1923

8 jan Weber over de vloer. Erg druk. Gingen verlaten ruimte van Sluiter bekijken en bespreken wat we erin zullen zetten. Heerlijk om weer veel werk in ’t vooruitzicht te hebben.

9 jan ’s morgens vergadering over de amfibieën van van Kampen. Ook Peltenburg is er bij., die ik aan de koffie vraag om een afdruk van Webers portret. Hij heeft er 25 ex. Van aan Kerbert ter beschikking gesteld, maar nu wordt het een heel andere kwestie. Toch ikke naar Kerbert om 3 uur. Hij biedt me er onmiddellijk een aan, en ook een voor mezelf. Echt aardig! Panorama van Steenhuizen gaan bekijken. Wordt heel mooi en het model schier nu goed op.

11 jan Nieuwe lab Sluiter vordert snel, wordt prachtig, allerlei mooie museumkasten A,s, dinsdag gaan we ’t eerste college bijwonen.

13 jan Beaufort heeft Dr. Smit Siebinga op visite, en die twee goochelen de hele ochtend met eilanden door de Indische oceaan. ’s Middags eerste besprekingen voor feestviering met ’t ontslag van juffrouw Ferret. Voorlopige commissie Go, Nel en ik met behulp van juffrouw (onleesbaar VBJ) Flink opgeschoten met de besprekingen.

14 jan Gerard de Veye komt met plannen voor Duinen van de Amsterdamse Waterleiding onderzoek. Waarschijnlijk binnenkort eerste stappen met Thijsse

15 jan Maandag Beaufort met Charlie op bezoek/ ’t jongetje ziet er als een spitsmuis uit en moet naar de dokter. Oda terug uit de Riviera, vertelt honderd uit. We spelen landmetertje, om alle colleties op te meten. Steenhuizen komt vertellen, dat collega Wertheim aan Artis afgestaan wordt. De arme kerel is nu helemaal in de war en voorlopig opgeborgen in een gesticht. Metzelaar komt aangewaaid. Bernsen komt iets nakijken. Ikke doe niets en wandel rond en praat met dezen en gene. Nella nog aan de koffie. Leuke, gezellige meid, ziet er best uit. Was heel onafhankelijk op d’r modiste uit geweest. Op practicum van Annie Schreuder komt Müller met plan aan, om Naardermeer te bestuderen. Praten er lang over, ook met De Vries. Is wel iets om ernstig over te denken. Stukje van Kuhn en van Böttger gekregen. Kaart waterleiding duinen aangevraagd.

16 jan Dinsdag Eerste college Sluiter in ’t nieuwe lab. Hij maakt er wezenlijk iets bijzonders van, door te wijzen op ’t belang van Artis en van de vergelijkende anatomie. Collegezaal is goed licht, en zeer voldoende van akoestiek Charlie moet misschien naar de Riviera, naar Nice.

18 jan Oude lab van Sluiter wordt schoongemaakt voor ons. 6 Amsterdamse wijven met bezem en dweil vieren er poetsfeest. Baasje en ik gaan kijken informeren naar inhoud van mysterieus vaatje : ezaan meheer (=azijn) Besprekingen over het lot van de collectie van Wertheim. Vissen geröntgend

25 jan Kerbert telefoneert dat hij brief van B&W heeft met de mededeling dat Baasje tot baasje is benoemd!!!! Hoera! Eerst gewoon gelukgewenst, toen ben ik hem stiekem gesmeerd om bloemen te kopen, ook uit naam van Weber. Baasje vindt t enig, ook het portret dat Engel en ik hebben laten inlijsten. Aan de koffie heeft hij voor een kolossale taart gezorgd, waarvan ook Bussy en Docters van Leeuwen meesmullen. Echt verdrietig dat mevrouw het niet meer heeft mogen beleven.

27 jan Na college Redeke vind ik een sortement van boeldag bij Baasje op bezoek= Sunier. ’s Middags komt Karel van Regteren Altena opp de schelpenkamer, daarna verdwijn ik in de richting Leiden. Erheen gereisd met Baasje, Bussy en Doct. Van Leeuwen, die onderwijl oude herinneringen opgraven. Ikke alsmaar luisteren en inwendig veel pret. Van Heurn (F.C.) en v.d. Horst hebben beide subsidie gekregen van Treub Mij. Voor publicaties resp. Oostkust Sumatra en West Indië. Stomps krijgt voor Indische reis geen subsidie! Omdat ij in 4 maanden mutaties wil zoeken. Lekker! Baasje heeft er z’n draai in ! en geen wonder!. Boschma haalt me af en ik ga daar eten., de 3 baasjes verdwijnen in een tuftuf naar van Kampen. Willy Boschma niets veranderd, kleine meiske snoezig, dribbelt alsmaar rond. ’s Avonds vergadering met veel Amsterdammers en weinig Leidenaars, heel opgewekt. Dolle voordracht van Dokters van Leeuwen. Uitstekende van Mevr. Stiasny over …?, vervelende van Stiasny. V. Heurn (W.C.) in de pauze gesproken. Verder allerlei pakjes uitgedeeld. Van Kampen, Oomen, Druyvesteyn, Mevr. Stiasny. Terug met Versluys, van de Horst, Ada ten Br., Nel L en Lous B. Versl. In malle bui. Van de Horst glunder, oorzaak zie boven.

28 jan Half 10 naaar Utrecht Aan ? vind ik Non en Bussy. Met de nodige lachbuien verder. Begin van de Botanische vergadering saai. Lunch gezellig, zit naast de heer Slothouwer, die vertelt dat vader van Annie Scholten doodziek is. Daarna Dokters van Leeuwen, ook weer vrij humoristisch. Toen van Heurn (F.C.) ziet er kolossaal goed uit, erg in zijn schik met subsidie. Lucie Doyer, Hans W. en nog een troep andere min of meer bekende lui.

