1922

14 febr Lang gezwegen. Max krijgt radio-telegram dat stafexpeditie op Nieuw Guinea de Wilhelminatop bereikte en daar een chaussee vond, waar auto’s hen opwachtten om de reizigers naar een hospice te brengen. Aan de koffie was Henny, die kersvers van Boeroe kwam en allerlei verhalen deed. Met Weber afgesproken dat ik definitief mollusken van Heurn Nieuw Guinea zal bewerken. Zeer lang getwijfeld want ik ben b.v. doodsbenauwd van “nieuwe soorten”, maar ik voel best dat W er op gesteld is, dat iemand van zijn instituut het doet en zo acht ik mij gebonden. Baasje vraagt of ik in de zomer baasje en van eens naar z’n nieuwe huis kom kijken! Bussy heeft stereo’s van de Gajolanden, waar dennenbossen voorkomen, merkwaardig Gelders landschap.

18 febr. Met Redeke, Baasje en van Oordt koffie gedronken, R. doet verhalen, moderne benaming voor meeuw, witte zwemkraai.

21 febr Sluiter ziek, o wee als dat maar niet mis gaat.

22 febr Non en ik naar Jantjes voordracht over hooggebergteflora. Mooie gekleurde foto’s van Schröder. Briefkaart van Han, brief van B.de H. met goede berichten

25 febr Druyvesteyn op bezoek, allerlei zoölogische en schelpologische aangelegenheden besproken. Hydrobiol. Club met een massa bekende lui. Weber en baasje ook. Redeke demonstreert instrumenten, o.a. paalkrabber en bewerkt er baasjes broek mee. Oom Loman zeer op dreef. Nel de Vos praat over Limburgse beekbeesten.

27 febr Met Weber, Baasje en Tienhoven koffie gedronken en nieuws gehoord omtrent Thijsse. Beroerde berichten over Sluiter. Max er op af, om hem in z’n bed te commanderen. Wij kijken allemaal sip, zeggen niets en zitten elk op een punt van de tafel

28 febr Max had bij Sluiter eens poolshoogte genomen. Schikte vandaag nogal Weber zei tegen meid dat ’t zo druk voor haar was, meid wilde geen hulp, was echter toch onder de indruk van vaderlijke toespraak gekomen en zei toen W. wegging: zegt u maar Mina. Baasje: toen hebt u zeker gezegd Noem mij maar Max! Sluiter had bloemen gekregen van eerstejaars Zeer getoucheerd eronder. Zegt tegen W. Heb er wel een half uur over liggen snikken. Non gehuurd om bij W. te komen werken. Gezellig!

4 mrt Met Red. aan de koffie ellenlange verhalen gehouden over van alles en nog wat, meest Zuiderzee beesterij, wel vruchtbaar. Na afloop vraagt hij of we mekaar maar tutoyeren zullen. Waarom? Ik vind ’t niks nodig.

6 mrt Baasje nog even over de vloer op punt om across te gaan als regeringscommissaris met een ankertje op zijn mouw en een uniformpet. Zal voor v/d Horst ’n nieuwe tabakszak meebrengen, omdat de rafelranden van de oude mee in de pijp gaan en vreselijk stinken!

13 mrt Baasje terug met talloze verhalen. Was zo alleraardigst ontvangen, nou geen wonder. Had erg gepleit voor de paradijspietjes, zo vurig, dat de stenografen hem niet bij konden houden!

23 mrt Baasje jarig, stuurde hem een paar houten pietjes met een reuze Engels vers. Vond het heel aardig, had er veel pret om gehad.

25 mrt Aan Redeke de Bryozoën en mollusken van de Zuiderzee ingeleverd, benieuwd wat hij ervan zegt. ’s Middags Groningse studenten op hun tournee door “Europa”. ’s Avonds botanische met voordracht van Wolzager Kühr over …? En van Bea Schwartz over takssterfte. Went doet als een schoolmeester. Nagepraat bij Boer, Heiligeweg, met Stomps, Schouhe en BUssy. Echt braaf van hem.

26 mrt Groningers moeten Artis zien. Ik ontdek de twee zoölogen Brouwer en Brink. Gezellige lunch. Vooral met Brink zwaar zitten bomen.

27 mrt Drukke correspondentie met van Heurn den Haag en van Heurn Buitenzorg. Nieuw Guinea mollusken uitgezocht. Mevrouw Weber wordt 70 jaar. Baasje, Bussy en ik stellen ’n telegram naar Eerbeek op: aan de lunchtafel klinken we op uw gezondheid

28 mrt W. vol verhalen over ’t feest gisteren. Allerlei zaakjes te bedoen vóór de koffie en ’s middags college

29 mrt Baasje + mevrouw +3 zoons aan de koffie. Leuke jongens, vol streken. Heb ze een hele poos bezig gehouden toen baasje z’n vrouw wegbracht

30 mrt Grote koffiepartij: Weber, Baasje, Bussy en van Tienhoven Zoölogische beurs in volle gang. Tienhoven wil met alle geweld mijn vliegfoto’s en tekeningen zien. Weber zit hardop te grinniken en doet malle verhalen van Treub die maar niet trouwen wou.

1 april Feesten in Den Briel. Om 11 uur op audiëntie bij Tenk om ’n Fusus Despectus te brengen. Vertel hem dat een buccinum geen Fusus is en mag als beloning een poosje komen werken in zijn collectie, Fijn, Fijn, Fijn! Hij heeft daar troepen materiaal. ’s Middags met Atie en Redeke gegeten en ’s avonds naar een voordracht van Hobbs (exchange professor uit Michigan)

3 april Gezellige koffiepartij, Bussy doet idiote verhalen. Mededeling dat van Heurn den Haag is geopereerd, appendicitis

8 april Voordracht van Bijlmer over Nieuw Guinea. Erg aardig Vertelde in de pauze precies waar de verschillende bivaks waren en over allerlei verschillende beesten.

12 april Tienhoven komt vliegfoto’s bekijken. Weber vindt ze ook erg aardig. Hoont me natuurlijk niet zuinig

14 april Tot heden op schelpenkamer doorgewerkt aan collectie van Heurn Den Haag, nu moe als een hondje

15 april In Pliocees gekoekeloerd bij tentoonstelling en het artiszaakje wel gedetermineerd gekregen

17 april Fijn lui vakantie, veel getekend en gelezen.

