1925

2 jan Naar de koffietafel om Nieuwjaar te wensen en om baasje een passerdoos voor Charlie te brengen uit naam van mevrouw Weber

5 jan Einde van de kikkerpret. Engel zingt van : Hela, Hela houd er de moed maar in En ikke van: er zaten 7x7x7x ad infinitum kikkertjes in de alcohol

6 jan Vandaag gaat Charlie weer naar Zwitserland. Helpt ’s ochtends kristallen en mineralen van Wertheim verhuizen. Dat is een kolfje naar zijn hand. Aan de koffie Weber met talrijke verhalen, o.a. over de bestemming van de nalatenschap van prof. Brans. De Sirenia (zeekoeien vbj) zijn verder aan de orde, gegrabbeld op het skelettenmuseum

7 jan Weber heeft van allerlei te bestellen, er komen telkens zaakjes per telefoon en boodschappen. JA, ja, het is een druk bedrijf. ’s Middags komt Bijleveld met 2 walviswervels en een 5 tal kolossale oesters.

9 jan Boschma komt …. Uitzoeken uit de ongedetermineerde collectie

11 jan Met Nel Schoo en Nel Pilaar naar St. Joan. Zeldzaam mooi en inspannend!

13 jan Er komen 17 pakken boeken voor onze bibliotheek uit Eerbeek. Keurig, Keurig! Met de boeken van de Treub maatschappij erbij krijgen we het aardig vol.

14 jan Twee kisten van Prof. Van Oort met Sumatra slakken, werkverschaffing

23 jan Van der Sleen komt met Beaufort en Kerbert de tentoonstelling verder bespreken. Sleen wil mij secretaris van de algemene commissie hebben. Ik vind ’t maar half, alleen zal ik er massa’s van kunnen leren. Bovendien moet Baasje het onvoorwaardelijk goed vinden. Sleen controleert nog talloze comité mollusken. Tesch komt het model van het duindiorama bekijken, om aanwijzingen over de geologie en de geomorfologie van het duin te geven

26 jan De heer Westerdijk (salm) ruilt mijn binoculaire loep die niet geheel van pas is, tegen eentje die wel goede beelden geeft, verbazend welwillend.

27 jan Artisvergadering staat f. 1500 toe voor biologie tentoonstelling. Dat is een mooi besluit.

29 jan Onderwijs staat toe dat Baasje in 1925 en 1926 telkens 1000 L. alcohol gebruikt, buiten de begroting om! Groot succes

30 jan Weber aan de horizon, allerlei drukke conferenties en af te spreken zaken

31 jan Met Redeke gepraat over het Teredo? Probleem, zal mij boekjes sturen. Oomen komt ’s middags een praatje maken, foto’s laten zien en vertellen dat hij verlooft is met Stans Küller. Bestuursvergadering Dierkundige in kamer van Baasje. Alle vrindjes voltallig. Erg dorstig naar thee. Meisje assisteert met dit bedrijf. Na afloop met hele partij in de Kroon gaan eten. Nogal suf. Van Bemmelen doet verhalen over Piet van Vloerenburg en Piet Kelderman, de vondelingkatten van het lab in Groningen die wild werden van carbol en formal. Vergadering begint heel fraai met Bierens de Haan over de apen en hun kleur gezichtsvermogen. DE rest: DE Jong, Stiasny, v.d. Horst minder amusant

2 febr Engel krijgt voor z’n verjaardag het mobilisatiekruis van de koffietafel met een toepasselijke speech van ons baasje. Schatert erom

3 febr Ikke praat er met Baasje eens over, of ik het volgende jaar ook verandering van werkzaamheden zal moeten beginnen b.v. half in ’t museum en half les geven, wat natuurlijk erg vervelend is, echt halfbakken werk met een verdeelde aandacht. Hij zegt dat er wel plannen in voorbereiding zijn om een betere salariëring en een volledige werkkring ervan te maken, bij de reorganisatie van het contract Artis- gemeente, maar dat vordert zo langzaam. Enfin hij schijn er toch wel nader over gedacht te hebben want hij brengt een bezoek bij Wout Hendriks

6 febr Wout is er niet voor om een tweeslachtige werkkring te scheppen, en stelt voor dat Engel en ik het volgende jaar beide hoofdassistent worden voor f. 3000, of conservator (zoals bij v/d Wielen) op een traktement tussen 3200- 4200. Dit laatste lijkt mij in verband met de a.s. regeling Artis- Gemeente die betere vooruitzichten geeft, niet erg geschikt. Hoe losser het verband blijft tot de definitieve regeling, hoe beter. Baasje zal nu eens naar Delprat gaan en ook Weber vragen de zaak te helpen bepleiten. Prettig dat hij er de moeite voor wil doen. En dat hij al zo vroeg begint, dan is er kans dat ’t ook gelukt. Ikke krijg van de koffietafel een prachtige crossword puzzle voornamelijk door Bierens de Haan gemaakt met hoofdgedachte : Gelukwens voor uw jaardag

7 febr Ik vind nog een presentje van de rolpensclub, n.l. St. Joan. Wat leuk bedacht. Engel belt de Jong op en zegt dat hij van Sitteren heet en vraagt in plat Amsterdams of Meheer hem helpe wil aan een woord voor z’n crossword puzzel een dierennaam van 6 letters met 2de letter een z (ezelin) De Jong vliegt er prachtig in

8 febr Catherine Herdman stuurt foto’s van haar ouders, vooral dat van Sir William lijkt uitstekend

9 febr Vijf platen van bloemententoonstelling te Heemstede ter distributie gekregen voor Non, bibliotheek, aquarium, restaurant en ikke

10 febr Johansen stuurt me de hele RAnders Fjord maar zo cadeau, wat alleraardigst. Hij moest eens weten hoe blij ik er mee ben. Engel en ik krijgen definitief alle sterren (asteriden) in de kast

11 febr Miesje L. de Bruyn stuurt een prachtige crossword puzzle aan de koffietafel. Versluys doet erg zijn best om hem op te lossen, maar is nogal onbedreven in het vak Van Oss belt op en houdt een hele tirade over de instrumenten van Becker, die veel te onbescheiden heeft gevraagd. Ikke doe nog zo’n beetje mijn best om te sussen. Morgen komt hij Baasje erover spreken.