29 jan Meneer Scholten overleden

30 jan Annie Schreuder komt botjes vergelijken en vertelt de onmogelijke verhalen van haar baas. Ik beken na afloop aan Beaufort dat ’t mij verheugt dat mijn Baasje anders is en dat ze mij zaterdag en zondag aldoor hebben gefeliciteerd met m’n nieuwe baas. Dat vindt hij leuk. Tegen 12 uur Sunier op de proppen. Later samen koffie gedronken, ook met Bussy. Sunier doet honderdduizend verhalen, o.a. z’n exploratie van ’t binnenmeertje op verlaten eiland in een ton met slechts zwempak en een grote hoed. Natuurlijk kolossaal verbrand. Verhalen over Koningsbergen en over Ouwens. Ikke luister heel stilletjes, overleggende deze dingen in mijn hart. Leuk, dat hij Docters van Leeuwen zo hoog stelt. ’s Middags trekt SUnier weer in ’t aquarium, om dat te bestuderen en komt om 4 nog even een kopje thee halen.

31 jan Bij Tesch op bezoek, om literatuuropgaven voor Stensloff (Gelsenkirchen) over …. En non marine mollusken. Hij doet me veel fraaie stukjes aan de hand. ’s Avonds voordracht Doct. Van Leeuwen voor de faculteit over Krakatau, Uitstekend, weer op dezelfde nonchalant humoristische toon. Schandelijk weinig belangstelling. Na afloop kolossaal tijd zitten napraten en een massa dingen gevraagd.

1 febr Krijgen binnenkort 14 kisten uit Eerbeek, allemaal vis. Prettig voor Beaufort. Ikke draaf naar stadsdrukkerij en naar tentoonstelling bij Nel Schoo. Baasje trekt ’s middags naar Wout Hendriks om al de verschillende punten van z’n verlanglijstje af te spreken. Ik vraag in een gunstig ogenblik, wat er van de opvolging van KErbert moet worden. Hij weet ’t echt niet, hoopt zeer op Bussy, Wat zou dat enig zijn! ’t Lijkt me anders een hondenbaantje. ZE hebben eerst Baasje gevraagd, maar die was bang van levende en wou alleen maar dooie beestjes. Bussy schijnt kortgeleden voor een professoraat in Wageningen bedankt te hebben. Wist niemand van te voren iets van af.

2 febr Engel jarig. Non en ik versieren zijn stoel met buxusboompjestakken en een groot roze lint

3 febr Baasje krijgt van D. van L. 2 overdrukjes met verzoek er 1 aan z’n eerste ass. Te geven, wier naam ik wel durf te mompelen, maar nog niet durf te spellen! Hele dag Druyvesteyn op bezoek. Redeke belooft oesters te zenden

4 febr In ’t duin gekuierd met Thijsse, Sleen en Toos, Strijbos, Verwey, Sipkes, de Veye, Plan van onderzoek van Amsterdamse waterleiding besproken. Thijsse is een dolle dries. Rode kevertjes voor Weber gevangen uit berkenhout.

5 febr. Weber op bezoek, stuurt me ’s ochtends en ’s middags op boodschappen uit. Colloquium ikke moet refereren over Japanse wieren

6 febr. Feestno. Weber gekregen De koffietafel telegrafeert ook nog

7 febr. Boschma komt koralen kijken, die onvindbaar blijken. Kisten van Weber uitgepakt. Baasje heeft spit, gaat a.s. zaterdag Charlie naar Nice brengen. Arm ventje. We spreken allerlei af voor eventuele mogelijkheden. Plan voor tentoonstelling met Kol. Instituut in sept. Van dit jaar.

9 febr Allerlei afgeregeld nu B. morgenochtend verdwijnt. Hele dag heen en weer gelopen. Versluys op bezoek om salamandertjes te kluiven in de schildklier. Geeft ons er een formeel college over. Ik geef Baasje nog flikken mee voor zijn lieve, kleine kerel.

10 febr Redeke komt mollusken van maasexpeditie lenen. Zoeken ze samen uit de comité collectie en bespreken nog andere dingen. ’s middags op schelpenkamertje gewerkt en allerlei voor de aanstaande verhuizing in gereedheid gebracht. Nog een brief van Baasje en een paar hanenpotten van Charlie er achteraan.

12 febr Verhuizen zonder einde……. En dat is geen klein beetje. Onderwijl allerlei geleuter over andere zaken. De aartsengel schept orde en regelmaat. Ikke ben wasbeer. Kisten naar Eerbeek gaan terug. Hertschel- Hamburg op bezoek, was neulich naar Curaçao geweest.

13 febr Idem, Non en Ada helpen eveneens

14 febr Idem. Engel heeft de alfabetziekte. Erg aardige brief van Weber om te bedanken voor m’n stukje in de Almanak bij zijn afscheid.

15 febr Idem De Jong, Non en Ada helpen mee. ’s Avonds naar Wegener: Verschiebung d. Kontinenten und Ozeanen. Pientere kerel met Engels gezicht, wel ietwat zelfingenomen. Bussy zegt: Kracht, kennis, verstand en geld valt altijd tegen.

16 febr Doct. Van Leeuwen voor ’t laatst aan de koffie, reist morgen per Grotius af. Is zo blij, dat hij eens in Holland is terug geweest. Nabetrachting van Wegener ook met Annie Schreuder

17 febr. Redeke heeft oesters laten komen, houden groot bacchanaal Smaakt heerlijk! ’s avonds hydrobiologische. Weinig te doen. Om half 11 met Geertje, Nel de V. Havinga, Redeke en Druyv. In de stad een glas groc gaan drinken.

18 febr Gewandeld in het besneeuwde duin, blootgewaaide toppen en diepe sneeuwbekkens er achter

19 febr Weber in ’t land van Amsterdam. Beaufort terug. Groot spektakel met van allerlei zaakjes en besprekingen. Voortzetting van de verhuizing. Beaufort vindt het prachtig! Telefoonaanleg. Gezellige koffiemaaltijd. Weber bedankt nogmaals voor het stukje Ik geef hem college over z’n eigen collegebloempjes waar hij onbedaarlijk om schatert. Van der Horst komt verder praten over juffrouw Biegel. ’s Avonds met Tox bij Romijn zitten praten.

