroeg gewekt door de biggenmarkt. Met de auto naar het Wold en daar verzameld langs de slingerbeek. Warm en zonnig, veel slakken, weinig kevers. ’s Middags naar Kotten. Ikke met blote benen in de beek, lekker fris.

14 juli Over Groenlo, Borculo (nieuw opgebouwd) Lochem en Zutphen naar huis. Koffie gedronken in de Dolle Hoed ’t wordt hoe langer hoe warmer, komen gestoofd thuis

15 juli Met Weber nog over molluskenmanuscript gepraat. Vindt dat ik wel door kan gaan op deze weg. Alleen duurt ’t wel lang. Als ik een soort per week doe is 50 per jaar, heb ik voor ’t hele ding 6 jaar nodig. Omdat veel streken nog zo slecht bekend zijn, wil hij best in september weer eens een tocht maken bv. Naar Limburg of Drenthe

17 juli ’s middags met Tip langs de ringvaart van de Haarlemmermeer gefietst en gevist. Daarna via Haarlemmerliede, Spaarndam naar Santpoort. Onderweg bij molen ook nog gevisten bij de Liede in het riet gezetn. Prachtig mooi weer en goede vangst

24 juli Tip komt in schelpenkamertje verschillende hem onbekende soorten bekijken om te trachten die in Zeeland te vangen. Er is heel veel te praten. Tante B. overleden

25 juli Chris komt plotseling aanwaaien en ’s middags gaan wij in Zandvoort wandelen. Prachtige wilde branding.

26 juli Bierens de Haan vertrekt weer naar het buitenland en ikke krijg weer hele redactie van het vakblad

28 juli Openings congres International Federation University Women. ’s Morgens en ’s middags komen enige gezelschappen het zoölogisch museum bekijken. Een heel gemengd gezelschap wat nationaliteiten aangaat. Bij Non gegeten en samen naar het Koloniaal Instituut. Mevrouw Weber en prof en Mevr. Ruge zijn er ook bij. Voordracht Hans Westerdijk heeft veel succes. ’s Avonds nemen Non en ik nog de heer en mevr. Rodenburg -van der Horst mee naar huis om te slapen.

29 juli Aan de koffie komt Hans W. met Gräfin v Linden, Miss Cullis, Tine Tammes en To Doyer mee. Dat maakt met de familie Weber, mevr. Ruge, Neeltje, Bussy, Beaufort, Non, Annie v. D. en ik een heel tafeltje rond. ’s Middags laat ik nog het diorama zien.

30 juli Tip inviteert mij te eten voor vanmiddag. Eerst komt hij mij halen in het aquarium en vast goedendag zeggen. Heel gezellig en lang bij Polman gegeten. Toen door de Jordaan gewandeld en bij tijds naar huis.

31 juli Hans W. vertelt aan de “wijze vrouwen” wat Hollandse biologische vrouwen in haar vak doen. Zit reusachtig op te scheppen. Ikke kom ook nog 3 X levensgroot op het doek. Met Baasje alle laatste zaakjes afgepraat. Hij vertelt dat Miss Scotti bij hun weggaat en dat Nella nu alleen het huishouden zal doen. De hele maand hebben we niets van Engel gehoord. Is dat nu aardig? Als hij maandag niet terug is zal Baasje mij opbellen, en dan kom ik spoorslags terug

1 aug Via Amsterdam naar Den Helder. Onderweg pik ik Annie van D. in Zaandam op. Het landschap wordt hoe langer hoe kaler en smaller. Inkwartiering bij juffr. Winter (Zuidstraat 18) is heel geschikt: elk een slaapkamer en samen een zitkamer

2 aug Als laboranten zijn er : Kruseman, Lien Fournier, Ina Uijldert, Lub en Estoppey. Plankton bekeken. Lien F. komt bij ons te wonen bij mej. WInter

3 aug Naar het slikwad voor wormen…. Mooi zonnig weer, met geen wind,. ’s Avonds naar de bioscoop

4 aug Met Knorhaan naar Texel, mooie vaart en goede vangst. Eléves zeer geïnteresseerd

5 aug Per Knorhaan naar zuidwal en het Gaatje en in het zeegras gekord….