12 febr Van Oss komt Becker eens terdege de waarheid zeggen. Geeft natuurlijk een hele scene en een eindeloos heen en weer gepraat. Na afloop ziet de instrumentenlijst eruit als “het Haagse bos na de storm”. Baasje is erg blij met een mooie zending reptielen en amfibieën die Barbour zenden zal

14 febr Weber komt van allerlei bepraten. Van Oordt met vrouw en zoontje Henk in de tuin. Baasje vergadert vanavond met vogelvriendjes (Ornithologische club) in zijn kamer. Van O. schenkt de thee

16 febr Baasje naar Dr. Delprat om onze salarisregeling te bespreken. D. ziet geen kans om het verder dan 2000 te brengen. Wel jammer. Enfin ’t is al iets. Hoevelen van onze tijdgenoten hebben veel minder en meer strubbelingen met hun Baasje. Greet Jonges is verloofd met Han v/d Heyde. Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers. Oftewel: ieder diertje zijn pleziertje

22 febr Manuscript Curaçao slakken ingeleverd

25 febr Mevrouw Versluys en dochter aan de koffie. Smit Sibinga ook, die eerst uren bij Baasje zat te redeneren over Wegener C.S. S.S blijkt een schoolvriend van Miesje te zijn, heel amusant. Cath. Herdman schrijft dat ze naar Holland komt en een Manx cat wil meebrengen.

28 febr Baasje schrijft stukje in het Handelsblad over dwergmannetjes bij vissen. ’s Avonds hydrobiologische in Baasjes kamer, erg genoeglijk. Allerlei leuke kleine mededelingen

2 mrt Baasje naar Maastricht, treft prachtig weer. Ikke ga Kerbert bepraten voor de Manx Cat Hij wil wel

6 mrt Soos (Budapest) stuurt stukje in samenwerking met Schlesch. Ik moet hem toch eens vragen wat dat nu voor een kabouter is.

9 mrt Geen zwarte pakken meer (2 ½ jaar!)

14 mrt Annie Schreuder komt aan de koffie praten over een plannetje van Dubois in Teyler: Er moeten n.l. aardige etiketjes met verhaaltjes in de vitrines om ’t een beetje smakelijk en leerzaam te maken. Hij wil dat ik het doe. Zitten erg te lachen maar ondertussen lijkt ’t nog niet zo gek. Lange brief van Weber uit Locarno. Slecht weer maar wel mild. Vergadering Heimansstichting in Baasjes kamer: Swaen, Thijsse, Tesch, Hennis, Stomps, Galet. Ikke mag thee voor de vriendjes schenken.

15 mrt Bloemententoonstelling in Heemstede bekeken. Kriebelvol met mensen en stank. Hele mooie dingen. O.a. orchideeën inzending van Gent

16 mrt Met Baasje de historie Dubois Teyler bepraat. Hij zegt: JE kan ’t wel want zo’n heksentoer is het niet. Maar ’t is een groot bezwaar als ik in T. zou moeten werken. ’t Enige is, dat ik het niet aardig vind om te weigeren en het misschien financieel nog wel prettig is. Met Miesje L. de B. die ’t ook graag zou willen doen in dezelfde geest gepraat

17 mrt Promotieplaat van De Jong af en weggebracht naar de drukkerij. Portielje heeft er groot plezier in. Koralen v.d. Horst overgebracht van hal aquarium naar museum. Komen veel beter uit. Bierens de Haan is jarig, maak een nestje met paaseieren en een vaasje met narcissen. Aan de koffie grote fuif. Van de Poll (zwanewater) op bezoek. Vindt ’t diorama erg aardig “lijkt veel op ’t Zwanewater” Rara hoe kan dat? Om half 4 naar Dubois ter conferentie. Hij komt eerst 4.15 voor de dag en is zo geagiteerd dat ik, om hem te kalmeren, eenvoudig voorstel om mee naar Haarlem te reizen. Praten honderduit : Ja, zegt u nu maar niets, ik moet u hebben, want dan weet ik dat het goed gaat. Al te veel eer. Maar ik moet er minstens 1 dag per week komen en dat is een beroerd punt.

18 mrt Baasje kijkt ook wel even lelijk als ik hem van Dubois vertel. Hij heeft ook liever niet dat onze aandacht verdeeld is. Enfin zal nog wel eens met Dubois praten gaan. Ik begin er hoe langer hoe minder zin in te krijgen

20 mrt Vrijdagmorgen met Dubois in Teylers de zaak eens bekeken. ’t Is inderdaad best te doen, maar hij blijft erover hameren, dat ik er een dag per week moet verblijven. Preparatieven voor de promotie van DE Jong worden dringender

23 mrt Baasje verjaart en krijgt van de koffietafel bloemen en een vloeilegger. Johansen en Mortensen komen aanwaaien en bekijken het aquarium met Baasje en ikke. Treffen daar ook Mielck en Ehrenbaum. Grote koffietafel

24 mrt Dubois ontbiedt Baasje bij zich en vertelt dat hij toch andere plannen heeft met Teyler en er een soort klein assistentsbaantje van wil maken en daar kan bij mij natuurlijk niets van komen. Dubois zal nu Mes inviteren. Hij vindt ’t wel jammer, : “Want ziet u, zij is zo mannelijk rustig” Als je dat nou een compliment vindt. Enfin ikke blij, dat ik er met een zoet lijntje af ben. Ga met Baasje later nog naar Miesjes examen luisteren en met een heel troepje feestgangers naar Trianon. De Jong krijgt de schrik voor morgen!

25 mrt Oostingh op bezoek, die literatuur komt nazien. Lou Meyers die wat komt vragen aan Oostingh. Alle scholevaars eten in ’t restaurant, komisch stelletje. Redeke oer-zenuwachtig. Promotie loopt gelukkig goed van stapel. Hart doet z’n best zo lang mogelijk te zwammen. Juditium van Sluiter zeer waarderend. Drukke receptie, de Jong krijgt boeketje Orchideeën van de Rolpensclub. Toen feestmaal in Americain. Klein en zeer genoeglijk. Aardig gespeecht Ada, Mies en Emilie hebben crossword puzzle bedacht. Promotieplaat en stukje van Non marcheren ook nogal. Later toen de grote mensen naar huis waren spelletjes gedaan, : stoelendans, pand verbeuren, dierengeluiden etc. En tenslotte bij Non nagepraat tot 5 uur.

26 mrt Na zeer korte nachtrust weer zo spoedig mogelijk naar het museum. Na de koffie moet Beaufort als een haas weg, omdat Charlie aan appendicitis geopereerd wordt en endosseert aan mij d’arcy Thompson en Allen met wie ik eerst het grote museum bekijk, daarna ’t lab waar TH. Op ’t practicum breedvoerige verhalen gaat doen over het transversum en een stem op zet alsof wij hem tegenspreken. Opeens zeg ik tegen hem: Now, you see, Dr. Allen makes no objection, waarop A. die anders erg stil was, in een schaterlach schiet. Toen naar ’t museum en ’t diorama en tenslotte ’t aquarium. ’s Avonds met Mielch en Johansen gegeten in Polman. Nogal tam, maar wel amusant. En tenslotte gaar gestoomd naar bed.