19 april Met Elly Koperberg en Kees Druyv. Van Loosduinen, via Kijkduin naar Scheveningen gekuierd. Veel N-wind en koud, alles is even laat. Materiaal voor ’t comité ingeslagen. Bij familie Koperberg gegeten en heel wat afgepraat

24 april Poolshoogte in Amsterdam genomen. Overal koud en niemand te zien. ’s Middags verschijnt Baasje even aan de horizon om spoedig met mevrouw weg te tuffen

26 april Hele dag in schelpenkamer. Vd Feen aan de koffie. ’s Middags om 4 uur met baasje naar Küster gedraafd en daar een zeer goede voordracht gehoord over ….? Door Dendy uit Londen. ’s Avonds Küster in Haarlem over….. Eveneens zeer aangenaam te volgen. Non was er zelfs voor overgekomen.

28 april Tante Kitty gaan feliciteren en Dolf en familie begroet. Wat zijn de kinderen leuk geworden

29 april 9 uur in aquarium. 9.30 10.15 met baasje staan praten over van alles en nog wat omdat ik hem in 3 dagen niet gezien had! Tussen 10.15 en 12. Metzelaer en Atie op bezoek en ook wat uitgevoerd. Toen met Koningsberger en Baasje gaan lunchen, waar ook mevr. Weber aansloot. Aan een ander tafeltje bestuur natuurmonumenten, baasje laat al die lui in het stamgastenboek tekenen, met de vulpen van Tienhoven, die hem naholt op z’n ongemak over de pen. Om 2 uur exit baasje, Koningsberger en mevr. Weber en ik gaan een paar boodschappen doen voor haar. Om 3 uur vergadering natuurmonumenten waar Thijsse malle verhalen doet en Burdel(?) films draait. Heel, heel mooi. Na afloop nog wat in de tuin geboemeld. Toen met Sleen en Tienhoven gegeten bij Polman, heel genoeglijk. ’s Avonds vergadering hydrobiologische club met zeer onvoltallig bestuur en waar haast niets te beweren was. Vroeg afgelopen en vroeg naar huis

30 april Met Atie naar Nels nieuwe huis gaan kijken. Ze vraagt me onderweg haar paranimf te willen wezen. Griezelig!

1 mei Max + mevr+ baasje+ juffr. De R. weer over de vloer, dus “vuur” over de hele linie. Briefkaart van Bussy uit Basel komt juist onder de koffiemaaltijd.

4 mei Van Heurn meldt zich aan gedurende een zwaarwichtige conferentie over de uitbreidingsplannen van het museum. Wordt zolang het aquarium ingestuurd, waar ik hem later opvis. Toen de etiketten van zijn collectie gaan doorkijken, omdat ik ze van tijd tot tijd niet lezen kon. Hij vertelt er nog allerlei andere aardige dingen bij. Aardige bedaarde man. Hij ijlt ook al over stellingen en dissertaties. ’t Zit in de lucht de laatste tijd

5 mei Promotie Han, verdediging gaat vlot. Ka, Engel Dubois, Juditium Sluiter afbrekend. Receptie. Verkleden voor ’t diner. OP een hol er heen getuft ’n grote partij 40 lui. Non, Ka en ik naast elkaar in ’n nogal moppige hoek. Om 12 uur “kleine meisjes moeten slapen gaan, als de sterretjes hoog aan de hemel staan”. Dames de auto staat klaar! Bij Non met ons 3en lang na gekletst tot half 4 toen gemaft.

6 mei Laat op ’t lab. Allerlei zaakjes opgerommeld. Gaan lunchen en vond daar een hele troep lui van anatomendag: van Oordt, Versluys, Boeke, Bolk, vd Klauw etc. etc. 24 lui aan de dis. ’s Middags rest van anatomendag bijgewoond.

8 mei Bussy weer terug uit Basel vol verhalen van min of meer humoristische aard.

13 mei Redeke komt verklappen dat Geertje de L. verloofd is.

14 mei Met Non en Zwitserse Logee Elsie Hoffmann door Zanderij en visserspad naar Zandvoort gekuierd. Zij vond de zee fijn.

 

18 mei Promotiedag Atie. ’s Morgens al vroeg conferentie op ’t lab. Met Tine van ’t Hoff, Lucie van Houweningen, Nel Loos, Atie en ik geluncht in Artis. Bij Nel Vorstman verkleed en in een taxi naar de Poort. Onderweg mevr. Vorstman van de tram gehaald. Alles in orde gemaakt, mensen binnengeleid, ikke moet Redeke bewerken dat hij 2de opponens zal zijn. Het rinkeltje van de Pedel en daar kwamen de proffen. Verdediging liep goed af, Tine, Redeke en Stomps, juditium van Sluiter humoristisch. Atie wordt door Bolk Fox terriër genoemd, omdat ze niet gauw loslaat. Zeer drukke receptie, ’s avonds gedineerd en kalm gefuifd aan de overkant van het IJ. In optocht met koffer en bloemen naar huis. Tot half 1 in Haarlem lopen kuieren

20 mei Bij fam. Kerbert gegeten met mevr. Weber, Kerbert zeer goed op zijn praatstoel, ikke aldoor pret van binnen; Samen met mevr. Weber naar voordracht van Prof. Fritsch over ….

22 mei Vader in d apentuin, geluncht met Atie, Bussy en Palm en samen ’s middags naar inauguratie van Abendanon. Heel aardig leidmotiv: leve de petroleum. Evr Anebdanon sr. En jun. Gesproken. Ook Mevr. Kessler

23 mei Briefje van Corrie om haar verloving aan te kondigen

24 mei Versje opgezegd bij Sluiter: Over torsie en asymmetrie bij gastropoden. Ging nogal goed gelukkig, geen erge standjes gehad

26 mei Excursie in de grachten ….? Water binnen boord. De Bruijn in de gracht. Veel gelachen

27 mei Kerbert om 9.15 in het aquarium om te vertellen dat Weber a.s. maandag z’n laatste college gaf en dat hij er niets van wou weten, maar dat we toch wat doen moesten. Bij Sluiter af gaan spreken, dat Non S. praten zou, Non opgeduikeld. Weber over de vloer toen af naar Akademie. ’s Middags Borcherding die uit Bremen over slakken kwam praten, grappig Transvaalse boer. Redeke ook nog even op bezoek. ’s Avonds m’n nieuwe fiets gekregen!