6 aug Thuis gewerkt aan de vangsten en nog plankton bekeken. Annie en ik ’s avonds op theevisite bij Redeke

7 aug Aan de vlotten gekrabbeld en ’s middags bruinvis gesneden. ’s Avonds in de bioscoop komt de verloofde van Lies F. Amir opeens aanzetten

8 aug Met Annie en Ina per autobus naar Wieringen. Van Hypolitushoef naar Noordkust, waar mooie keileemkloffen zijn Daarvóór liggen slikken met kreken erdoor en veel zoute planten. Overal vuurstenen aan het strand. Veel vogels op het wad……

9 aug Bij eb langs strekdam naar de …? Gekuier en stenen omgedraaid. Estoppey vangt allerlei kleine visjes

10 aug Per Knorhaan met Redeke naar de binnenhaven, het grote Noord Hollands kanaal en de Doggervaart. Zwaar brak, alleen in de Doggervaart wordt het westwaarts gaande zoeter

11 aug Stensloff en Kakro? Op bezoek. ’s Morgens veel afgepraat, erg leuk, koffie gedronken in Den Burg en ’s middags een vergeefse poging om naar Den Stier te tuffen. TE veel bloemetjes buiten. Wachtschip afgekrabbeld en nog wat langs VAngdam gemarcheerd. Stensloff is verrukt over de hoeveelheid Hydrobia

12 aug Thuis gewerkt aan de vangsten

13 aug Naar de Stier getuft en deze afgekrabbeld. Weinig naaktslakken.Met veel zeetjes over terug, zodat we suffisant nat worden

14 aug Opgeruimd en 1.13 naar Holland. In ’t aquarium van half 4 tot 7 uur met Stensloff over Hollandse slakken gepraat. Erg nuttig. ’s Avonds naar huiis

15 aug Tip op bezoek met al zijn vangsten uit Zeeland. Heeft met Brakman uitvoerige tochten gemaakt. ’s Avonds terug naar Helder, mis de aansluiting en ga in Artis boemelen

16 aug Maandag, nieuwe eleves: Errydu, Marcie Servaas, Jellema, v/d. Loeff en Holstvoogd. Plankton gevist en aan de vlotten gekrabbeld

17 aug ’s middags naar Zuidwal en het Gaatje met schitterend weer. Rijke oogst. Met Nel en Wessie naar revue van Ter Hall

18 aug Thuis gewerkt aan de vangsten. Deze laboranten werken langzamer, maar veel zorgvuldiger. Met Nel plan van de Terschellingvaart besproken

19 aug Naar Vangdam en slikwad en suffisant in de modder geploeterd. Bezoek van Breslau (Keulen) met vrouw en kinderen

20 aug Per knorhaan naar Havenhoofd en aan wachtschip gekrabbeld. De commandant toetert door een grote megafoon, wat of wij uitvoeren. Hij heeft er principieel niets tegen, maar het moet eerst gevraagd worden! Loop naar je Grootje DR. Slothouwer komt ook nog werken

21 aug Thuis gewerkt aan de vangsten. OM half 3 ga ik Tip afhalen. Wandelen langs de havens en langs de dijk. Bezoek van Stensloff, die naar Wieringen is geweest. Hij blijft eten en vertelt aardig van zijn reis door Rusland.