20 febr Voordracht Wolda acclimatisatie en declimatisatie. Foute uitdrukkingen!Is dat nu de staats “ornitholoog”?

21 febr Sunier weer op de proppen, is nog niet mager geworden! Vol malle verhalen

22 febr Groot spektakel aan de koffie door de malle verhalen van Sunier. Van ’t begin tot ’t eind zitten schateren. Acclimatisatie theorie van Wolda op Bussy toegepast geeft de gekste consequenties. Sunier is net een Cyrano figuur.

23 febr Aan de koffie een stuk van Stomps over de Vries zitten ontleden, dat werkelijk belachelijk was. We gaan maandag toch naar Bosch en Duin om de collectie Wertheim in te pakken

24 febr Voorbereiding voor maandag

26 febr Om 10.154 per trein naar B. en Duin via Utrecht met Baasje, Corporaal en Hoogendoorn. ’t Stelletje. Daar naar ’t huis van Wertheim, waar mevrouw en zwager Gomperts ons afwachten en ons binnenvoeren in het tuinhuis. Beginnen in te pakken en af te breken. Vrachtauto brengt kisten en pakmaterialen en zo wordt het hele zaakje ingeladen. Mummelen onderwijl broodjes en hebben ook wel pret om de rare toestanden die er zich bij voordoen. Om 5 uur komt Beauforts auto voor, wij er in met de meest breekbare bagage en tuffen via Soestdijk op Amsterdam aan. Leuk ritje, reeds kwart over 6 in Amsterdam. Gegeten met zijn drietjes bij Polman, kopje koffie zitten drinken in Suisse. Toen de vrachtauto gaan afladen bij ’t lab. Alles in kleine sectiezaal en toen de tuf leeg was, het hele machien erin. Leuke manoeuvre, ging net aan! Baasje erg bedrijvig. Was ook niet vroeg thuis

27 febr Hele collectie Wertheim uitgepakt en ondergebracht in verschillende kasten

28 febr Reinders (groningen) aan de koffie, om enquête uit te delen. Heel diepzinnig over gepraat, grote belangstelling voor, ook bij Baasje en Bussy. ’s Middags brengt Tox z’n Russische helper uit Boeroe mee. De vriend is in afwachting van zijn vissen en zal Tox een beetje helpen met het uitzoeken van het Boeroe materiaal.

3 mrt Visserijfilm van Metzelaar gezien in Ons Huis. Heel Mooi, met Tienhoven en Stomps. Mooi stelletje. Praat met Baasje over excursieplan in de Paasvakantie Hij zal het eens overleggen. Baasje heeft brief van Thijsse met uitnodiging om 24 maart mee naar Naardermeer te gaan. Hij vindt het best en schrijft aan Thijsse, dat ’t zeker wel goed is als ik ook mee vaar (eigenlijk net helemaal rechtvaardig ten opzichte van Müller)

4 mrt Duinen Amsterdamse waterleiding gewandeld. Sneeuwklokjes en speenkruid in bloei. Scholeksters hebben het druk

8 mrt Thijsse schrijft terug dat het uitstekend is als ik mee ga om als “officier de liaison” te dienen. Bliksemafleider noem ik het, om te zorgen dat Baasje en Stomps elkaar niet in de haren vliegen. De Jong praat op colloquium. Sluiter ook

10 mrt Thijsse in de tuin met Tesch en Heimans roept me toe naar het schelpenkamertje dat hij 24 mrt afgesproken heeft. Leuk dat hij het goed vindt.

13 mrt Baasje is gisteren in Eerbeek geweest. Plan voor de paasvakantie vindt veel aanhang bij Weber. Leuk als die mee zou willen! Baasje zal na Pasen college gaan geven: Zoögeografie van de Indische Archipel! Enig leuk, ik zal de vriendjes en vriendinnetjes opwarmen. ’t Moet goed vol worden. Prettig dat hij weer zo ver in zijn evenwicht is, dat hij plezier krijgt in zulke dingen.

14 mrt Groot nieuws van de Amsterdamse Commissie voor Midd Examen KIV

15 mrt Groot spul in lab van Sluiter voor de aanstaande feestelijkheden. Versluys wordt er uit gegooid, want alles wordt gepoetst. Komt in wanhoop zijn biechtformulier bij ons invullen! Dat van B. de Haan kwam par retour du courier terug erg aardig ingevuld en met bijkans jolige brief. Punt 100 en X Hij houdt niet van timmeren! Wat een wonder. Kerel verbonden met stukkende hand. Treurige sortering in verbandmiddelen

18 mrt Duinen waterleiding. Aanmerkelijke vooruitgang sedert 14 dagen

19 mrt Weber over de vloer en natuurlijk vol drukte en beweging. Plan voor excursie in Limburg schipbreukt op geringe aantal vrije dagen van Weber en Baasje, jammer genoeg! ’s Middags opening van nieuwe lab en groot feest. Bij de theepartij achteraf lang met Wout Hendriks gepraat, ook nog even met de wethouder (Wibaut) die de hele familierelatie onmiddellijk glashelder voor ogen had. Ihle gaat nog mee krabbetjes vergelijken en wil graag onze lintwormen hebben.

20 mrt Tapir nagezien op Pleura: heeft er eentje 1 ½ uur lopen praten russen “overkant” en aquarium. Alle belangen van museum uiteengezet. 7 kisten met vissen komen uit Eerbeek …. Tienhoven aan de koffie om over de NAardermeer te praten. WE gaan zaterdag misschien niet omdat ’t nog te koud is en z’n auto in de reparage is.

23 mrt Baasje verjaart, is trouw weer ’s morgens aan zijn visjes bezig. Echt beroerde dag voor hem

24 mrt Om 11 uur Naardermeer vergadering in gebouw Herengracht. Lang niet mis in mooi opgetuigde zaal. Hele plan uit en te na besproken. Alle zijden: de wetenschappelijke, de financiële de praktische, zeer uitvoerig overlegd. De 14de april gaat de hele bende: Thijsse, Tienhoven, Stomps, Beaufort, Heimans, Sleen, Engel, de Jong, Boedijn, Müller, Stien Buisman, de Vries, Betje Polak en ik de Meer in. Dat wordt een mooie grap.