27 mrt Mevr. Weber getelegrafeerd met haar jaardag. Operatie Charlie zeer goed geslaagd.

28 mrt Aan de koffie voor ’t laatst schollevaars. D’Arcy Th. Wil naar Leiden voor Dierkundige en vraagt hoe hij er moet komen. Inviteert mij om met hem te gaan eten in Leiden en ik mag een vriendinnetje meebrengen. Emilie dadelijk opgebeld. Om half zes in Leiden eerst wat door de stad geboemeld en allerlei oude plekjes weer gezien, gegeten en veel gepraat in De Turk. Amusante vergadering D’A. Th. Houdt een humoristische speech en als samenzweerders terug greisd met z’n achten. Morgen gaat hij bij Baasje in Amersfoort “spelen”.

30 mrt Baasje heeft zich grote hoornen bril aangemeten, hetgeen verschrikkelijk geleerd staat.

1 april Naar Leiden om in ’s Rijks Universiteit allerlei zaakjes met Dr. Sunier te bepraten, over amfibieën, comité en tijdschriften, en nog lang niet klaar gekomen

2 april v.d. Horst heeft gisteren z’n 3de dochter gekregen (Marijke) en nu eten we vandaag op ’t lab beschuit met muisjes

4 april Om half 7 naar Den Haag om Cath. Herdman te begroeten en de manx Cat in ontvangst te nemen. Ziet er zeer voordelig uit, miauwt alleen heftig. Op ’t aquarium uitgepakt, springt dadelijk achter de rij Challengers en is er haast niet uit te krijgen. Begroeting met de vrouwtjes in de ronde kas, al blazende,

6 april Cath. Herdman, Mrs Roaf + dochter+ nichtje in tuin en aquarium. Reusachtig veel afgepraat, erg genoeglijk. Kiek promotiediner de Jong aangekomen. Niet erg lelijk.

8 april Baasje geïnterviewd voor zaterdagavond blad van Handelsblad. ’t Grappigste is, dat hijzelf haast niets zegt, en de twee dames aldoor kakelen.

9 april Met Non, Schot en Ada naar Heilo om De Jong op te zoeken. Prachtig lenteweer. Jan haalt ons in Alkmaar af en we wandelen naar zijn huis, waar we eerst een kopje koffie drinken en dan huis en hof bekijken. Na de lunch de hele middag in het bos geluierd. Brief van GRimpe en Wagler of ik mee wil doen aan Fauna van Nord und Ostsee Net een lief groepje voor mij! Zou Baasje dat goedvinden?

10 april Baasje belt op dat hij niet komt en dat ik geprepareerd moet zijn op bezoek van een Japanse Ornitholoog. Op zijn verzoek heb ik ’t Amstel Hotel op, krijg Taka Tsukasa zelf te spreken (erg huiselijk!0 en vertel hem dat Beaufort morgen om 10 uur hem aan ’t hotel komt opzoeken

11 april Baasje met al zijn kinderen en Miss Scotti in de stad. Nella helpt met allerlei werkjes in het museum. Om 11 uur komt de Japanner en z’n secretaris en we kuieren met hem ’t aquarium rond. Daarna neemt Baasje ze mee de tuin in en ik loop vast met Miss Scotti, naar ’t restaurant. Uitgebreide koffietafel. De Japannertjes schrijven hun naam met Japanse letters in het gastenboek. ’s Middags nog tot 4 uur in museum en tuin gepatrouilleerd.

14 april Met Wouter in de tuin. Hij vindt het dol. Engel speelt zo leuk met hem. Inbrekers in het museum, die niets meenemen, maar iets achterlaten. Baasje staat te pronk in het Zaterdagavondnummer van het Handelsblad

15 april Baasje vandaag en morgen in Groningen voor Natuur en Geneeskundig congres. Wij hebben het stilletjes, schieten reusachtig op met het inrichten van de nieuwe vitrines

20 april Weber op bezoek die ’t leuk vindt om de vorderingen te zien

25 april Versluys als opvolger van Sluiter benoemd

26 april Van Goor gestorven

27 april Natuurmonumenten vergadering in de tuin. Spreken aan de koffie o.a. Oudemans even, die helpen zal met een entomologische vraag van Prell. Met Non, Baasje en Stien Buisman in de stad zeer genoeglijk gegeten. Daarna hydrobiologische vergadering die zeer aan de vervelende kant was

2 mei Mies Lobry de Bruijn bij Dubois benoemd

4 mei Kerbert belt op en vraagt of we er iets van weten dat Versluys toch naar Wenen gaat. Baasje weet van niks, maar even later komt van der Horst vertellen, dat ’t waar is. Wat een teleurstelling. Baasje vindt t heel erg jammer, want hij had zo gehoopt op ’t vriendje voor de samenwerking. Sluiter is geladen! En vindt ’t een geweldige strop. ’s Middags komt de boosdoener zelf, en krijgt van alle kanten op z’n kop. Maar…. Wenen was voor en dus wou hij ze daar niet teleurstellen. Hij vindt het zelf ook heel vervelend. Promotie van Hart, een klaterende stortvloed van welsprekendheid. Bij Juffrouw van Berlekom ontboden, die vraagt of ik op de meisjesschool wil lesgeven. Zal niet gaan

5 mei Geweldige regenbui onder de koffie. Bierens de Haan en ikke vluchten het grote museum in en doen daar allerlei kattenkwaad!?

7 mei Ihle is nu de pretendent, veel geheimzinnigheid. L’Aiglon opgevoerd in Haarlem, briljant

14 mei Slecht nieuws. Engel moet zijn dissertatie bekorten omdat van der Horst geen centjes meer heeft voor de bijdragen. Sluiter heeft er geen oog in gehad, Ook een mooie promotor

15 mei Baasje gaat met Sluiter er eens over praten en krijgt gedaan, dat Engel toch alles mag laten drukken, dan lapt Artis de subsidie voor het volgende jaar erbij aan. Heerlijk dat ’t zo geregeld kan worden. Baasje moet vanavond naar de Koningin op bezoek in ’t paleis, en vindt ’t een koopje!