22 aug Naar Texel met boot en fiets. Lelijke tegenwind, zodat wij veel naast de fiets moeten lopen. In de Koog de fietsen gestald en langs strand naar Slufter en door het duin, langs de Mug terug. Hadden door al het oponthoud geen tijd in de Slufter te vissen. Op de terugweg nog allerlei slakken uit slootjes onderweg opgediept

23 aug Met Knorhaan naar Noord Hollands kanaal tot bij de Koog. Langs Doggervaart gewandeld en met schepnet gevist en gedregd. Op de terugweg weigert de knorhaan en hopeloos onhandig terug geroeid. ’s Middags gaat Tip het wad op en helpt daarna Nel met haar apparatuur.

24 aug Om 8 uur aan boord Zeemeeuw met dreigende lucht en onstuimige zee. Vissen op Texel. Bij Balg de motorvlet uitgebracht en gaan korren op het wier dat onnoemelijk veel oplevert, tot grote vreugde van Tip. Er staat veel zee en het buist erg, maar de vlet loopt op 4 cilinders en kan het wel baas. Aankomst West terschelling zeer schilderachtig. Wandelen voor ’t diner de haven rond en ’s avonds naar de Dodemanskist, waar we in gaan vissen. Klinkklaar zoet!

25 aug Nog stevige bries. Wandelen dwars door het eiland naar het Badpaviljoen, gaan daar zwemmen en koffie drinken en lopen ‘s middags rond de kop van Terschelling naar West terug. Strand heel breed maar weinig aangespoeld. De westkant is een en al stuifduin, aardig om te zien, maar beroerd om er in te lopen. Komen uit op het groene strand, en wagen vandaar een aanval op de Brandaris die een prachtig uitzicht geeft, ’s avonds met autobus naar Midland en gewandeld naar dijk van de Waddenzee. Onderweg nog in een zoete en een zoute sloot verzameld

26 aug ’s morgens weer naar de dodemanskist en om half 11 afvaart. De kapitein had orders alle binnenkomende botters te fouilleren, en zo heeft hij er eerst 2 en later nog 1 nagekeken. Nel, Tip en ik maken de vaart mee, er staat weer veel zee, en ’t sproeit geducht, maar het is een leuke onderneming. Om half 4 thuis en de vangsten uitgezocht

27 aug Gewerkt aan de verzameling. Tip helpt Nel met haar apparaatjes en gaat om 1 uur huiswaarts

28 aug Afscheid van deze ploeg laboranten. ’s Middags met Nel langs schorren gewandeld en Jan laten zwemmen

29 aug Met Nel en Jan naar Texel met boot en bus. Trekken uiteindelijk naar de Mug en plassen daar de hele dag op blote benen in rond. Veel gevangen, klinkklaar zoet. Door hoge duindoorns heen geworsteld en dan weer in de Mug beland. Ook die dwars doorgemarcheerd en eindelijk bij zee uitgekomen en langs strand terug.

30 aug Thuis gewerkt aan vangsten. Er komen weer nieuwe laboranten. Met Nel en Jan in de ford naar Haarlem, zo krijg ik mijn rare bagage gemakkelijk thuis. Redeke gaan gelukwensen die net uit Frankrijk thuis is gekomen

1 sept Uitgewaaid en bruin gebrand naar Amsterdam. Daar is de hele gemeente weer present, echt leuk, al die oude bekende gezichten

3 sept Baasje vertelt dat Boschma is afgekeurd voor Indië, wat jammer voor hem. Ik moet er telkens aan denken, wat zullen zij teleurgesteld zijn.

7 sept Ina Uijldert op bezoek, ook Emilie en Verwey

16 sept Bierens de Haan brengt aan de koffie een Indiër mee, die prof is in de psychologie aan de universiteit van Mysore bij Madras. ’t Is een aardige man, maar B. de H. vindt ’t maar half om daarmee over straat te lopen

17 sept Er moet nu eindelijk een nieuwe comité lijst komen. Baasje gaat ermee akkoord en Ihle vindt ’t goed om die weer in ’t tijdschrift van de N.D.V. uit te geven. ’t Zal wel een boel tijd kosten, maar ’t zal nu ook gebeuren.