28 mrt Met Ada en Lous naar Krommenie gefietst en bezoek gebracht aan de Meerval. ’s Morgens beesten bekeken en gedetermineerd, ’s middags gevaren in De Ham, zoetwaterfauna. Nel de V. speelt voor Tjitjak in het schutsluisje bij de vaart. En weer terug gefietst

3 april Redeke was op 1 april 25 jaar bij de Visserij en Beaufort, Engel en ik telegraferen: Hulde aan de zilveren Visser (niet Hengelaar want dit ware te dubbelzinnig) Telefoneren nu links en rechts echt grootscheeps. Miskraam van 2 girafjes, Jammer!

4 april Ikke maak Phegopoden …. Van alcohol en stof: Kapotte buizen. Lam genoeg!

5 april Bij Corrie te Rotterdam geweest. Echt stralende gezellige dag gehad

6 april Bram Caudri in Artis en ’s morgens in het aquarium, ’s middags in de tuin allerlei beesten bekeken en veel beprat. Leuk enthousiast intelligent kind

7 april Met Non en Ada in Amsterdamse duinen geluilakt. Berk staat op barsten. Meidoorn in blad Eik nog lang niet …….

9 april Weber en Beaufort weer present en vol verhalen over ’t congres. Allerlei heen en weer gedraaf voor honderduizend zaakjes. McGillavry ’s morgens en ’s middags op bezoek. Mevr. Weber komt even om een hoekje kijken, lang nog met Weber na zitten praten. Baasje steekt over naar Engeland om NElla te Halen.

10 april ’s morgens vertelt Weber allerlei vermakelijke verhalen en kuiert overal eens rond. Verdwijnt om half 2 naar Eerbeek. Tienh. Aan de koffie om af te spreken voor het Naardermeer. Die is ook nooit uit geredeneerd. ’s Middags met de Jong 5 blikken reptielen uit Nieuw Guinea uittgepakt en gesorteerd. Stonk liefelijk

11 april Baasje weer op de proppen. Had gelukkig goede reis gehad en allerlei vriendjes gesproken. Kwam echt fleurig terug.

14 april Naardermeer inwijding. Met 13 luitjes er op af. Thijsse leert ons de weg. Jan H Bosch en de 3 andere reservaten. Nog erg vroeg voor alles, riet heel laag, ….. Tienh. Boomt Stomps voort in de ringvaart= Stomps op weg naar Indië. Heimans en Thijsse in sloot en plas, want de boot schepte zoveel water. Met de hele bende in de tram terug. Museum materiaal van … gekomen. Mooi gefixeerde planktonische dingen: vis, sterretjes slakken

18 april Eerste college van Baasje. De schat probeert z’n hand stuk te krijgen door een buis in elkaar te drukken. Gaat heel goed. En we hebben nog steeds geen behoorlijke verbandmiddelen

19 april Ikke zwiep van het kleine zoldertrapje af met een lade Acmaea’s die finaal door de war liggen. Baasje, van de Horst en de andere vriendjes en vriendinnetjes zijn zeer behulpzaam. Mag een uurtje maffen op ’n lange stoel van Portielje in Baasjes kamer. Kikker weer op, alleen nog wat suffig. Heel stilletjes zitten werken.

21 april Hele dag stilletjes gewerkt, Redeke aan de koffie, vraagt of hij een prentje van mij mag reproduceren in een stukkie van hem. Kolossaal wat een eer! Genadig toegestaan. ’s Middags met Carel van R. Altena in Nederlandse slakken gewerkt. Toen met baasje de stad in, om een zeef te kopen. Maar de winkel was toe, en daarna naar Jan Klaassen gekeken op de Dam. Tot slot gaan eten bij Polman, ikke in een “gastrol”, heel rustig, heel lang en gezellig. Plan gemaakt om in Zeeuws Vlaanderen een excursie te maken. ’s Avonds naar Genootschap van Natuur- Genees- en Heelkunde waar Brans (Würzburg) praat over …… Nagepraat met Brans en Versluys en in de stad een cafë in gegaan met van der Horst, Baasje en Ada.

23 april Brans op visite met zijn dochter. Lopen het museum door en ook het aquarium. Van allerlei bekeken en ikke met het meiske gepraat.

24 april Naardermeer expeditie Sectie zoölogie de Vries, v/d Sleen, de Jong en ik. Sectie Botanie: Ka, Waage, Betje, Stien, Müller. Reservaten I en II doorgezocht. De Jong en ik om half 1 terug naar Amsterdam. Om half 4 Wibaut en Wout Hendriks op bezoek die honderden plannen maken voor de nieuwe verbouw met Beaufort en Kerbert. Psychologisch moment van de thee, want toen bleven ze nog wat plakken en waren buitengewoon toeschietelijk

25 april Allerlei bij elkaar gescharreld voor het college. Heel veel mensen, marcheert fleurig. Barsten haast uit de kamer. ’s Middags komt juffr. De Rooij om puzzels op te lossen. Daarna naar promotie van Jo Koker. Excursieplannen van Zeeuws Vlaanderen besproken. Tienhoven zendt toegangskaarten Naarder meer

28 april Bezoekdag, achtereenvolgens: Greet, Betje Polak, Kees Dr., Weber, Metzelaar, Koningsberger, Reinders, Carel van R. Altena, Costerm. Thijsse, Tesch, Stomps. Nu is het op! Druyvesteyn gaat naar Amerika voor minstens een half jaar en is opgetogen. Koningsberger heeft weer allerlei verhalen. ’s Middags bij Non gerijsttafeld en samen naar vergadering Botanische. Lang met Havinga geredeneerd.

29 april Met Thijsse, Sleen, de Veye en Mellink in duinen gewandeld. Slecht weer. Toch heel leuk lopen praten en kijken. Wulpen

30 april ’s middags Vernhout op bezoek, die ruim 2 uur redeneert, over mensen en zaken. Hij blijkt mijn halve familie te kennen! Bussy weer beter!!