29 mei Weber al vroeg op ’t aquarium, vraagt of ik 10-11 juni kom logeren! Dol! Vrouw van Baasje niet zo best. Ik had haar wat bloemen gezonden, waar hij zeer vriendelijk voor bedankte. Weber ziet die toestand ook maar zeer bedenkelijk in. Aan de koffie Tienhoven met hele gesprekken betreffende geheimpjes Thijsse. Wordt vanmiddag in Senaatsvergadering behandeld. Laatste college Weber, Non praat tegen hem. Hij stomverbaasd dat we het weten.

30 mei Thijsse gistermiddag tot Honoris Causa benoemd!! Promotie 18 sept a.s. Hij was bij de lunch en werd natuurlijk zeer gelukgewenst, hij straalde!!! Haalde allerlei nonsens op uit z’n biologische jeugd. Ontzettend mee plezier gehad. Aan ’t slot Dag Doctor … etc.

1 juni Met Metzelaar heen en weer naar IJmuiden gereden. Visserijschool en verzameling bekeken. Veel vis gezien en namen geleerd.. Op pier gewandeld en plankton gevist. ’s Avonds met Atie en Nel L. gefietst door Haarlemmermeer tot .? Daar geslapen

2 juni En vroeg weer op de fiets naar Loosdrecht, gezwommen, de Amsterdammers afgewacht, geroeid op de plassen, stralend mooie dag. Gelderse roos in bloei op een eilandje. Teruggereden in 1 smak tot Haarlem

 

8 juni Weber komt me halen om te gaan koffiedrinken en veel te bespreken. 1. Of ik wil blijven in de nieuwe cursus. 2. Dat juffr. De R. weg gaat, en er een nieuwe assistent zal moeten komen en wie? Weber praat van Engel. Ikke vind ’t best. Zouden na de koffie met Beaufort overleggen, want… Baasje is voorgesteld als opvolger!!! Hoera! Dat zal jou voorzeker ook zeer sympathiek zijn? EN niet zo’n beetje!!! Baasje dacht ook gunstig over Engel en ik ga telegraferen of hij vrijdag komen kan.

9 juni Ik kom nu voortaan 3 x per week en krijg dan ook meer centjes. Engel op ’t toneel, zeer benieuwd. Weber stelt hem de zaak voor E. stralend! Tot groot vermaak cvan W. en Baasje. Ikke zeg tegen baasje dat ik ’t prettig vind, hem als cheffie te hebben, en hij krijgt een kleur, zegt dat ’t hem plezier doet en hoopt prettig met ons samen te werken, we zullen ons uiterste best doen. Aan de koffie eindeloze verhalen van Weber, zeer vermakelijk. Tienhoven op de proppen en we mogen zonder visser in de Naardermeer. Hij gaat zelf ook mee en ik mag mee met Bussy en Thijsse naar Griend. Van zaterdag – maandag mag ik in Eerbeek komen logeren. Enig! Atie goedgekeurd voor Indië !

10 juni ½ 2 vergadering Treub maatschappij. Loukje Putten houdt praatje over Ceram, heel aardig. Allerlei grootheden aanwezig Koningsb., D. van Leeuwen, van der Stok, Overste Cremer van de laatste Nieuw Guinea exped. Bijlmer. Ikke tegen Tienhoven, dat ik moreel gebonden was aan nog een paar dames. Hij : dan zal ik niet zo immoreel zijn om u dat te weigeren. Toen met W. en Baasje in auto naar ’t station. Tienhoven loopt rond met aan elke vinger een pakje. Wij in de trein naar Apeldoorn (3e klas!) Max en Baasje maffen om de beurt. Weber voert ons perendropjes en chocolarepen. In Apeldoorn staat Willem met de kar. Wij er in, Weber ment, rijden gezellig naar Eerbeek. Mevr. wacht ons op in de laan. Opknappen, eten, kuieren op t erf. Karpers voeren, ganzen id, eenden id., naar de haver en de beesten kijken. Thee drinken en hemel en aarde aan elkaar praten

11 juni Vroeg op, rijden naar ’t station, per trein naar Apeldoorn. In de trein diepzinnige uiteenzetting over de positie van Thijsse tegenover de wetenschap. Kuieren naar ’t Loo, vinden daar de “jongetjes”: van Bemmelen, Sluiter, Redeke, Baasje, Tesch en van Kampen. Ik ga met drie jongetjes een eindje omlopen langs ’t paleis. Baasje doet allerlei stoute dingen. Pikken onderweg Vesluys, van Oordt, D. van Leeuwen, Rümke en Went jr. op en tijgen ter vergadering. Romijn en Wertheim ook nog. Allerlei te bepraten. Ikke mag weer lotjes uitloten. Sluiter draat uit de nonsens voor het 50-jarig bestaan op. Redeke vertoont proefnummertjes van Zuiderzee monografie. Lunchen en daarna per tuf naar Apeldoorn. In trein tot Assel Pico van der Feen. Wandelen over Hooge Buurlo naar Gerrits Flesch. Mooie weg, waar Tesch dol verrukt van is. Plas vlak bij radio Assel. Er om heen gekuierd, hier en daar gevist. Versluys krijgt een vreselijk natte broek. D. van Leeuwen erg op dreef. Ikke loop in mijn eentje te grinniken om het stelletje. Van Oordt vangt een mooie kever en Weber heeft een goeie dag. In Hooge Buurlo een kopje thee en beschuit met honing gegeten. In ’t rijtuig terug naar Eerbeek. Na ’t eten de laboratoria van Prof en mevrouw bekeken en aan de thee uitgebreid geredeneerd en ikke alsmaar luisteren naar Webers verhalen. Morgen vergaderen curatoren over Baasjes benoeming

12 juni Allerlei bestellingen voor Amsterdam. Krijg het uiltje mee voor Artis. In een margarinekistje. Via Nijmegen, Corrie gelukgewenst. Daar koffie gedronken en gegeten. ’s Avonds met Nel Appeldoorn nar Amsterdam. Portielje neemt uil in ontvangst. Ikke door naar Haarlem

19 juni Chris brengt zwijntje mee voor Artis, met vader naar tentoonstelling Mens. Krabbenkweekje gaat best

20 juni Vergadering met Baasje, Atie, Bussy, Neel, Non en Rümke om nonsens in elkaar te tuinieren voor 50-jarig feest N.D.V. voorstel van mij: Ark van Noach, daar kan je zoveel bij bedenken. Verdere gekke nummertjes zullen zijn 1. Rümke doet beesten na. 2de momenten uit de biologie

23 juni Adele Bork en Jan Hofker komen met foraminiferen. Ik ga er kapot van aan mijn duim. Weber erbij, alsmaar gepraat en heen en weer gelopen. Geen slag gewerkt. Aan de koffie plannen van de nonsens commissie uiteengezet. W. doet nog malle dingen aan de hand. ‘ds middags …..