16 mei Gekookt en verkaterd na het feest van gisteren

18 mei Nella de B. en ikke naar bloemententoonstelling in Heemstede. Zien eerst nog even de koningin uitrijden. Bekijken ’s morgens de zaal en ’s middags de tuinen luieren lekker onder een boom in het bos.

19 mei Engel wordt door Revetz gevraagd om op een HBS voor achterlijke kinderen les te geven in Plant- en dierkunde. Baasje vindt het goed dat hij dan een middag in de week er voor afneemt. Waarom krijgt hij nu wel vrij en mocht ik niet Dubois aannemen indertijd. Ik kan er niet mee uit de knoei.

20 mei Laatste college van Sluiter. Een vrij groot aantal afgestudeerden komen nog luisteren. De medici bieden een plaat (Michelangelo, De schepping) en een boek aan. En de Prof houdt zelf ook nog een speechje over de voorbijgegane 50 jaar zoölogie, wat hij heeft zien komen en gaan. Ikke loop vandaag met een schooltje 1ste klas meisjes HBS met juffrouw Greve in de tuin. De jongelui amuseren zich dol, en doen nogal snuggere vragen. Om half 1 ga ik nog eens met Baasje praten en explicatie geven, waarom ik ’t zo verdrietig vind, dat hij Engel veel meer vrij laat dan mij. Hij erkent dat dadelijk, maar laat er eerlijk op volgen: “omdat ik jou veel minder goed kan missen, omdat wij veel meer samen alles bespreken” Daar troost ik me dan maar mee. ’t Is een mooie ideële troost, maar weinig financieel! Enfin, ik zal ’t wel uitvechten, maar ’t is weer een litteken meer. Zo gaan er zoveel illusies….

23 mei Mientje gaat in Bussum logeren, en wandelt vanmorgen mee door de tuin. Wij gaan overal eens kijken, o.a. bij Bierens de Haan en zijn apen. Om 12 uur lever ik haar aan de trein in handen van Chris af.

27 mei Weer een klas van juffrouw van Berlekom. Ditmaal met mej. Baron. Treffen niet zulk ideaal weer, maar amuseren zich toch best, te oordelen naar de vrolijke gezichten

28 mei Of ik nu de tweede klas ook nog eens wil nemen. Een mens is ook nooit tevreden. Gelukkig vindt Baasje het goed, ik had het nooit gedacht. Chris komt Mientje weer aan ’t aquarium brengen. Ikke zeg de hele staf en ’t personeel voor 10 dagen goedendag.

29 mei Met Mientje naar Domburg gereisd. Marius en Wouter halen ons af. Winderig, maar geen regen.

30 mei Windering en wel regen. In de bossen gewandeld, waar de slakken goed lopen. ’s Middags langs de boulevard naar de Hoge Hil en langs het strand terug. ….. ’s avonds bij tante Nelly

31 mei Zoveel mogelijk aan het strand, maar ’t is een koude historie, ’s middags in de bossen

1 juni Met Jaap naar Westkapelle, veel minder wind. Leuk boten in en uit zien varen. Isopoden verzameld onder basaltblokken. Over Aagtekerke terug gefietst. ’s Middags mej. Wichers Wierdema opgezocht

2 juni Met Jaap naar ’t ringsteken in Oostkapelle. Leuk kleurig en fleurig gedoe. 2x een kerel zien jappen onder de ring. Mooi over Westhove en Berkenbosch gefietst. Druk met boeren en boerinnen, allemaal in klederdracht. Babbelaars gekocht bij vrouw Rooze. ’s Avonds bij de Bruijne op bezoek.

3 juni Met Jaap naar stad gefietst en over Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke en Aagtekerke terug. Prachtig ritje, balsemiek en kleurig lange brief met verhalen van Baasje.

4 juni Met Rika Gh., Mej. W, Wierdema en Freule Harinxma naar de Vroone en de stuifduinen achter de Oranjezon. Veel vogels in duinplassen. Stuifterrein niet groot, maar heel mooi, breed strand. Marius en de kinderen zijn ook aan de Oranjezon.

5 juni Op bezoek in Middelburg en ’s middags met Rika Gh. Naar mej. Van der Harst in Domburg om haar schilderijen van dode vogels te zien. Wel mooie dingen bij, maar alles een beetje hetzelfde.

6 juni In Middelburg bij oom Proos en Suze koffie gedronken en ’s middags op bezoek bij Brakman in Nieuwland. Aardige eenvoudige fijne man die honderduit vertelt, en veel te vragen heeft. Zijn vrouw loopt nog in Nieuwlands kostuum. De walvis bekeken die hij een jaar geleden heeft gestrikt en die nu aardig begint te macereren. Brakman brengt me nog op weg tot Middelburg en daarna fiets ik in een ruk door naar Domburg in 3 kwartier. Thuis ligt een brief van Baasje

7 juni Met laag tij aan het strand en op de paalhoofden van allerlei verzameld…. ’s Middags bij de familie Wierdema en Ghijssen afscheid genomen

8 juni Jaap gaan gelukwensen in Middelburg en ’s middags op de thuisreis

9 juni Weer in Amsterdam aan het werk. Baasje zit in Den Briel met de zalmcommissie

10 juni vBijgepraat met De Beaufort

11 juni Warme dag! ’s Avonds in Zandvoort bij Tip en Marietje Westerdijk thee gedronken, waar het heerlijk koel was. De schelpjes van Dora bekeken; aardige dingen bij.

12 juni Treub maatschappij. ’s Morgens is Weber in het museum om allerlei af te praten. ’s Middags houdt mej. Wilbrink een voordracht over de serehziekte en vertelt een massa aardige feiten. Prof. Muller en meneer van der Stok zijn er ook. Verder Koningsberger, Rutter, Wichman, Martin, Schepman, Bussy, Delprat, Tydeman, Jacometti en nog een heleboel anderen die ik niet ken. ’s Avonds naar Nel delaH. Met Ada. Ada inviteert mij om paranimf te zijn. Erg leuk.

15 juni Inaugurale rede van Wibaut. Heel duidelijk maar een beetje saai. Baasje zit compleet te maffen. Drukbezochte receptie, waar Baasje en ik Wout Hendriks inviteren om eens naar de voortgang van hert museum te komen kijken

16 juni Bodine de W. en Emilie G. doen doctoraal. De eerste met cum. Joh. Schmidt (Denemarken) te gast. Praat met Baasje heel wat Ichtyologie af. Stille, eenvoudige, bescheiden man, maar met een grote “achtergrond”. Morgen gaat hij met Baasje naar de Plasmolen om Weber op te zoeken. ’s Avonds aardbeienbowl fuif bij Emile. Gezellige kring vol. Hart en Bob Goldschmitt houden de familie bezig met kostelijk verhalen. Om 12 uur stappen eindelijk Non en ikke op, thuisgebracht door Bierens de Haan, die doet alsof hij bang is in het donker.