1 mei Baasje en Schot naar ’t Naardermeer. Treffen het nogal goed. Ikke doe niets dan opruimen. Dat helpt niets, want zodra de jongens terug zijn is ’t weer een hopeloze herrie!

2 mei College weer stampvol. Enig gewoon! Van der Horst komt mij lenen om mee excursie te houden voor 1ste en 2de jaars! Baasje vindt het goed. In de stad zeven gaan kopen voor ’t Naardermeer. Toen naar Havinga. Eindeloos gebabbeld en met veel mossels en oesters voor het faunamuseum weer weg gegaan

4 mei Baasje naar Eerbeek. Treft ’t schitterend. Kist uit Curaçao gekomen, en ook de fossielen uit Delft. Hoogendoorn heeft de zwaberziekte

5 mei Van Oordt (Utrecht) komt eieren van Spitsbergen brengen, hele gekke lange modellen. Anatomendag eet in Artis en eveneens bestuur Natuurmonumenten. Tienhoven komt nog even praten. ’s Middags met van Oordt en de Jong in ’t aquarium gekeken, toen vergadering Natuurmonumenten, temperatuur gelijk een Turks bad. Aardige nieuwe film van koekoek die z’n broertje uit het nest wipt.

7 mei Baasje doet verslag van zijn ambulante dagen en vertelt o.a. dat Weber van plan is de hele koffietafel in Eerbeek te inviteren Wat een enig plan! En dan excursies te maken naar de Gerrits fles. ’s Avonds bij mij thuis vergadering over de huldiging van mej. Ferret

8 mei Naardermeer: Met de Vries, Lieftinck, Stien en Waage. Berkenbosjes in de driehoek doorgezocht. Vooral dit laatste meer water dan land en slechts te betreden via enige dronken graspollen…..

9 mei Naardermeerboel uitgezocht. Baasje, Schot, de Jong, Non en Ada zitten me ondertussen aldoor te plagen. Lous voor de gek gehouden met haar referaat. College marcheert bijzonder prettig, van alle kanten hoor ik bijvalsbetuigingen

14 mei Met van der Horst, Ada en 1ste jaar bij Hilversum excursiegemaakt en gehengeld in kanaal en bij Hollandse Rading. Heel koud en veel regen, aardige lui

15 mei Weber vertelt het plan voor de koffietafel te Eerbeek, zo enig van hun! Baasje, Bussy, Schot, Non, de Jong en ik moeten 25 mei komen. De Jong naar Naardermeer geweest. Hondenweer en hij zeeziek, zo’n zeeheld!

16 mei College van Baasje gaat zo uitstekend, wat heerlijk voor hem, hij heeft er zelf schik in. Na afloop beesten gaan bekijken op ’t grote museum

19 mei Vroegtijdig naar Maastricht en naar Houthen met Nat. Hist. Haarlem. Kamp opgezocht en nog een eind gaan wandelen. ’t Krioelt van de vogels: Wielewaal, Tjiftjaf, nachtegaal, eksters Heerlijke kampnacht

20 mei Op fiets naar Rijckholt. Abri gaan bekijken waar schedel gevonden is. Rijk weelderig bos, heerlijk gedwaald. Mooi uitzicht vanaf het jachthuisje naar Pietersberg en Eijsden

21 mei ’s morgens bij Oud Valkenburg en Schoonberg en gevist in de Geul: platte larven, kokerjuffers, Kevers en bloedzuigers. ’s Middags dal van Sibbe met min of meer regen…

22 mei Gefietst naar Maastricht. Pietersberg lelijk afgeknabbeld, alleen achterste stuk nog mooi……. ’s Avonds via Nijmegen terug naar Haarlem

23 mei Architect Wijdveld komt schelpen uitzoeken om voor tijdschrift Wendingen te fotograferen. Wonderlijke taal van dat heer, kunnen nauwelijks ons lachen bedwingen

25 mei Jonge Shetlandpony geboren. DE Jong noemt het : wat er in zat. Baasje, Non, Schot, de Jong en ik om 1.45 naar Eerbeek, de voetbalclub op reis. Vinden in Amersfoort Bussy, die pas in Baarn een huis gekocht heeft. Etende en lachende door naar Eerbeek, waar Weber ons afhaalt. Genoeglijk gegeten, om ’t hardst gelopen en gezellig zitten praten

26 mei Baasje moet helaas weg voor vergadering. Bussy, Non en ik per fiets, Prof, mevrouw en de jongens in de koets naar Gerrits Fles, gevist niettegenstaande kou en lelijk weer. De jongens met blote benen erin, brrr. Zandstuivingen heel mooi. De typische beesten willen niet op de proppen komen. Bussy, Non en ik over de hei naar Hoenderlo en via Woeste Hoeve naar E. terug gefietst. ’s Avonds moet Bussy ook al weg.

27 mei Gietregen en in Webers lab allerlei zitten bekijken aan foto’s en beesten. Toen ’t opknapte nog wat gaan lopen en enig gepraat. Weber was kolossaal op dreef. Na de koffie met de anderen tot Arnhem, ikke door naar Nijmegen, daar met vader gegeten en ’s avonds terug in Haarlem

28 mei Van der Horst ook bij Ariens Kappers aangesteld. Sluiter krijgt er nu nog een mannetje bij, zal De Jong worden

2 juni Geoloog uit Leiden Huub Grove op visite om met van der Horst over koralen van Ceram te praten. ’s Middags ikke met ’t vriendje door het aquarium geboemeld.

5 juni Met vd Sleen hele Naardermeer getoerd om alle 15 punten af te werken

6 juni Koffiepartij bij Non met de Rolpensclub. Echt gezellig! Baasje en Bussy vinden ’t ook heel leuk

9 juni Voordracht van SUnier voor Treub Mij Wichman zit regulier te snurken. Bussy, Wierstra e.a. ook grotendeels onder zeil

10 juni Met Tine ’t Hoff in waterleiding duin gepatrouilleerd. Wielewalen in sprenkelbosje, leuke hoge flora in de bosjes, Wulpen!