24 juni Tienhoven aan de koffie of we naar het N-meer mogen zonder visser? Weber vraagt met wie en wie. Ikke noem de vriendinnetjes op. Dat is goed Tienhoven en dat moet je maar toestaan. Fijn! Met Tienhoven nog lang en gezellig nagekletst

5 juli Tienhoven aan de koffie om af te spreken voor Naardermeer. Baasje wil morgen al, maar dat kan niet. We zitten kersen te eten. Baasje er ook nog bij. Zullen we volgende week woensdag gaan, en misschien met de auto van .? terug. Ik zal de vriendinnetjes opporren.

10 juli Ik zit heel stillletjes te lezen aan de koffie. Tienhoven komt aanwaaien om te vertellen, dat alles van zijn kant in orde is, de auto, de bootjes etc. Enig. Baasje wil niet mee, om mevrouw, maar Tienhoven zal hem trachten over te halen.

12 juli Om half 8 op de trein met Nel L naar Keverdijk, gewandeld naar ’t meer. Vonden Fransje Verschaffelt a/d Gooische stoomtram en voeren om 10 uur uit. Nog even bewolkt, maar toen hoe langer hoe helderder een schitterende zomerdag. Veel gevangen en gekeken en geluierd. Om 3 uur weer aan ’t Vissershuis om de rest van de familie te halen. Tienhoven, Baasje, Orobo=io en Lizzy Anzingh! In 2de bootje erbij en met de hele familie naar de kamperfoelie aan de Siepeltjeska. Daar thee gezet, kersen gegeten, chocola, koekjes en pret gemaakt. Orobio lag in minder dan geen tijd in het water en werd vol thee gegoten. Tegen 7 uur Lizzy naar Weesp gereden, die moest in een zijden gewaad op visite en wij gaan souperen in de Vink bij Abcoude. Echt genoeglijk. Toen tot Amsterdam gebracht en naar het station. Heerlijke gelukkige dag gehad

13 juli Met Thijsse+ mevr +Tienh. Foto’s bekeken bij Sleen. Echt pret gehad

14 juli Eerst Tienhoven, daarna Baasje en Weber gaan afscheid zeggen. Kerbert wil graag twee manx cats hebben. Van Weber afscheid genomen als baas. Cor en Willem op bezoek

15 juli 8 uur p.m. uittocht per Zaanstroom (Kapitein Bossinga) naar Hull. Rest van de passagiers niet veel soeps.

16 juli Veel wind en wij weinig fut. Hele dag in bed

17 juli Eerst laat in Hull, niets geen last met de Douaniers. Per trein naar Liverpool, langs Leeeds, Hadderfield, Manchester. Fabrieken in volle gang, veel smook. Liverpool is een mooie stad. ’s Avonds in de stad geslenterd en aan de Mercy staan kijken.

18 juli Half 11 a.m. aan boord van de Manxman op weg naar Douglas. Mooi helder, leuk uitstomen uit de Mercy, veel traffic op zee, aankomst op Man prachtig, veel zilvermeeuwen bij de boot, die gevoerd worden en haast niet schuw zijn. Per trein naar Port Erin door een allerliefst heuvellandschap veel bloeiende hagen, meest fuchsia en Veronica. Bruce aan de trein, in Port Erin, jonge slappe vent, erg geschikt. Hij brengt ons naar de kampplaats achter het huis van McArd (dentist) niet erg beschut niet erg “romantic”. Ons geïnstalleerd en boodschappen gedaan in de badplaats

19 juli Onze opwachting gemaakt op het station. Eerst de hele geschiedenis bekeken. Aquarium, Hatchery, werkkamers, kennis gemaakt met Herdman en zijn vrouw, die ons dadelijk mee uit vissen neemt voor plankton. Hele gesprekken gevoerd, erg aardig en interessant. ’s Middags plankton bekeken, ….. Thee gedronken bij fam. Herdman

20 juli Hydroïden gedetermineerd,ook nog plankton bekeken…..

21 juli Homarus larven in verschillende stadia gefixeerd. Tussen half 1 en 3 uur met ’t kleine meisje Miss Gwen Eyres verzameld in de rockpool bij de beach. ….. Erg prettig zitten praten ook. Ons kampement verhuisd naar Ballagawne bij Colby. Wonen nu vlakbij de gardener Watterson, die veel gevaren heeft. Het is alleen iets verder van het biologisch station.

22 juli Lobsterlarven verder gefixeerd Herdman neemt ons mee uit dreggen op een bank bij Bradda head. Zeer rijk in alle groepen, fijn gegrasduind. Herdman is een heerlijke hulp. De hele middag fijn bezig geweest.

23 juli Zondag. ’s Morgens regen en toen stilletjes gewerkt en gelezen. ’s Middags uit wandelen naar Stone circle over heikoppen van de heuvels naar Perwick, lag tussen Port St. Mary en Sanish head. Toch weer rockpoolstrand

24 juli Uit dregging resultaten komt …. Tevoorschijn. Stralende dag. Herdman neemt ons mee tuffen om de zuidpunt tussen Kittenland en CAlf of Man door naar de Sugar loaf Rock, waar op ieder richeltje duizenden vogels zaten…… Leuk gedoe, veel lawaai, mooi rotslandschap. OP de thuisreis plankton gevist

25 juli Wicher verzamelt op de breakwater met springtij…..

26 juli Hydroïden gedetermineerd……

27 juli Plankton vissen…… Kevertjes en slakjes uit de yard van het station verzameld

28 juli Bij laag water op de blokken verzameld, prachtig weer, maar helaas heeft Billy een bilious attack dus geen grote dregging, maar met een kleine dreg in roeiboot in de baai…. Wicher houdt om 3 uur en om half 9 een voordracht over Dutch Scenery en birds voor studenten, badgastenetc. Ging heel goed. Reverend Anderson kampeert mee voor 1 nacht.

29 juli Lelijk weer en de rommel van gisteren zitten uitzoeken

30 juli Wicher en Var per fiets naar het noorden van het eiland, vangen kevertjes en slakjes. Toos en ik kuieren naar Fleshwick bay….. Omgewandeld via Port Erin naar kamp

31 juli Alweer lelijk weer, waarom toch, allerlei zitten determineren

1 aug Veel golf, ook in de baai. Toch met Herdman gaan dreggen……

2 aug Vissen van gisteren gedetermineerd……

3 aug Gaan dreggen naast Calf of Man …….