17 juni 2de klas van de meisjesschool met juffrouw van Gelsdorp op bezoek in de tuin. Wel weer erg vermoeiend, maar ook zeer dankbaar werk

20 juni Topsy (Manx Cat) en haar 4 embryo’s overleden. 1 met een staart, 1 zonder staart en 2 met stompe staartjes

22 juni Spittmann (Wenen) komt Baasje opzoeken op weg naar Quito (Ecuador) waar hij prof in de zoölogie is geworden. Corporaal heeft Jordan uit Tring te gaast en komt ermee aan de koffietafel. Hij en Spittmann hebben een gemeenschappelijke vriend die in vlooien en luizen werkt. Trouwens Jordan zelf is vlo voor en vlo na.

23 juni Vandaag en een 4 tal volgende dagen bezoek van Östergren uit Göteburg die de zeekomkommers lief heeft gelijk zichzelve en de bouw van het aquarium komt bekijken

24 juni Laatste klas van juffrouw van Berlekom, ditmaal met MEj. V.d. Rijn die er met een verveeld gezicht bijloopt en de grote klas niet onder appel heeft.

27 juni Baasje vergadert met de vriendjes over de conferentie in Brussel en brengt na afloop Kluyver mee aan de koffietafel. ’s Middags komen prof. Molengraaf en Annie Schreuder voor het vervolg van de boedelscheiding

28 juni Jaarvergadering Dierk. Vereniging. Ikke geloof het ditmaal wel. Engel en ik worden benoemd om het volgend jaar de rekening en verantwoording van de penningmeester na te zien!

30 juni Krijg van de vier klassen van de meisjesschool een prachtig boeket en een fijne doos met bonbons!

1 juli Engel doet mee aan de gemeenschappelijke lunch voor de jonge doctoren. Dus nu alleen Ada en haar vriendjes en vriendinnetjes

6 juli Baasje vertrekt vanmiddag naar Brussel voor de vergadering van de biologische raad. Hij is zelfs bang dat hij niet op tijd kan terug zijn om bij Ada te opponeren. In ieder geval zal hij seinen.

7 juli Zwarte Manx Cat (black) krijgt 2 jongen, elk met een lange staart, geen succes!

8 juli Gelukkig komt er een telegram dat De Beaufort vanavond weer thuis komt. Dat is een opluchting voor de arme Ada

9 juli In “Uniform” naar de aula. Oppositie van Beaufort gaat prettig. Emilie is 2de opponent en ziet krijtwit, valt op een goed moment haast van haar stokje. Juditium van Sluiter nogal aardig. Daarna Engel. Eerst een lange tirade van Han, daarna De Jong en tenslotte Stomps die de gekste dingen zegt over de aanpassingen door intelligentie. Beaufort, Bierens de H. Emilie en ik zitten te grinniken. Engel krijgt een juditium dat klinkt als een klok, en waar hij van harte blij mee is. Om 1 uur grote koffiefuif met Ada in restaurant Winkels en na afloop spelletjes gedaan en gedanst

10 juli Bussy jarig, fuift op kersen. Margreet is er ook bij. Morgen gaat hij voor vakantie naar Texel

11 juli Om 1 uur met Emilie naar Dieren. Zij gaat naar haar ouders in Ellekom en ikke ben voor een weekje geïnviteerd op de Bockhorst bij Corrie. Felix en Coos logeren er ook. Verder komen er telkens gasten aanwaaien (dagjesmensen). We luieren erg, fietsen, tennissen en zwemmen, handwerken en lezen, zodat het echte vakantiestemming is. Kleine Fenna is een vrolijk diertje en de rots van de familie

18 juli Verhuisd van de Bockhorst naar Eerbeek, het weer is hoe langer hoe mooier en warmer. Mevr. Ruge logeert er ook, een allerliefst mens

19 juli ’s morgens Willy Boschma bezocht. In de namiddag een mooie rit gemaakt naar Nijenbeek, het kasteel waar Reinoud van Gelder (de Dikke) door zijn zoon gevangen werd gezet

20 juli Per auto naar Elburg, heen over Epe, terug over Nunspeet. ’t Is kokend heet aan het strand. Vangst slecht, stadje allerleukst. Mevr. Ruge is er niet uitgekeken. ’s Avonds Sluiter en vrouw en schoonmama te dineren

21 juli Baasje met zijn jongens en miss Scotti komen per auto. Het machien is niet helemaal in orde en dat geeft een boel geheister, arm baasje in die hitte. Kwart over 12 varen we eindelijk weg, naar Terborg, drinken daar koffie en gaan ’s middags in Garderen (? VBJ) de emailleerfabriek Vulkaansoord bekijken. Baasje bestelt er 2 bakken voor het museum. De fabriek is enig om te zien. In Keppel thee gedronken en veel ranja! Verder een prachtige kudde lakenvelders in de wei van het kasteel bekeken.

22 juli Met Weber uit torren vangen. Maar die lelijkerds vertonen zich niet en laten ons met onze tong uit de mond voortsjouwen. ’t Ritje over Hall is overigens erg aardig. ’s Middags zwem ik in de vijver, en ’s avonds komen Johanna Huiskamp en haar vriend eten.

23 juli Voor dag en dauw naar Amsterdam. Kapitein Schoo op bezoek, die aardig vertelt van zijn werk, het kabelleggen en repareren in de archipel.

25 juli Emilie komt vertellen dat ze verloofd is met meneer Frenkel. Ze is er nog niet erg in, en vraag baasje of die het een goede man voor haar vindt.

30 juli Overdrukjes Krakatau gekregen. Dat is nu eindelijk afgewerkt na een jaar gezanik

31 juli Engel verdwijnt voor vakantie. Bussy is weer terug uit Texel en heeft een tropisch kleurtje. Mijn bruine broeder!

4 aug Baasje vertelt aan de koffie dat hij toch nog kans heeft in het najaar professor te worden. De faculteit, speciaal Stomps, is er nu vlak voor. Het zal erg prettig voor ons baasje zijn, maar dan staat hij nog verder van ons af.