18 sept Weber schijnt geen tijd meer te hebben om Drenthe waarts te reizen, dus heb ik vanavond Redeke aan z’n jas getrokken om te vragen of ik een paar dagen mee naar Puttershoek mag. Hij vindt het best en dus zal ik 26 sept tot 3 okt komen

20 sept Baasje heeft een brief van Dammerman dat hij voorjaar 1927 naar Holland komt en wil trachten een assistent er bij te krijgen, liefst iemand die in mollusken doet. Hij vraag t aan Beaufort om iemand op te scharrelen. Die woont vlak naast de deur. Ik zou het niet leuk vinden om uit Amsterdam weg te gaan, maar ’t is de enige weg om wat meer van de wereld te ziren, en misschien zou ik kunnen terugkomen. Enfin, praten we later nog wel over. Tip komt mij halen en we hebben veel te bepraten. ’s Avonds ga ik naar Zandvoort om Marietje vast in ’t vooruit te feliciteren.

21 sept Er is een oryctoropus (aardvarken vbj) en een kanjer van een Orang Oetan

22 sept Brief van Weber of ik nu toch nog mee naar Drenthe ga. En Redeke dan?

25 sept Weber in stad voor vergadering Treub maatschappij en komt eerst in het museum en we maken een afspraakje voor Drenthe. Fijn! Als het weer nu maar beter wou orden. Baasje heeft ’s morgens bestuursvergadering van de ornithologische, na de koffie ledenvergadering, dan bestuursvergadering Dierkundige vereniging en ’s avonds ledenvergadering. Ada en ik eten bij Mies Maasland

29 sept. Van der Werff slaagt voor KIV. Om 4 uur naar Eerbeek. Het weer wordt hoe langer hoe mooier

30 sept Om half 10 uitgereden over Deventer, Lemelerberg, Ommen (koffie gedronken) Ommerschans, Hoogeveen, Wijster, Beilen, Hooghalen naar Assen. Onderweg bij vele beken halt gemaakt en slakken gevangen met afwisselend resultaat. Het weer wordt hoelanger hoe mooier, de wegen zijn prachtig stofvrij. Het land is van eindeloze heidevlakten. Gelogeerd in hotel Somer, Marktstraat

1 okt Over Rolde, Gieten, Wildervank, Zuidlaren (koffie gedronken) Tinaarlo, Vries, Norg, Assen. Mooie omtoer door noorderlijk Drenthe. Veel beken met voor ’t merendeel goede vangst. Prachtig zonnig windstil herfstweer

2 okt Van Assen terug over Smilde, langs de hele Smildervaart. Gevist in Uffelte…. Ikke maak ongelukken met de auto. In Keppel koffie gedronken en rond gewandeld. Bij Zwolle nog in de Vecht gevist, ook goed resultaat. En toen langs de IJssel terug. Heerlijke tocht met veel succes

3 okt In Eerbeek gebleven om boeken in te zien en te lezen. ’s Middags vergeefs getracht Sluiter op te zoeken

4 okt Weer terug in Amsterdam, allerlei werkjes …….

6 okt Mortensen komt een weekje werken over Echinodermen. Helpt mij met Deense uitspraak

7 okt Mortensen vertelt dat Johansem directeur van Danske Biological Station geworden is. Leuk voor hem! Stensloff stuurt uitnodiging voor hydrobiologische vergadering in Kleef met excursie naar het Wijbermeer, maar tegelijk krijg ik het verzoek om in Londen voor de Hollandse club een lezing te houden. Dat lijkt me geweldig leuk. Baasje vindt het goed en zegt dat ik dan vooral naar het British museum en het aquarium moet gaan. Metzelaar op de vlakte, groot, dik, breed en met veel verhalen over Amerika. Müller slaagt voor KIV

9 okt Opening Koloniaal Instituut met veel pracht en praal. Veel goud en uniformen en veel mensen gesproken. Bussy wordt Ridder Ned. Leeuw!