4 aug Opgeruimd, ingepakt en de katten gehaald voor Artis. Geluncht bij Miss Knight en Miss Hanson en toen Var en ik op de trein naar Douglas. Herdman en vrouw, Sleen, Miss Knight en Miss Hanson aan de trein om vaarwel te zeggen. Per Manxman naar Liverpool. De poezen gekiekt aan boord door “Newspaperman”, zijn erg zoet. Overnacht in Liverpool

5 aug Boodschappen gedaan en om 11 uur per trein naar Hull. Daar naar het booking office van de Hull & Netherlands steamship Co. En toen naar de boot= Eemstroom (kapt Plasschaert). We zijn maar met 5 passagiers, de poezen en ik een hut samen. Verder Ankersmit en zoon, een juffrouw dokter in Zuid Afrika, zeer amusant mens. Uittocht uit de Humber schitterend, zee als olie, lang op de brug gebleven, verbazend veel gepraat en gewacht tot we ‘t 2de vuurschip passeerden. Maannacht

6 aug Zondag. Zonsopgang prachtig, de poezen gaan miauwen, ik laat ze spelen onder het couchet. Glorious passage. Hele dag op de brug. Mooi komt de Hollandse kust in ’t zicht. Binnenstomen in IJmuiden, Enig!! Douane gewillig als een lam. Buitenloods, binnenloods aardige kerels. 9 uur in Amsterdam, poezen naar Kerbert gebracht en ikke op een holletje naar Haarlem.

8 aug Baasje gaan begroeten en poezen goedendag gezegd. Nu al weer besprekingen voor Helgoland. Hele tijd bij Kerbert geredeneerd en verzamelde beesten uitgezocht. Nieuwe lab bekeken

11 aug Weber ontmoet aan tramhalte. Hele dag lopen praten. Hij vond de beesten, vnl. de vissen mooi en zou de wiertjes voor mevrouw meenemen. Doet plannetjes aan de hand voor het wandelen door Duitsland. Boschma wordt 1ste assistent bij van Kampen. Juffrouw de Rooij is thans directeur van het museum! Mevrouw de Beaufort is weer thuis, maar het gaat nog maar heel matigjes, arm Baasje, hij ziet er moe uit.

12 aug Zaterdag Met Wouter en Freddy in Artis. Stralende snuitjes van de jongens. Wouter over de zwaan: Is het dat beest met die dichte poten?

15 aug Geduvel voor die passengeschiedenis is eindelijk klaar. Morgen afreis naar Mofrika. Bijlmer op ’t museum met z’n studie over Nieuw Guinea. Mevr. de Beaufort gaat niet best.

16 aug Om half 8 p.m. met Non naar Hamburg. Goed plaatsje en geen ongeschikt gezelschap o.a. Zweeds meisje, kopje koffie in Oldenzaal. Zonder moeite Duitsland ingeraakt. Ons geïnstalleerd om duchtig te slapen.

17 aug Lüneburger heide zonder einde. Om half 7 in Hamburg. In een koets allerlei hotels afgereden, overal vol vanwege übersee woche, eindelijk gevonden: Hotel Deutsche Haus Mönckebergstrasse. Heel goed! Eerst ontbeten, toen de stad in en boodschappen gedaan. ’s Middags per boot door binnen en buiten Alster naar Ulmhorster Fährhaus. Daar gewandeld, mooie buitenplaatsen, gezeten, thee gedronken en terug gevaren. In Hamburg gegeten

18 aug ’s morgens met mailcoach door stad en omgeving. Non en ik op de bok. Mooie buitenwegen. Bij St. Pauli landungsbrücken ingescheept voor een rondvaart door havens en dokken. Wat een uitgebreidheid, veel Hollandse boten. De omgeslagen Avare uit Rio de Janeiro lag weer half overeind. ER werd nog steeds naar lijken gedoken. Plotsklaps bericht dat we morgen naar Helgoland moeten.

 

19 aug Zaterdag Om half 8 a.m. ingescheept aan boord van Prinzessin Heinrich naar Helgoland. Vrij lelijk weer, moeten telkens vluchten voor de regen. Eerst 3 uur rivier tot Cuxhaven, echt Hollands, uiterwaarden, weiland, molens! Bij Cuxhaven wordt het wijder en gaat het weer opknappen. WE kennen anders niemand van het stelletje, er lopen wel genoeg gekken rond die er voor kunnen doorgaan. In de kajuit herkent plotseling Prof. Henneberg uit Giessen het handschrift van Alverdes op een briefkaart in mijn portefeuille, klampt me aan en vraagt of ik ook naar Helgoland ga. Dadelijk reusachtig zitten redeneren, kende natuurlijk Versluys, verder ook van de Broek uit Utrecht. Non erbij gehaald en ’t gesprek vervolgd. Non zeeziek. Helgoland in ’t zicht. Moeten met motorsloepen ausgebotet worden. Alle groen en gele mensen worden uitgejouwd bij aankomst. Gingen ons dadelijk melden bij de biologische anstalt om ’t logies te vernemen en troffen daar al gauw een heleboel vrindjes, ook Alverdes en Kuhn, de beide laatsten in deftig kostuum met hoed en jas!! ’s Avonds bijeenkomst in Märkischen Hof met 14 lui, ook Prell, Wulff. Wel malle nummertjes bij.

20 aug Schitterend weer, ’t eiland een paar maal omgelopen, ook met Buchmann en Faber. Henneberg sluipt door de straten (hoenderdief) Non zegt dat hij zich ’s nachts nooit uitkleedt. ’s Middags het hafengelande eens gaan verkennen. Augusta zien liggen, me villa Dorothea. De andere Hollanders gaan opwachten aan de steiger: 9 stuks

21 aug Cursus begonnen 30 deelnemers en 3 leiders, veel voorschriften en weinig vrijheid. College en zeesterren snijden, zonde van het mooie weer. ’s Avonds Pinkus (bier VBJ) Helgoland heeft geen water, je wordt er tegen wil en dank Alcoholiker

22 aug Di Augusta fahrt. Heerlijk weer. Ik “saus” de ladder af in ’t water en mag niet mee. Word verbonden door Graf von Kaller. Non blijft met mij thuis, haalt schone kleren en we boemelen de hele dag om in ’t aquarium en langs het strand. Wachten tegen 4 uur de Augusta af. Goede buit gehad? Ja, maar de vissen nog veel beter! Dat zegt alles. Al de vangst ging dadelijk naar de Anstalt, we kregen er niets van te zien. Pinkus