12 juni Baasje en Engel komen uit de Naardermeer terug als 2 baldadige jongens van school. Hevig gebeten door muggen. Wat ik niet geloof

13 juni Vergadering op bureau natuurmonumenten met de wetenschappelijke Naardermeer commissie. Zeer veel gezichtspunten uitvoerig besproken. Corporaal doet ook mee.

19 juni Bij Steenhuis wezen praten over fossielen uit boringen, die ik bewerken moet. Heeft aardige series materiaal uit boringen. Voorlopig krijg ik Texel, Vlieland, Terschelling. ’t Is een mooie gelegenheid eens biologisch die fauna te bezien.

21 juni Krijg van Ir. Ringens in IJmuiden een toegangskaart tot de werken van de schutsluis (via bemiddeling van Steenhuis) Redeke en Tienhoven aan de koffie, zijn 2 begrippen die elkaar uitsluiten

23 juni De Wilde helpt de hele dag op de schelpenkamer. Erg vermoeiend, maar je schiet goed op. Aan de koffie plannen gemaakt voor verspreidingskaartjes mollusken comité.

24 juni Jaarvergadering Dierkundige. ’s Morgens komen Druyvesteyn en Entz, later duikelen we van Oordt op. Kuieren door ’t aquarium, jubileumvissen. Gaan toen koffiedrinken, waarbij zich weldra het bestuur aansluit en ook Weber. Om 2 uur begint de vergadering, waar Bussy bestuurslid wordt gemaakt en verder niet veel gebeurt. Ikke zit met Weber en Sunier te grinniken en foto’s te bekijken, waar Koekoek en Steenhuizen aan bezig zijn. Toen getead met veel cake en lachen. Daarna naar overkant van het IJ geborreld en gegeten. Eetpartij aan onze kant gezellig (de Jong, Loman, Nel de V. van BEmmelen, Weber, van Kampen, Druyvesteyn, Versluys, Tera, Sunier, Ada, Redeke, Drooglever, van Oordt, Balfour) Doordat Sunier en Versluys om het hardst malle verhalen doen. Maar de andere hoek is vrij saai. ’s Avonds in cabaret Tuschinsky. Weber vindt het maar matig

25 juni Shetland pony overleden. Baasje moet alle verhalen horen en amuseert zich dol. Sunier is de hele dag over de vloer en wordt door baasje gelukkig gemaakt met n nieuw petekind (platvisje) Presenteert bonbons in plaats van muisjes! En zit weer vol onmogelijke verhalen Weber meet de hele dag Cetaceeën op.

26 juni De jongens zijn in t Naardermeer en komen met stapels …… thuis. Verschaffelt overleden

30 juni Begrafenis van Verschaffelt. Baasje en de jongens en ik er heen. Spreken er Wout Hendriks die vertelt dat de museum plannen waarschijnlijk eind juli in de raad komen, mooi zo.

3 juli Ikke in mijn eentje voor de zoölogie naar ’t Naardermeer. Vrij saai. Heb bloemetjes geplukt en wel bloedzuigers gevangen. Corporaal had twee vriendjes mee: Drescher en Hubenthal

5 juli Ans, Vader en Wouter in de tuin, ’t jochie geniet en vindt de olifanten en schildpadden het mooist

9 juli Voorbereiding voor feest juffrouw Farret morgen. ’s Avonds schimmetjes repeteren

10 juli Om 2 uur officiële huldiging op school. Jo Lefebre speecht uitstekend. Diner met troepjes oude bekenden. Schimmenspel marcheert uitstekend

12 juli Juffrouw FArret geeft buitenpartij aan de kinderen op Groenendaal en wij worden erbij gevraagd. Mooi koor. Verder allerlei vertroningen en versjes. Tableau Vivant met het dochtertje van Speenhoff. Plannen voor ’t museum staat nu in extenso in de krant. Langzamerhand komt er toch schot in

13 juli ’t is nog steeds gloeiend heet. Bussy brengt Gonggrijp mee aan de koffie. Aardige verteller en vol plannen. Houdt verhalen over West-Indische paalwormen. Redeke er dwars onhebbelijk tegenin.

17 juli Om half 7 naar Bergen op Zoom met Wich & Toos om te gaan zeilen en korren op de Oosterschelde. vinden aan de haven Folpmers en Havinga. Bekijken de kreeftenkwekerij, is rijks opvoedingsgesticht, zit enig leuk in elkaar. Kuieren ’s middags langs haven en in de buurt en verzamelen er een troep. ’s Avonds over bij To. Van Nifterik geweest en toen ik thuis kwam, waren F en vrouw en Havinga op visite.

18 juli Met vrij hoge zee uitgevaren. Gekord op Bergse bank en Ierse bank. Haast uitsluitend oester, ook enkele leuke dingen, die ik voor Artis meepik. Het weer wordt steeds fraaier. Thuis in de oesterput gezwommen. ’s Avonds thee gaan drinken bij Folpmers en later een kreeft gekookt

19 juli Weer uitgezeild met schitterend weer. Havinga ook mee. Bergse bank en enkele diepere percelen afgevist. Belanden in Yerseke, gaan daar Oesterputten en kreeftenverzamelbakken bekijken. Koppen krabben, die aan boord gekookt en opgegeten worden. Maar de kreeft is nog veel fijner. Kopje onder, onder de Thoolse wal

20 juli Alweer onder zeil langs Eendracht en stiekum op weg naar Reimerswaal. Toen de bank droog begon te lopen wij met de vlet erheen, gelopen tot de ruïnes en daar gegraven naar knekels en koppen. Een hele oogst. Ikke vvang ook prachtige Codium voor Artis Aan wal alles ingepakt en de transportbus voor Artis klaargemaakt. En met de hele historie naar huis.

21 juli ’t vrachtje en ik naar ’t aquarium. Daar staan een hoop zaakjes te wachten, de hele dag belachelijk druk. 5 blikken amph. En rept. Uit Manita gekomen.