10 okt Met vader en Pico naar Bussum, om eens wat te vernemen over de nieuwe nicht waarmee Chris verloofd is.

11 okt Van Weber een kostelijke brief om mij te plagen en te feliciteren met reis naar Londen. Bussy trakteert aan de koffie vanwege het lintje. ’s Middags biedt het personeel van het handelsmuseum hem een knoopsgatlintje aan om te dragen. Hij fuift om champagne en taartjes

12 okt Met Tip in de stad gegeten. Zouden eerst naar de Faust gaan in het Rembrandt theater, maar vanwege het stormachtige weer gaat hij liever naar huis

13 okt Varanus Komodoenis levend in Artis. Een reusachtig beest

20 okt Nu naar Faust, Was prachtig geënsceneerd en erg boeiend

23 okt Jaarvergadering hydrobiologische club. Ikke had uitvoerig jaarverslag gemaakt. Redeke wordt nu voorzitter en Jan Smit ondervoorzitter

26 okt Girafje geboren. Het gaat erg goed. Zijn mama wil hem niet zogen en zo wordt hij met geitenmelk uit een fles groot gebracht

30 okt Met Baasje en Engel het girafje bekeken. ’t Is een leuk tierig en nieuwsgierig beest, snuffelde aldoor aan onze handen! ’s Avonds steek ik over naar Engeland met een allerliefste zee, waar overal lichtjes staan. Douane allerbeminnelijkst, maken niets open. Boot is mooi op tijd en ikke ben al om half 11 bij mevrouw de Graaff. Daar lunch ik nog, maar verhuis dan naar mevrouw Joekes. Daar is het erg gezellig. Haar man is niet thuis, maar Addy, de dochter wel. Een leuk kind met een grote liefhebberij voor haar schelpenverzameling

1 nov Dr. Joekes komt ’s morgens uit Holland terug en brengt me met z’n car naar Hanpstead station, vanwaar ik naar Tottenham Court Road toer. Dan kuier ik naar British museum en amuseer me van 10 tot 2 met l die schonen zaken daar: Egyptische mummies, Elgrin Marbles en etnografische en archeologische uitstallingen. Toen gaan lunchen, daarna langs de Theems gewandeld en op Waterloo bridge een tijd staan kijken. ’s Avonds voordracht over schelpen, haar bouw en haar verspreiding gehouden. Er waren zowat 40 a 50 mensen, waaronder Dr Baart de la Faille en vrouw, Prof Geyl, Van Eyk. ’t Leek mij vrij goed te gaan, maar toch had ik niet zoveel vat op de mensen als in Domburg. Misschien wel omdat deze laatsten veel meer met schelpen omgaan, en misschien ook wrl omdat deze minder verwend zijn.

2 nov Naar British museum Natural History, waar ik Robson opzoek, die mij de gewenste lades met schelpen laat brengen en waar ik mij de verdere morgen mee amuseer. Kennis gemaakt met Tate Regan, Toulin, Colman, met wier ik heel lang zit te praten en die mij de hele Spirit building laat zien, tot op het dak toe, waar hij roken kan. Ook nog de glaswerkcollectie bekeken. ’s Midags met Robson naar de vergadering van de Zoölogical Society in de Zoo, waar ik OLdfield Thomas ontmoet. McBride is voorzitter en Chalmers Mitchel secretaris. 5 voordrachten worden gehouden en in 3 ervan worden Hollanders aangehaald, Hubrechts, Kerbert en Weber is dat niet leuk?