23 aug Lelijk weer Milch (directeur) op me af om me de groeten van Redeke te komen brengen! Afgekondigd dat noch de Anstalt noch de cursus de verantwoordelijkheid voor ongelukken tijdens excursies op zich neemt. In ’t lab gewerkt en zoet schooltje gehouden, leren de luitjes nu wat meer kennen. Pinkus

24 aug Zouden om 6 uur bij springeb om het eiland gaan lopen, maar mis poes: stormweer. Toen om half 10 door het aquarium, heel lang en heel intens gekeken. Aardig met de cheffies gepraat Tasch bij Pinkus

25 aug Vrijdag Afgekrabde rommel van de havenmuur, sponzen, hydroïden kleine slakken. Erg aardig, prettig gewerkt en gepraat. Allerlei gefixeerd. Prell raadpleegt me, hoe zij de cursus zullen inrichten, dat het in ieders smaak valt, want hij had van enkele kanten oppositie vernomen.

26 aug ’s morgens Nordseemuseum onder Hagmeier erg stompzinnig, iedereen slaapt aan het eind. Toen Weigold over vogeltrek, ook al zo slaperig. ’s Middags bezoek aan de Sapskuhle, waar de Vogelwarte is gevestigd, ikke vang meest kevers, daarbij door Prell bijgestaan. Eiland nog eens omgelopen. ’s Avonds in Märkischen Hof tot half 11, vrij vervelend en opgeprikt. Toen met een elitegezelschap naar Pinkus. Tot laat in de nacht (2.30) pret gemaakt. Graaf v. Kaller was erg goed op dreef. Hirsch vond het een merkwaardige situatie. Had mijn hoed ingepikt. Liep aldoor met Non gearmd. Naar de Südspitze, allemaal gearmd, onzinnige troep. !

27 aug Flink uitgeslapen. Naar Düne, daar gezwommen en in de zon gelegen. Veel pret gehad. Om het eilandje gelopen, thee gedronken en om half 9 per boot terug, toen overal de lichten al op waren. Ons een warm wijntje gaan aanmeten bij Pinkus en vrij vroeg naar kooi.

28 aug Maandag. ’s Morgens bij laag water om het eiland gelopen veel moois in de rockpools, geen erge bijzonderheden. We noemen Alverdes Baasje …. Prell zwempak en rugzak. Alverdes bleef gekleed en voerde niets uit. ’s Middags de beesten verzorgd. Pinkus

29 aug Braaf cursus, gelukkig met minder college, ’s middags plankton. Pinkus. Prell plukt mijn verband af en pelt me verder schoon

30 aug ’s morgens wind en dus niet varen. Met Prell op het vlot van de Augusta naar Hydroïden gevist… ’s middags varen met de Augusta. Fijnmazig net geeft veel stenen en kleine schelpjes…. Touwtje gesprongen aan boord. Malle grapjes met Wulff, Alverdes en Kühnchen, Prell is niet mee, uit angst voor zeeziekte. Pinkus

31 aug ‘s morgens voor het feest gezorgd. Opeens Prell in onze kamer! Hielp verder mee. Naar Düne gevaren, gezwommen, gespeeld, gelachen, weer gezwommen, gespeeld, gelachen etc. Op de terugweg de opvarenden van de Augusta opgepikt en naar ’t Abendessen ter ere van Wilhelmienchen. Is nogal erg goed geslaagd. ’s Nachts door gefuifd, eerst naar PInkus, toen naar Dr. Wulff krankzinnige bende. Om 6 uur naar bed.

1 sept En om 9 uur weer op, college. Er reizen al enkelen af. Verder nog wat gewerkt en gepraat. Prell zet hele theorie uiteen. ’s Avonds met Prell, Alverdes en Kuhl gewandeld. Verhaal van het Mänchen ohne risico. Alverdes= baasje en als geheel volkomen te transplanteren in de Hollandse biologenwereld. Pinkus

2 sept. Opgeruimd en ingepakt. Rondgeklungeld en gepraat. Pinkus, daarna naar de Nordspitze en weer terug. Alv. houdt Fil Kurtz bezig en wordt filosofisch. Prell is haar moe. We lopen lang en wel prettig te praten, is zeer hoffelijk.

3 sept. Morgens terwijl we inpakken Prell weer op het toneel. Sleept ons mee de vuurtoren op, waar je niet veel meer ziet dan van de begane grond. Wulff werkt in zijn tuin. We gaan hem goedendag zeggen. Hij geneert zich voor zijn tuinkostuum, geeft ons fraaie bloemen mee. Een heleboel mensen op de landingssteiger vaarwel gezegd. Toen aan boord met Non, Kuhn, Alverdes, Malzahu, Wunder, Rietschel. Adler vaart goed. Wunder vertelt zotte verhalen. In Cuxhaven van boord en verder per trein 4de klas. Slaperig, ik maf compleet op Alverdes schouder. Hij trekt onderwijl malle gezichten tegen Non!. Geslapen in Hamburg

4 sept Ikke om 11 uur op trein naar Holland. Alles gaat gesmeerd. Douane vreselijk geïnteresseerd in mijn naaidoosje! Veel te laat in Haarlem. Hoor bij Ans het droevige bericht van Baasjes vrouw.

5 sept In Amsterdam me eens gaan oriënteren. Vandaag wordt mevrouw De Beaufort begraven. Niemand gezien of gesproken. Met Nel Appeldoorn bruidsjurkgoed gekocht.

6 sept Corrie tekent aan. Ikke naar Nijmegen. Zacht gefuifd.

7 sept Terug naar Haarlem om voor kleren te zorgen

8 sept Weer naar Nijmegen

9 sept Zaterdag avondpartij en opvoering van malle stukjes. Souperen en dansen

10 sept Fuif op de Bockhorst. Er heen in auto’s. Onderweg gekiekt in Midachterallee. Daar geluncht en spelletjes gedaan met de hele familie

11 sept In Nijmegen opgeruimd. Hartelijke brief van Weber

12 sept In Amsterdam nog geen mens. Lange brief aan baasje geschreven

15 sept Vrijdag Baasje voor het eerst weer begroet. Hield zich kranig, maar was erg bedroefd. Bierens de Haan aan de koffie, ik was blij hem weer te zien, was erg mager geworden. Verder net de oude. Weber komt maandag, Bussy misschien ook. Thijsse promoveert nog niet omdat de aftredend rector net gestorven is. Foto’s van Helgoland bekeken.