6 aug Baasje laat voor mij een machtiging voor aangetekende brieven achter, maar daar komt nog zoveel soesa aan te pas, dat het zowat in orde zal zijn tegen dat hij weer terug komt. Weber komt om allerlei te bespreken en de zaak weer eens te bekijken. Vindt dat we wel opschieten. Baasje verdwijnt naar Ierland

7 aug Weber heeft voor Baasje en mij ieder een vouwbeen gekocht, omdat wij altoos zulke ongelukkige instrumenten daarvoor gebruiken. Verder komt hij met het voorstel of ik niet eens een boekje over Hollandse schelpen kan schrijven. Dat zou wel mooi en aardig wezen, maar er is ook allerlei tegen. Ik zal het eens uitvoerig overdenken en dan later nog eens met hem bespreken. Het is tenminste prettig dat hij er zelf over begint en beweert dat ik er brainpower genoeg voor heb.

22 aug Mijn straftijd is al voor 2/3 om. Erg mooi om veel te werken, heb al de helft van mijn gastropoden West Indië overgetikt. Ook erg stilletjes, ze zeggen wel eens, dat je door langdurige eenzaamheid sprakeloos kunt worden. Van Oordt brengt op een goede dag 2 Australische vrienden Mr & Mrs Greenwood mee. De man praat een ongearticuleerd en verveeld Engels, de vrouw gaat geheel schuil onde een modern hoofddeksel. Weber schrijft nog uitvoerige plannen over het Molluskenboek, ik zal mijn heil er eens op beproeven. Freule Elias bedelt om allerlei grote dieren voor een tentoonstelling in Den Haag, wat ik haar zacht, maar pertinent weiger. Van Burkom komt op een goede dag informeren waar in Amsterdam een tentoonstelling van de aquarium en terrarium vereniging gehouden wordt. Gelukkig komen we het na enig getelefoneer te weten en Van Amstel brengt hem er heen. Becker is gelukkig ook met vakantie weg en zit in Groningen. Ik wou maar dat hij daar bleef. Baasje kan licht iemand vinden, wien de zaken van het museum meer ter harte gaan en die beter zijn plaats weet dan dit bedorven kind. Ihle houdt zich nog buiten zicht, zou hij er niet veel zin in hebben? Groeneboer en Rink, die naar Indochina gaan voor een theeontginning krijgen instructies voor het verzamelen en prepareren van huiden etc. Hydrobia’s gevist voor Ankel (Frankfurt) Zij zijn niet zo algemeen als vroeger. Mies Jutting vraagt inlichtingen over een te stichten Nat. Hist museum in Domburg

29 aug Kerbert laat mij roepen om nog verschillende dingen af te spreken, daar hij dinsdag voor een week op reis gaat naar Wijk aan Zee. Hij zit nog wat na te filosoferen over de financiële positie van Artis en zegt dat hij niemand zou willen animeren om hem op te volgen, omdat dat geschipper met geld zo’vervelende geschiedenis is. Met Non en Ada en Engelse logée (Miss Carter) koffie gedronken

1 sept Baasje weer terug. Gelukkig! Hij heeft ’t fijn gehad, prettige afleiding geweest. Heeft Scharff nog opgezocht in Dublin. De Schot ook weer present, de Jong ook, zo komen we langzamerhand weer an grand complet. Ik had een nieuw kusssen voor zijn stoel gewerkt en dat vindt hij blijkbaar nogal aardig. Zaken vertelt, gelukkig is hij tevreden

3 sep Bussy ook weer eens aan de koffie. ’s Middags krijgt Baasje bezoek van Ihle en vrouw (Marie Landenberg). Het zijn geen van beide schoonheden! Ihle aanvaardt half oktober de regering. ’s Avonds staat in de krant dat Bussy professor is geworden in Utrecht voor de Indische opleiding. Waarom heeft hij daar vanmiddag niet eens over gekikt! Ben ik dan zo’n vreemdeling?

4 sept Bussy bejubeld. Hij doet of hij ’t maar half vindt. Ik heb zo’n herinnering dat hij erg tegen die Indische leerstoelen gefulmineerd heeft. Met Ada en Willy Dozy naar de historische tentoonstelling geweest. Wat een prachtige Rembrandts bij elkaar. En die geweldige colectie Breitners. Dat spreekt haast nog meer tot je, omdat je er zo je eigen omgeving in voelt.

5 sept DeLaHayze benoemd in Heemstede als notaris.

6 sept Buchmann in Haarlem. Echt leuk hem weer te zien en allerlei oude herinneringen op te halen. Wandelen ’s morgens door de oude stad en gaan ’s middags naar Zandvoort, waar de zee prachtig wild is, en de bewolking afwisselend en heel mooi. B. zal mij n manuscript doorlezen.

8 sept Weber zit in Domburg en bromt op de meteorologische dienst die hem niets dan regen en hagelbuien en geweldige windvlagen doet genieten. Bierens de Haan en ikke drinken samen koffie en wandelen na afloop heel idyllisch in het duin van het diorama. Non komt helpen kijken of hij er goed uitkomt. Opgeruimd en afscheid genomen voor Friesland. Willy D. zal mijn manuscript Gastropoden W.I. nakijken

9 sept Onder gietbuien naar Den Helder. Bij Redeke en Nel gegeten en ’s avonds onder stortregen naar De Meerval. Daar richten we ons zo’n beetje in en gaan spoedig naar bed.

10 sept Vroeg uit de veren. Worden gesleept, door de oude Jet, uit de binnenhaven door de sluis naar de buitenhaven en via Marsdiep de Zuiderzee over naar Lemmer. Wolken erg onstuimig, af en toe zon, maar ook vaak gietbuien, en dan ziet de lucht er dreigend uit. Zee nogal bewogen, maar ark en opvarenden houden zich voortreffelijk. Dijk van de Zuiderzeewerken bij Wieringen even te zien. Urk is heiig. DE intocht in de Lemmer is prachtig helder en zonnig. Blijven tegen 8 uur voor anker liggen in de scharster Rien en zetten de volgende morgen de tocht voort.

11 sept Komen 10 uur op de Wielen. De sleepboot laat ons schieten en wij trachten de ark naar de wal te bomen. Storen daarbij echter op een droogte, de Meervaldroogte, en worden eerst met behulp van een motorboot en het uitbrengen en inhieuwen van het anker tegen 2 uur weer vlot en komen aan de steiger bij de oliefabriek van de heer v. Ley. Een mooie plek, met prachtig uitzicht over de Wielen. Er liggen veel koeten en een stuk of wat futen, die heel mak zijn en alleen voor de scheepshond Jan opzij gaan.

12 sept Fuiken gezet en op verschillende plaatsen gehapt en plankton gevist. De bodem is venig niet puur zand. Er zijn weinig waterplanten, en wat er is wordt door koeten opgepeuzeld. ’s Middags wat gewandeld in de buurt naar een grappig diluviaal gedeelte in dit lage land, in de richting Huis ter Heide.