3 nov Hele dag in British Museum N.H. gewerkt en een groot deel van het museum bekeken. Er zijn prachtige uitstallingen, maar sommige zo smakeloos opgesteld

4 nov ’s morgens naar de Changing of the Guards vóór Buckingham Palace. Hele parade van soldaten. Wel grappig om te zien, maar stel je voor, dat je zo iets elke dag opvoert! Onmogelijk conservatief. Op de Mall kom ik de Horse guards nog tegen. Dat ziet er keurig uit. ’t Zal een hoop geld kosten, om die mooie witte broeken zo wit te houden!. Toen naar Victoria en Albert museum met toegepaste kunst. Prachtig lakwerk, cloisonnee, terra cotta, goud, email. Om half 3 tref ik Robson weer, die zich verbeeldt dat hij mij het museum laat kijken als hij met me 5 minuten door de zalen holt. Nieuwe Synoniemen lijst van Kenard en Woodward gekocht. Girafje op 3 of 4 november overleden! Helaas!

5 nov Gietregen. Ik trek in m’n eentje naar de Zoo, eerst in ’t aquarium. Daar zijn prachtige dingen. Ik vind het alleen niet zo’n grootse indruk maken als bij ons. Ook zijn de bassins doorgaans kleiner en zien er nog erg nieuw uit. De tuin is in wintertenue, een beetje verlept en verregend. Ik zag de monkey hill, de roofdieren, de giraffen, het dwergnijlpaard, olifanten en rinocerossen. ’s Middags met Joekes de Graaff en juffrouw Wories boodschappen gedaan bij Harrods. Vermakelijk zo’n enorm groot magazijn. Om half 6 per trein naar Gravesend en daar met de BatavierII naar Holland. Had een aardige hutgenote, een dame uit Groningen. Diner en logies was weer uitstekend

6 nov Voor 9 uur was ik al bij Corrie, waar ik eerst enige koppen thee dronk en toen de kinderen mee hielp baden. Daarna naar de Diergaarde. Er was een mooie kiwi, die de oppasser uit zijn nachthok opscharrelde. Verder paradijsvogels. ’s Middags even naar Mies en Rien de Bruijne geweest. Rien vertelt leuk van zijn desinfecteerwerk en van het schandaal aan de mummies te Leiden, die niet ontsmet mogen worden, omdat dan het museum 3 dagen gesloten zou moeten zijn. ’s Middags brengt Wim mij naar de trein en zo kom ik veilig thuis

7 nov In Zandvoort gegeten en eerst met Tip een eind langs het strand gewandeld, toen in de duinen uitgerust en van allerlei bepraat.

8 nov In Amsterdam weer veel moeten vertellen. Aan de koffie zingen zij ’t Wilhelmus. Toch leuk om weer thuis te zijn en weer aan het werk te kunnen. Het boek van Ihle en Nierstrasz krijgt nu een hele duw in de goede richting.

14 nov Felix op bezoek. Had hem in 2 jaar niet gezien en nu moest hij van alles vertellen van zijn Riviera reis en van Parijs. Echt leuk om weer bij te praten

17 nov Vrouwtje giraf overleden. Huid en skelet worden bewaard. Ruitvormig verloop van de bloedvaten, overeenkomstig ruiiten van de huid

20 nov Erfelijkheidsdag, waar B. de Haan een groot man speelt. Ikke drink mee koffie en zit honderduit te praten met mej. Van HErwerda, DE Lange en Boeke, die allerlei dwaze verhalen opdiepen

22 nov Lustrum van de koffietafel. Ikke had erekruisen van blik laten maken en een groot vers gedicht. Van de Burg had een uitvoerig Hors-d’oeuvre gemaakt en de tafel versierd. Baasje, Non, Corporaal, Engel, de Jong, D.de H. waren aanwezig en vonden ’t geheel nogal aardig. Ik moet ze op Webers verzoek en kosten laten overtikken

23 nov Hebben ook aan Koningsberger een vers met kruis gestuurd. Mevr. Weber vraagt of ik met kerstmis daar kom als ook Prashad bij hun logeert. Dat is een enig plan. We moeten dan een mooi kerstboompje voor hem maken

24 nov Wibaut met mevrouw en Neeltje op bezoek. Is enthousiast over het museum. Zag het ook in volle gang, de giraf was juist onderhanden. Dronk ook mee koffie envond dat zo’n rustig asiel, dat hij beloofde vaker te komen om er ongemerkt uit te kunnen knijpen