18 sept Allerlei drukte op het museum. Engel ingewijd, Weber gekiekt voor de feestbundel, maar dat mocht hij niet weten. Met Nelly de R + Bussy+ BdeH+ Baasje + Web en ik koffie gedronken en reusachtig zitten redeneren. Weber heeft dol plezier om de foto van mij en de kattten in Liverpool

19 sept Eveneens herrie en drukte zonder eind

20 sept Naar Nijmegen voor de voorbereiding van de bruiloft

23 sept Receptie, Cor snoezig, ’s avonds diner erg feestelijk, veel gedanst en gelachen.

24 sept Herdenking 50 jarig bestaan van Dierkundige, ik kan er helaas niet bij zijn. Kan me niet splitsen. Lunch in Berg en Dal. Echt genoeglijk, na tafel krijgertje gedaan in de tuin. Lange jongens bokspringen. Willem, Jan van V.V. Nico van Hasselt van Blommenstein Welcher…..

26 sept Mooi weer op de trouwdag, mooie stoet van 5 auto’s stadhuis, kerk. DS. Haga spreekt heel aardig Dejeuner aan huis, zit naast Nico die aldoor malle dingen vertelt

28 sept Via Bussum, tante Marie en Chris naar Haarlem terug

29 sept En weer hard aan ‘t werk

30 sept Kees Druyvesteyn op bezoek. Van allerlei bijgepraat. Met hem en Baasje koffie gedronken. Redeke op bezoek, Romijn op bezoek, alles herleeft

3 okt Ook Tienhoven weer eens aan de koffie. Bussy en Bierens de Haan steeds ook, dus altijd erg gezellig

9 okt Tox weer op de proppen, ik herken hem niet! Zit leuk te vertellen van Boeroe Buitenzorg. Heeft 19 kisten voor ons. Sluiter laat wer iedere week plankton voor me uit Helder komen

10 okt Erg druk op het museum. Veel te bepraten met Baasje. Hij haalt me overal aan te pas. Werken echt prettig samen. Heden Dokters van Leeuwen op bezoek. Zit met Bussy over allerlei toestanden te praten en ikke alles maar luisteren. Na afloop lang met Bierens de Haan rondgezwalkt

13 okt Swellengrebel komt naar de verwantschap van de familie Labouchere Voûte Jutting informeren. Baasje er ook bij door de relatie Starkenborgh Horst (Leiden) wil me aan het determineren van Leidse Nieuw Guinea slakken hebben. Alright.

14 okt Kisten van Tox aangekomen. Met man en macht aan ’t uitpakken gegaan. Je kunt wel zien dat er een entomoloog aan ’t werk is geweest. Kees Druyv. En Oomen op visite. Aardig zitten praten. Oomen brengt slakken uit Nijmegen mee. Samen ook met Baasje en Tox geluncht. Beaufort blijft de hele middag helpen. ’s Avonds met Kees en Oomen naar centraal theater Hélene, wat een gezwam

16 okt Kisten Tox verder uitgepakt. Tijger van gevlochten Pandamus. Lunch met Baasje, B. de H., Tox, Atie, Engel, Bussy en ikke. Na afloop een hele tijd met Bierens de Haan lopen praten. Hij werkt ook mee aan feestnummer Weber. Over kokerlarven in en uit hun huisje. Om half 3 allemaal naar promotie Thijsse. Onderweg vertelt Beaufort hoe hij zijn huishouden nu in wil richten. Hij is nu wel uit de spanning, maar droomt vaak dat er weer nieuw onheil op til is Met verjaardag van Weber toch geen officiële plechtigheid in Amsterdam Tjokvolle promotie. We zitten of liever staan op de galerij en hebben mooi uitzicht. Allerlei vriendjes gesproken op de felicitatie.

17 okt Vader komt Weber begroeten. Met zijn 14-en aan de koffie!

18 okt Naar Leiden om Nieuw Guinea mollusken te vergelijken

19 okt Atie vaarwel gezegd aan de trein naar Brussel

20 okt B. de Haan neemt afscheid en gaat weer naar Geneve

23 okt Met verjaardag Weber gaat alleen de feestcommissie naar Eerbeek. Mevrouw overlegt met Baasje of ik ook mee zal komen, maar ’t is per slot beter van niet. Wat zou ik het dolgraag gedaan hebben.

26 okt Verhaal aan de koffie over Billy Ritchie. Baasje en Bussy lachen tranen!

28 okt Boschma op ’t lab! Niets veranderd, nog even weinig spraakzaam. Dezelfde leuke kop. Vergadering Hydrobiologische, zeer uitvoerig programma, zeer geanimeerd. Ikke stel Kees Dr. Voor als nieuw lid. Bij fam. Kerbert gegeten. Meneer kostelijk op dreef. Fil Foflar logeert weer. ’s Avonds dierk. Met een hele partij. Ikke mag stembriefjes collecteren met een hoed. Han vertelt dat hij maandag over een week naar Parijs gaat., zal me nog wat pamfletten sturen. Kiek van ikke en de poezen op de boot gekomen.

31 okt Schenken nu ’s middags thee op ’t lab. Kolossaal zegt Baasje en vindt ’t maar wat lekker! Prinsesje in aquarium en apentuin met haar pipa.

3 nov Briefkaart van Atie aan de koffietafel uit Monaco

4 nov Redeke doet zijn beklag over vergadering van visserijraad, waar hij wilde doordrijven om buiten Helder te wonen, maar wat hem niet gelukt is.

6 nov Geertje komt …. Larve vergelijken…. Baasje vertelt dat aan het hoofd van de oppositie tegen zijn benoeming Stomps!!!! Staat. Flauwe vent, moest voor zijn broek hebben. Baasje heeft er wel het land over in. Reis met Tienhoven naar huis, die lelijke dikke wang heeft. Is onder een hoedje te vangen en je mag hem er niet mee plagen! ’s Avonds hoor ik dat Else Woutersen Mevr. Weber schildert voor de 70ste verjaardag van Prof. ’t Is strikt geheim. Ze komt er iedere keer voor naar Amsterdam

7 nov Tienhoven aan de lunch. Bussy trakteert op sinaasappeltjes en grapefruit

10 nov Aan de koffie met Baasje psychoanalyse van Nelly de R. Hij vindt het vervelend dat ze nu juist met z’n benoeming is weggegaan, is bang dat ze gepikeerd is omdat zij geen directeur van het museum is geworden. Nu nog mooier. Baasje heeft ook vaak het gevoel gehad dat hij wat op zijn kerfstok had, als ze zo humeurig was. Later samen naar de bevers gaan kijken. Hij heeft proef van het portret van Weber voor ’t feestnummer. Uitstekend!

