Verantwoording

Het begon toen mijn nicht Ada van Benthem Jutting tegen me zei: “je moet eens kijken wat er te vinden is over Tera, dat is een bijzondere vrouw, die heeft veel meegemaakt”.

“je moet eens kijken wat er te vinden is over Tera, dat is een bijzondere vrouw, die heeft veel meegemaakt”.

Dus ik toog naar het Zeeuws archief in Middelburg waar zich het familiearchief “Van Benthem Jutting” bevindt. Overgedragen door mijn vader in 2004. Mijn vader maakte ook een goed bruikbare inventarislijst en bedong bovendien dat familieleden er altijd bij moesten kunnen. In het archief vond ik zes dagboekjes en briefwisselingen, uit Indië en uit de oorlog, verder diploma’s, eigendomsbewijzen, testamenten en wat nog meer. Het was een grote hulp dat ik dagboeken en brieven voor langere tijd in bruikleen mocht meenemen.

Naast de persoonlijke stukken waren er natuurlijk de wetenschappelijke en zakelijke stukken. Het archief van het Zoölogisch Museum is grotendeels ondergebracht in het Stadsarchief Amsterdam, daar vond ik collegedictaten, zakelijke correspondentie, verslagen van studiereizen, foto’s en nog veel meer.

Stukken over Marius en de Indische dagboeken van Tera zijn door haar nichtje Mien van Benthem Jutting geschonken aan de Leidse Universiteit en bevinden zich daar in de “bijzondere collecties”.

De volgende websites zijn in ieder geval geraadpleegd: Wikipedia, Delpher.nl, Naturalis.nl, NMV.nl.

De volgende literatuur is geraadpleegd :

 • Benthem Jutting A.G. van, Mies een uit de gehand gelopen reportage, A.G. van Ree- van Benthem Jutting, Amsterdam, 2015
 • Benthem Jutting Tera van, Een Middelburgsche spreeuwpot, Oudheidkundig Jaarboek 11: 88-90, Leiden, 1942. 
 • Bijl B. van der & R.G. Molenbeek, Mattheus Schepman, een biografie, Nederlandse Malacologische Vereniging, 2010.
 • Boekholt en de Booij, Geschiedenis van de school in Nederland, van de Middeleeuwen tot de huidige tijd, van Gorkum, Assen/Maastricht, 1987.
 • Bruin M.P. de, Wetenschap en vriendschap, Zeeuws Tijdschrift, 1991
 • Ellis-Adam Albertine, Schelpen verzamelen als hobby, in “Schitterende schelpen en slijmerige slakken”,
 • Redactie Gerhard C. Cadée, Sylvia van Leeuwen, Jan Johan Ter Poorten, 75 jaar NMV , Leiden, 2009.
 • Engel H. en P.J. van der Feen, The Life of W.S.S. van Benthem Jutting, Beaufortia, Amsterdam, 1964.
 • Faasse Patricia, Een beetje opstandigheid, Johanna Westerdijk, De eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland, Atlas Contact, Amsterdam, 2012.
 • Kuiper J.G.J., Herinneringen aan De Wael, Correspondentieblad Nederlandse Malacologische Vereniging, 1992.
 • Naber, A, en anderen, Huldeblijk aan H.M. de Koningin van de Amsterdamsche Vrouwen, 6 September 1898-1938. Amsterdam 1938.
 • Offereins Marianne, Vrouwenminiaturen uit de natuurwetenschap, Woutera van der Feen-van Benthem Jutting, NVOX, juni 2005.
 • Raad, Harry (Red), Zeeuwse Strandfossielen, Fauna Zeelandica in de oertijd, werkgroep Geologie KZGW, Middelburg, 2016.
 • Steenis C.G.G.J. van en R.J. van Steenis-Kruseman, Brief Sketch of the Tjibodas Mountain Garden, Flora Malesiana Bulletin, 1953.
 • Nijs, Thimo de, Jacob David Mees, Dagboek 1872-1874, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1997.
 • Weber-van Bosse Anna , Een jaar aan boord H.M. Siboga, met een inleiding van Jaap de Visser, Atlas, Amsterdam, 2000.
 • Zweig Stefan, De wereld van gisteren, herinneringen van een Europeaan, vertaald door Willem van Toorn, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990.

Verder heb ik veel mensen mogen spreken. Mensen die haar gekend hebben zoals Rob Molenbeek, een van haar opvolgers en Siebrecht van der Spoel die nog assistent bij haar was. Maar ook Dick Dumont Tak en de kinderen Labruyère die haar nog kenden uit haar Domburgse periode. Verder sprak ik met Professor Edi Gittenberger en Professor Menno Schilthuizen over haar wetenschappelijke betekenis. Met Ruud Bank over haar betekenis voor de Malacologische vereniging. Ruud had ook een uitgebreide bibliografie van al haar werk waarvoor veel dank. Er waren mensen die hun herinneringen aan haar met mij deelden zoals Gerrit Doeksen die als jonge jongen op het museum kwam. Of Albertine Ellis die van Tera leerde om systematisch te werken en daar de rest van haar carrière plezier van had.

Het technisch bouwen van de website heb ik tenslotte te danken aan mijn nichtje Anne Boot die beduidend beter is in het omgaan met deze moderne technieken dan ikzelf