 

10 dec Mies Lobry de Bruijn (mevr. Maasland) komt afscheid nemen vóór haar vertrek naar Indië

12 dec Hydrobiologische club besluit tot het organiseren van een hydrobiologische cursus onder haar auspiciën. ’s Middags bezoek van mej. Freie, die schelpen voor de tekenles kwam uitzoeken

14 dec Weber ontvouwt grote plannen om in het grote museum een geografisch museum te stichten onder de auspiciën van het Aardrijkskundig genootschap. Dit moet dan voor de stad een prikkel zijn om sneller tot de bouw van het nieuwe zoölogisch museum over te gaan. En die aardrijkskundemensen hebben een geld!

19 dec Sleen en Toos weer terug, vol verhalen en beladen met allerlei fraaiigheden en curiosa. Ikke krijg een snoezig beeldje van Goneh ivoor in een slak van koper

23 dec Bezoek van mej. Nondrijn uit Groningen met een neefje en een leerling. Praten heel wat slakkenzaken af. Ze heeft een geweldige redeneertalent, waar B. de Haan zich groen en geel aan ergert! Om 3 uur verdwijn ik naar Eerbeek. Spreek aan station Apeldoorn mevrouw Braat. Prashad komt me afhalen en ’t is weer zo gezellig bij de fam. Weber

24 dec Mevr W. en ik tuigen het kerstboompje op. ’s Middags met de car naar het Uddelermeer en daar gewandeld. ’t Vriest flink. Om 7 uur naar de kerk waar de zondagschool kerstfeest viert. Prashad vindt het aardig, al snapt hij niets van wat er besproken wordt

25 dec ’s morgens met Prashad foto’s van India uitgezocht. Er zijn prachtige bij, Weber heeft een hele collectie. Daarna Boeroe slakken met hem besproken. Hij heeft zelf zijn manuscript over Vivipara meegebracht. Dat is een geweldig stuk werk. ’s Middags gewandeld op de hei achter Sluiters huis. Mooi maar koud. ’s Avonds boompje aangestoken. Prashad heeft zijn tulband opgezet en Weber plaagt hem, dat hij nu geëxcomuniceerd zal worden bij zo’n heidens feest. Had voor mevrouw Weber een handwerk, vooor Prof een broodmes met Zeeuws snijwerk, voor Prashad een kalender en voor Bobbie beschuitjes. Ikke kreeg van de fam. Weber een boek van Bengl berg en mevr. Ruge stuurde ook nog een boek

26 dec Gaan ’s middags naar Soeren met de car en wandelen terug. Mooi maar koud! ’s Avonds komen Sluiter en Elly eten. Zij hebben de academievergadering bijgewoond waar Dubois de “nieuwe pithecautropus” ontmaskerde

27 dec ’s middags naar de Nijenbeek. Prashad en ik hadden nl. one complaint: To well fed! En moesten nu eens gaan zien of wij nog wel door het deurtje konden waar Reinoud III bleef steken. ’s Avonds kwamen Ds. Blaauw en vrouw, mej. ? en mevr. Brummer (=Eva de Vries) eten. ’t Was er gezellig, maar ik had haast geen stem meer

28 dec Om half 8 met de car naar Arnhem en daar klimt Prashad in de trein naar Frankfurt en ik naar Amsterdam. Ik kom er geheel stemloos aan en bleef zo een paar dagen

30 dec Bezoek van Dr. Schelling Groningen met wier ik naar de mate van mijn stem over de schelpen redeneer. Lijkt een erg geschikte baas. ’s Middags Li Hendriks met Jaap en enige neefjes en nichtjes in museum en diorama

31 dec Om 4 uur met Tip in de stad thee gedronken. Van Beaufort z’n nieuwe boekje present gekregen.