12 nov Zandvoort IJmuiden gewandeld met Congo. Strand vrij rijk, heldere dag. Plankton in haven IJmuiden…

13 nov Weber in stad en ’t museum op stelten. Ondertussen doe ik boodschappen bij Bussy over diens drukproef. Tref daar Mohr en …? En redeneren over tropische schelpen die handelswaarde hebben.

14 nov Allerlei besprekingen met Weber en Baasje Weber gaat vanavond op ’t partijtje voor Thijsse!

15 nov Om half 11 meneer Herman uit Sabang op ’t toneel. Hij heeft altijd veel moois gestuurd, was havenmeester te Sabang. Leuke dikke, gezellige prater! Bussy brengt Surinaamse paalwormen. Met feest van Weber gebeurt er nu weer niets, want hij wil er niks van weten. Zelfs de feestcommissie gaat er niet heen.

16 nov Uitgebreide lunchtafel en als gekken zitten lachen. Brief en stukje van Prell en kiekje van Buchmann

17 nov Vertelde aan Baasje dat ik vroeger zo bang voor Weber was. Bussy en hij vertellen hun eigen ondervinding op dat gebied. Hij kon van tijd tot tijd lelijk uitpakken. Miniatuurtje van Mevr. Weber door Elsa bekeken! Volkomen juist!

18 nov Zaterdag. Redeke weer op de proppen, vertelt dat hij voor bibliotheek Zoölogische …. Heeft gekocht Fijn gewoon!1 bever gestorven…. Met Baasje brieven zitten sorteren en knus geredeneerd

20 nov Oostingh Wageningen op visite. ’s Middags bestuursvergadering. Ikke schenk thee voor de vriendjes

23 nov Ook de andere bever is dood

25 nov Dierkundige. Tox praat over Boeroe, veel belangstelling. ’s Morgens met Redeke gepraat over de Zuiderzee monografie

26 nov Met Druijvestein, de Jong en Entz door de tuin geboemeld, monsterweer. Leeuwaapje mooi. Manxkittens zijn vrouwtjes! Jammer, hoe nu aan een mannetje te komen. Ook vruchtbaar lopen praten. De Jong zal in Roemenië en Argentinië slakken verzamelen

28 nov Bussy geplaagd met toneelstuk bij Heyermans: “Lou trouwt vandaag”. Hij zit te schudden! Als mijn dochters dat maar niet in de gaten krijgen! In de Groene staat een verhaal dat er tussen Amersfoort en Baarn op een avond iemand op een stille plek bont en blauw is geslagen.

30 nov Krijg van redactie almanak om een stukje over Weber te schrijven. Boekenleggertje voor Webers verjaardag klaar

1 dec Feestno ligt in Kerberts kamer. Gaan het met Baasje bekijken, Beaufort moet maandag naar de burgemeester, gelukkig nu komt er misschien schot in de benoeming. Samen met Baasje brieven opgeruimd. In Nature staat dat Lady Herdman Holl op 7 nov is overleden

2 dec Voordracht Dokters van Leeuwen over plantentuin. Erg goed. Betje Polak lijmt hem, om voor de faculteit nog eens over Krakatau te praten. Atie is werkelijk in Bandung benoemd.

4 dec Baasje neemt ’t versje en de boekenlegger mee naar Eerbeek

5 dec Meer met m’n gedachten in Eerbeek dan in Amsterdam geweest

6 dec Baasje in de tram gesproken, vertelt uit en te na van Webers feest. Hij heeft niets gesnapt of achterdocht gehad en was over verrast! Natuurlijk een troep belangstelling van alle zijden!

8 dec Met Baasje naar ’t nieuwe lab gaan kijken. Schiet nu mooi op en in de kerstvakantie wordt er verhuisd.

9 dec Met Redeke revisie van manuscript Zuiderzee gehouden. Dat gaat nu in zee! Van Oordt en Ihle laten beesten brengen

12 dec Weber over de vloer. Druk!! Iedereen komt aanwaaien om allerlei te bespreken. Sluiter, Kerbert, Horst, Nelly de R., Bussy, Fil Foglar etc. Toch nog een massa zaken gedaan. Nelly de R. vertikt het om verder reptielen te bewerken. Nu zal De Jong helpen

16 dec Van Redeke bijdrage in het feestnummer gekregen. Hij houdt er ook college over, waarop hij me dwars uitfoetert omdat ik zit te praten. ’s Avonds hydrobiologische, waar hij er ook al over praat. Massink doet dezelfde vraag als ik ’s morgens. Gunstige inlichtingen over Brakman, die vrijbrief vraagt. Baasje zal hiervoor voor mij pleiten bij Kerbert. Met Jet Rothoff en Heyman naar huis. Wat is hij een veelzijdige bekwame man.

18 dec Kerbert heeft er wel oren naar en zal ’t in orde maken voor Brakman. Van allerlei met Baasje zitten overleggen. Prettig Baasje!

19 dec Met Baasje samen gewerkt, gepraat, gewandeld naar de Orthagoniscus en daar bekeken! Morgen gaan we erin kerven. Sluiter verhuist al druk!

20 dec Met Fil Foglar en Baasje en van de Horst in de Orthagoniscus gesneden. Zeer leerzaam. Week skelet, geen ruggenmerg, vanuit de Medulla oblongata stralen direct de zenuwen uit…….. Na afloop stinken we de kamer uit

21 dec Film van Toxopeus afgedraaid als proef, waren hele aardige momenten bij, vooral de prauw over het meer

22 dec Dokters van Leeuwen en zijn vrouw aan de koffie, aardige eenvoudige, werkzame mensen

25 dec Maandag Jonker overleden

28 dec Kerbert heeft fijn pamflet opgesteld als geleidebrief voor Brakman. Met Sluiter naar ’t nieuwe lab. Op en neer gereisd in de lift. Beaufort met z’n kinderen in Artis, zielig stelletje. Gezellige wildebrassen, eenvoudig en hartelijk. Beaufort met Nella’s muts op, geen vertoning. Thijsse praat op Vertegenwoordigende vergadering Natuur hist. Heel ernstig

30 dec Aldoor brieven van Alverdes om hulp aan studenten uit Halle