23 juli Wederom werken tot je tong uit je mond hangt, een retourzending voor Taylor in Manita. Kom aan mijn eigen werk absoluut niet toe

25 juli Wout H. belt op dat de verbouwing van ’t museum misschien vanmiddag in de raad ter sprake komt. Engel en ik er heen, grote pret gehad, ook ’s avonds nog, maar vergeefs. De lui wauwelen zo dat er absoluut geen schot in komt.

26 juli Vanavond in gemeenteraad is de kwestie zonder slag of stoot aangenomen

27 juli Kerbert in de wolken, Beaufort jolig, het is voor hen allen een heerlijke voldoening

29 juli Zou eerst naar ’t Naardermeer, maar versliep me en ’t regent bovendien, dus stiekem op ’t museum gaan werken

30 juli Baasje met z’n jongens en z’n Engelse huisgenoot in ’t aquarium. Jongens vinden model duin diorama prachtig

31 juli Baasje naar Engeland, heeft nog allerhande zaakjes om van te voren weer f te handelen

3 aug Komt vol verhalen weer terug. Vertelt leuk van de kostschool en van ontmoetingen in het British museum

4 aug Ikke met familie Roering Warmolts naar Doetinchem getuft. Fijne tocht langs Vecht, Utrecht, Stuwmorene, Veluwezoom, Overijssel. ’s Middags ook nog Montferland gaan zien

5 aug Gewandeld naar de Zumpe, leuke natte flora en naar Terborg

6 aug Terug per auto, over Bussum, daar vader afgezet, naar Amsterdam. Vooral het stuk Maarn- Amersfoort was prachtig

7 aug Weber op bezoek, om vissen te vergelijken, is op doorreis naar Zandvoort met Mevrouw en 2 Duitse jongedames, die bij hem wat opgefokt worden. Bussy aan de koffie met verhalen over zijn vader

9 aug Weber is er weer om ’t werk voort te zetten. Verhalen over Zandvoort. Plannen van het feest van het fanfarecorps in Eerbeek. Brief van van Oordt.

10 aug Dr Erna Mohr uit Hamburg op bezoek, met Geertje de Lint. Van half 12 tot half 6 in aquarium en tuin afgesjouwd, erg leuk gepraat over allerlei beesten en mensen. Kende de hele bezetting van Helgoland en ook Prell en Alverdes. Brief van Havinga met mooie foto in het Rijks opvoedingsgesticht van kreeften. H. stuurt jonge kreeftjes en wat jonge vis.

14 aug Non met Max RAthgeb (Bern, Algiers) en een vrindje in aquarium. Hele tijd rondgeboemeld, later ook nog in de tuin. Ze vinden het hele etablissement sehr interessant.

16 aug F.C. van Heurn op bezoek om …. Van het Domburgse strand te vergelijken. Hij gaat daar een stuk over schrijven en wil nu zijn vingers niet branden. ’s Middags samen in de nieuwbouw van het koloniaal instituut rondgekuierd, ziet er prachtig uit! Van H. gaat half sept naar Java terug als adviseur bij de Bandung ondernemingen.

19 aug Han op bezoek die een groot man is bij de veeartsenij in Utrecht. Non heeft nu behalve Max, ook papa en broertje Walter R. te gast. Ook daarmee in het aquarium rond gekuierd.

20 aug Baasje en Schot weer op het toneel en allerlei bedrijvigheid voor de tentoonstelling. Ook van Heurn weer op bezoek….

21 aug Engel naar het Naardermeer. Oogst niet bijzonder groot, vooral veel spinnen, echt herfstachtig. Loppens stuurt stukkie over Patella Vulg. Thijsse kritiseert, honend, de Fauna & Flora der Zuiderzee en heeft ’t over zijn vriendin Tera, de Gek!

24 aug Jan Verwey bij Baasje op bezoek, z’n lelijke eerlijke snuit is altijd weer even genoeglijk en stralend. Kostelijk verhaal van z’n sollicitatie naar Middelharnis. Vertelt, dat één der vacatures aan het Rijksmuseum opgeheven zal worden en de andere vervuld door Metzelaar. Later blijkt dat M. in Amerika bij Hubbs te zijn benoemd voor 2 jaar

27 aug Tentoonstellingskoorts stijgt hoger en hoger. Weber en Mevrouw op bezoek. Brengen ook weer allerlei mee o.a. de algen voor mevrouws vitrine. Gaan gezamenlijk naar het gebouw en bedisselen het een en ander totdat we weemoedig worden van de honger

28 aug Non en ik zetten met rood koord en spelden de trek van de Siboga uit op de diepzee maquette. Staat erg leuk. Tox weer boven A.P.

29 aug Brengen grootste deel van de alcoholcollectie over. Ook nog platen en schelpen. Het begint er nu wat op te lijken! Ook de andere afdelingen schieten ongelooflijk op. Steeds vollediger wordt de inrichting. Ikke patrouilleer op kousen in de diepzee. Krijg mooie ijzerdraadjes van van Eerde. IK droom aldoor van ’t spookachtige gezicht van Untermark

3 sept Opening van de tentoonstelling, troepen mensen. Eerst Vattier Kraane, toen Ruys de Beerenbrouck aan het woord, niets van verstaan. Verschillende luitjes komen het kraampje van Baasje bekijken, dat er werkelijk feestelijk uitziet. Mevrouw de Bussy en drie dochters, familie van Beaufort, o.a. oom Barthold van Riemsdijk en oom van Eeghen. Inwendig groot gegrinnik om de deftigheden. Trachten thee te drinken in een slecht georganiseerd buffet

7 sept Met de feesten erg prettig en rustig thuis zitten werken aan Curaçao schiet reusachtig op. Om half 5 de koningin opgewacht in het K.I. Alles goed bekoekeloerd, onderwijl verkopen Baasje en zijn vriendje flauwe mopjes.Tot straf komt H.M. niet bij hun kijken. Broer van van Eerde dodelijk verbaasd dat ik hem herken door hun gelijkenis. Expeditie door gangen en gewelven om weer uit het gebouw te komen.