13 sept Nel en ik zeilen ’s morgens en ’s middags op de Wielen. Er is net een goed windje en de Mysis doet het best, alleen met door de wind gaan weigert ze wel eens, zodat we een paar keer kunstmatig gegijpt hebben. Om half 4 met Redeke erbij naar Joure gewandeld. Leuk pad door de weilanden, schitterende vergezichten en prachtige bewolking.

14 sept Fuiken gelicht, niet veel bijzonders en nog een trek gedregd. Deze geeft allerlei leuks. ’s Middags getuft naar de Goringarijper poel en het Sneekermeer en hier waarnemingen gedaan en wat mij het meest interesseert gedregd. Flink wat mollusken

15 sept Per Mysis naar Grouw over het Sneekermeer en door de Boorn langs Irmsum. Onderweg weigerde de motoren en krijgen we een sleepje van een zeiltjalk met motorvermogen. In het Pikmeer gedregd en met het schepnet verzameld, hetgeen een rijke vangst oplevert. Op de terugweg maken beide motoren weer zulke bedenkelijke geluiden, dat we in Irnsum bij een monteur te raden trekken, die mooi repareert. In de Boorn voor het dorp gedregd en behalve allerlei huishoudelijk afval ook mooie slakken. Prachtig warm weer. Corrie V. V. Vader heeft een zoon gekregen

16 sept Vandaag ben ik 5 jaar aan het museum! Fuiken gelicht, dat is altoos een kil werkje in de vroege ochtend. ’s Middags met Nel in de richting van Huis ter Heide gewandeld en gevist in een poeltje in het bos en in een sloot. Redeke komt ons tegemoet. Bedekte lucht! Warm!

17 sept Fuiken gelicht. Veel paling, waarvan wij ’s middags lekker smullen. NA de koffie getuft naar het Oudhof en de grote Koevorde en daar waarnemingen gedaan. Kil en nevelig

18 sept Fuiken gelicht. Tegen twaalven brengen Redeke en Nel mij met de vlet naar Sneek, waar ik in de trein naar huis klim. Wat een heerlijke dagen en stille frisse avonden. Wat een hartelijk gezelschap en wat een leuke vangsten. Dat was nog eens een prettig restje vakantie.

19 sept Baasje en Den Schat weer begroet. In opdracht van Redeke ’s middags naar Hoogovenbedrijf om de filters na te zien die zo vol met mossels zitten. Ir. Ledeboer laat mij eerst de hele watervoorziening kijken. Later met Ir. Vermeulen het hoogovenbedrijf zelf rondgelopen. Enig om te zien. Tot slot keurig per auto thuisgebracht.

21 sept Kerbert laat mij bij zich roepen, om te vragen of ik Non S. wil voorstellen, om bibliothecaresse van Artis te worden. Dat is een mooie opdracht. Non heeft er maar gedeeltelijk zin in, vindt het werk op ’t lab leuker. Enfin zal er nog eens over peinzen

22 sept Non gaat bij Kerbert op bezoek en bepraat allerlei, krijgt er hoe langer hoe meer plezier in

23 sept Non gaat aan Kerbert vertellen, dat zij ’t aanneemt. Hoera! Ik vind ’t leuk, om mijn vriendinnetje in de buurt te houden. Baasje is er ook erg blij over en Engel en B. de Haan en Jan de Jong en iedereen die het hoort

25 sept Weber op bezoek, moet van allerlei weer bekijken en is blij dat we zo opschieten. ’s Middags komen mevrouw W. en Nelly de Rooij aanwaaien. Die moeten de hele geschiedenis ook zien, Nelly de R. is stomverbaasd en vindt ’t overal zo zindelijk geworden

26 sept Dierkundige. Eerst bestuursvergadering in Baasjes kamer. Ikke maak thee voor de vriendjes. Gegeten bij Kerbert en ’s avonds naar de vergadering, die nogal aardig is door het grote bezoek en de vele bekenden. Er is o.a. Jacobs, een vriendje van Buchmann

28 sept Bussy moet een hulp hebben voor het uitpakken en sorteren van de zoölogische collectie van het Koloniaal instituut. Wil mij 1 middag per week hebben en daarvoor krijg ik 25 pop per maand. Baasje vindt ’t goed. Bovendien mag ik er van allerlei strikken voor ‘t museum

30 sept Thuis om in Teyler te werken. Miesje Lobry de Bruyn komt koffie drinken

2 okt Baasje af naar Berlijn voor 75 jarig bestaan van de ornithologische Verein. Gaat samen met Van Oordt, wel prettig zo’n vriendje

3 okt Havinga op ’t toneel. Zit ’s middags bij ons in de bibliotheek te werken. Ik vind hem weer toegeknoopt en onbuigzaam.

6 okt Baasje weer terug met allerlei verhalen en veel ondervinding. Heeft o.a. Elsa Mohr gesproken en Baurhof

10 okt Bij Geertje en Sam gegeten en verbazend veel gezellig en lang zitten praten

11 okt Met Westerdijk in het duin gewandeld. Veel mooie bessen, maar nog weinig herfsttinten. Hij is een beste, hartelijke fijne kerel, ondanks al zijn gemopper. In Zandvoort bij hun gegeten. De kinderen zijn snoezig en vol verhalen

12 okt Non heeft gisteren kans gezien een ketel koken water over haar been te gooien en in plaats dat ze vandaag examen ging doen, lag zij in haar bed, helemaal gedeprimeerd. ’s Middags zoek ik haar op en vindt haar verschrikkelijk overstuur. Ikke naar Haarlem, pak mijn koffer en ga bij haar logeren

13 okt Na een veelbewogen nacht slepen de Jong, v.d. Horst en ik Non ’s morgens naar de Hortus. Sluiter is allervriendelijkst en begint heel eenvoudig te vragen. Maar Non zegt niets of nonsens. Na een half uur geeft Sluiter ’t op en pakken we ons schaapje in een atax naar huis. Baasje ons bovenste beste troostvadertje komt koffie drinken, en brengt de boodschap dat Non toch in de bibliotheek van Artis mag komen. De stemming rijst ineens 100 %. ’s Middags trachten wij allebei wat te slapen. Om 4 uur komen Engel, De Jong en Tip. Ikke ga bij Horst eten. DE drie dochters zijn alleraardigst. Addie vertelt van haar zondagschoolklasje over Adam en Eva, die wonen in het paleis ook wel genaamd Hof van Eden.

14 okt Rustige ochtend, Non is veel bedaarder, maar zodra je haar alleen laat, zakt de stemming weer onder nul. Baasje en Tip komen koffiedrinken. Non krijgt eerst later in de gaten dat ik al die bezoekjes afgesproken had! Non gaat ’s middags naar bed en ik blijf nog tot 3 uur met Tip kletsen. Rosy Wertheim komt eten en zal de komende dagen de honneurs waarnemen

17 okt Vergadering van de Algemene commissie van de biologische tentoonstelling. Van Burkom presideert heel goed. Receptie van Emilie Goldschmidt

21 okt Bierens de Haan inviteert mij mee naar de film: De weg naar kracht en schoonheid, zeer vermakelijk, veel sport en veel ritmische dansen. Soms voorstellingen met het “langzame apparaat”. ’s Avonds eerste Italiaanse les.

24 okt Mies Lobry de Bruijn en Jan Maasland aan de koffie. Hydrobiologische club. Weber komt ‘d middags en moet een heleboel van het museum zien. Hij geeft inlichtingen over verspreiding van Limulus en hij zal mijn concept Molluskenfauna nakijken. ’t Aquarium bekeken met kunstlicht. In de stad gegeten met Massink, Redeke en Baasje. Redeke vertelt dat hij af moet treden als secretaris-penningmeester. Ik vraag, wie dat nu moet doen en dan zeggen ze: jij. Tot op ’t laatste moment denk ik nog, dat ’t een grapje is, maar ’s avonds luis ik er effectief in. Een koopje! Na afloop wandel ik met R. naar het Spui en loop ik de hele weg er over te brommen. Hij hoort het geduldig aan en zegt eindelijk: is ’t nu haast uit?

25 okt Cootje en Willy komen dichten voor de bruiloft van Nel Pilaar

26 okt Maken een uitvoerig plan op over het molluskenboek. Weber keurt veel goed, maar wijzigt ook veel. Nanninga en vrouw (uit Angola) op bezoek, praten veel over verzamelen. Weber zegt dat ik er maar eens heen moet gaan. Stiasny komt Gorgonides bestuderen. ’s Middags oratie van Ihle die ik moet verslaan voor het Handelsblad en waarvoor ik de hele avond zit te pennen

27 okt Abel houdt een lezing in de Hortus. Niet zo erg dol. Nagepraat in de hortus later in La Reserve met Hondius Boldingh, ’t bestuur, v.d. Horst en B. de Haan. En om q1 uur huiswaarts gestapt

28 okt Blinden op bezoek in ’t groot museum, zes stuks met geleiders. Baasje en ik nemen er ieder drie en wijzen veel en kletsen veel. Doodvermoeiend, maar erg aardig en dankbaar werk. Abel en Palm aan de koffie. ’s Middags de eerste nog te visite in het aquarium. Annie van Dam komt in de vissen werken.

8 nov Met Tip en Buchmann van Zandvoort 5 km naar het zuiden gelopen en toen dwars door de duinen naar Vogelenzang. Een beetje mistig, maar overigens lekker weer. Er zit veel stemming in het landschap. Thuis thee gedronken en ’s avonds met Walter naar de bioscoop.

17 nov Elektrische opvoering in het aquarium voor pers en genodigden, veel belangstelling en veel waardering. Even te voren komen Wout en LI Hendriks museum en het diorama kijken

23 nov Hogendoorn is 40 jaar oppasser aan Artis en krijgt allerlei cadeaux en is de koning te rijk

24 nov Westerdijk tracht mollusken te fotograferen, hetgeen hem maar matig gelukt. Vanmiddag ben ik het toestel gaan bekijken

29 nov Met Walter Ijmuiden- Zandvoort gewandeld. Prachtig helder, zacht vriezend. Mooie branding na de storm van de afgelopen week. Veel meeuwen.

5 dec Mooie brief geschreven aan Weber en met Baasje, Bussy en Schat nog getelegrafeerd

7 dec Weber stuurt mij een groot pakket met een Nautulus gevuld met bonbons en daartussen een beursje! Benthemia Beursigera. Ik heb hem een uitvoerige diagnose van de nieuw soort teruggestuurd

15 dec Bierens de Haan vraagt of ik secretaris van het vakblad wil worden, als hij en Sirks de redactie voeren. Lijkt me wek grappig. Hebben nog uitvoerig gepraat over zijn plannen met het vakblad. Later blijkt dat Baasje mij aan B. de H. heeft aanbevolen. Leuk van hem!

20 dec Met Westerdijk in de buurt van Zandvoort gewandeld. Veel regen en wind, maar strand erg rijk met duizenden zeesterren….. Koffie gedronken boven op een duintje onder een paraplu, weinig gepraat en veel gedacht

21 dec B. de Haan heeft zaterdag bezoek van De Boer (uit Helder) gehad en nu definitief contract afgesproken. En ik heb gezegd dat ik ’t doen zou, de hulpsecretaris van de redactie te spelen

23 dec Met B. de Haan vakblad und kein Ende gepraat. Zelfs nog voortgezet in het koloniaal instituut. Op de stadsbibliotheek in Haarlem geïnformeerd bij Annie R. naar de werkzaamheden.

24 dec Met Westerdijk in de stad thee gedronken, heel kalmpjes, maar erg genoeglijk

28 dec Munniksma brengt een heleboel schelpjes van Terschelling

29 dec Zeer druk bezoek in het aquarium gedurende de laatste dagen. Soms 300 per dag. Van Burkom en Raad op bezoek om over de biologische tentoonstelling te praten. Onderwijl slip ik er vandoor om Joop Hendriks te begroeten, die met de drie kinderen van Li en Wout in het aquarium is. Met Tip naar Haarlem gegaan, hij komt bij ons eten, samen ’s avonds naar een voordracht van Sloff over de Oosterschelde

30 dec Van Deinse op bezoek, die alle walvissen van ons komt bekijken. Hij is erg enthousiast en vindt uit dat de aangespoelde walvis van Brakman een Grampus is. ’s Middags Tip en Marietje en kinderen in ’t aquarium. Ze vinden het fijn en moeten overal kijken, ook op de dienstgang. Daarna nog even naar de Amsteldijk om de kerstboom te bekijken. Met B. de Haan de laatste zaken van het vakblad afgesproken. Lous B. heeft een baantje bij de K.P.M. in Batavia. Ze is blij, dat ze wat heeft, maar vindt ’t beroerd om de biologie vaarwel te zeggen. Sleen en Toos gaan 1 april naar de Rode Zee en daarna naar Birma. Al reizende wordt Sleentje groot en komt zo in zijn graf