8 sept 6 kisten gekomen met Curaçao mollusken. Met Man en macht, waaronder Carel Altena, aan het uitpakken getogen. Een reusachtige strop voor mijn werk over van der Horst collectie, dat nu maanden vertraging krijgt.

9 sept Rien Damme (Indië) met vrouw & 3 kinderen op bezoek. Hij gaat weer voor een half jaar terug en zal de groeten aan Ati gaan overbrengen.

10 sept Ikke loop te brommen omdat de publicatie van v.d. Horst zo’n vertraging krijgt en omdat Baasje morgen niet meegaat naar de Naardermeer. ’s Avonds met Ada urenlang rondgefietst

11 sept Dus ikke in m’n eentje uit toeren op de Naardermeer, om watermonsters te halen en veel, heel veel bramen te eten. Er is al veel riet gesneden en ’t was bedrijvig met het verschepen. Waterstand laag. Touwtje van het planktonvangertje verslijmd. Toch lastig om in je eentje voor de navigatie te zorgen en wetenschap te beoefenen. Corporaal n Lieftinck hebben een goede dag! Heb nog lading bramen voor baasje meegebracht, maar die was naar Wout Hendriks. Ook wel gunstig teken

17 sept Telefoontje van Bierens de Haan die weer in het land is ! Komt woensdag lunchen.

18 sept Ikke weer uit tuffen in de Meer, Nu met de Vries. Weer vrij ongunstig, veel wind, later veel regen. Watermonsters en bramen. Weinig bijzonders. ’s Middags vroeg naar huis en lang met baasje zitten babbelen.

19 sept Weber en Mevrouw komen “zaken doen”, die evenwel van beiden jammerlijk schipbreuk lijden. B. de Haan komt tegen 12 uur aanwaaien en wordt tijdelijk aan mijn hoede toevertrouwd, zolang Weber en de Beaufort museumgeheimen ontvouwen. Grote koffiepartij. Mevrouw Weber vraagt of ik met haar naar de bloemententoonstelling ga, maar Weber beduidt me, dat ik nu maar eens werken moet! Hele middag walvisschedels opgemeten in ’t skelettenmuseum., onder een aaneenschakeling van anekdotes. Toch een weemoedig tintje, doet sterk denken aan mondeling testament. OP ’t laatst wordt Weber tureluurs. Baasje moet een briefje met 2 handen vasthouden en W. staat het te lezen met z’n handen op z’n rug Toneel om te kieken. Baasje en ik hebben er groot plezier om.

20 sept Baasje komt mij halen om samen de heer en mevrouw Weber te gaan bezighouden in de tentoonstelling. De hele ochtend daar zoek gebracht. Bussy heeft op zijn afdeling alles haarfijn uitgelegd, was enig op dreef. In ’t K.I. koffie gedronken, plannen voor huldiging van Sluiter als hij 25 jaar prof is.! Daarna gat mevrouw de stad in en Weber zit nog de hele middag op het museum te redeneren en te werken. Nelly de R. komt verslag doen van haar reis naar Wenen. Ikke zit nog in de tram met Nella de B. en Miss Scotti.

21 sept Vrijdag. Baasje komt uit naam van Nella vragen of ik a.s. zondag kom “spelen”. Wat alleraardigst, geen wonder dat ik ’t dolgraag accepteer. De Jong krijgt uit het universiteitsfonds 150 pop als beloning voor zijn slangenstudiën. Hij dolblij! Na de koffie met de Jong, Beaufort, Non en B. de Haan naar de bloemententoonstelling. Heel mooie dingen en veel fruit. Tomatensandwiches gegeten, werden aan ’t eind een beetje baldadig, Non zwiept B. de H. vol water van een natte bank, proberen door vijvertjes te lopen, die vol water staan. Na afloop met Non messen gaan kopen en thee gedronken in de stad

22 sept Beaufort verdwijnt weer even snel als hij gekomen is. Telegraferen nog naar Sunier: Slamat Djalang! Zoeken een trein uit voor morgen. Als ’t weer maar een beetje gunstiger wil zijn ;s middags in tentoonstelling K.I. v/d Sleen en Oppenheim en Tienhoven gesproken

23 sept Ikke onder gietbui naar Amersfoort, wordt evenwel hoe langer hoe beter en bij het uitstappen is het droog. Beaufort, Nella en Hans halen mij met de wagen af. Bekijken eerst huis en erf en de stenen van Charlie in Baasjes garderobe. Gaan daarna een eind marcheren vóór de koffie. Gezellige krijg van kinderen waaronder twee logees van Stockum en honderdduizend verhalen. Gaan ’s middags er ook al spoedig op uit, met ons beide want geen van de kinderen is “vlot” te krijgen en sjouwen een paar uur door dik en dun o.a. naar het lange veen, waar we wat gedierte vissen, ten koste van Baasjes wandelstok. Hei is nog mooi, ook een bos witte. Heerlijk gezworven, leuk om zijn aartsvaderlijk terrein te zien. Met de hele familie thee gedronken. Miss Scotti heeft een heel huishoudentje hongerige magen en in baasjes kamer allerlei zitten bekijken. ’s Avonds brengen Beaufort en Nella me weer naar Amersfoort en was ’t voorbij, helaas

24 sept Tentoonstelling in K.I. schoon gezogen. Paradijsvitrine ingedrukt. Dit herhaalt zich gedurende de volgende dagen telkens

26 sept Vandaag voor 40 jaar hield Weber zijn inaugurale reden. KIV examen. Bets Bruijns en van Boxtel geslaagd Greet Jonges niet. Ontzettend lam voor haar.

27 sept Küster (Giessen) hudt voordracht over FArbiges Laub met prachtige lichtbeelden van bonte bladen volgens de UVA- Chroom methode opgenomen.

28 sept Met Küster van 4-6 in tentoonstelling K.I. rond geboemeld. Hij vindt de Indische afdeling zo prachtig. Wou graag een paar Hevea zaden hebben. Ik wou dat ik nog wat meer voor hem kon doen.

29 sept Conflict van Boschma en van der Horst, die dezelfde soorten koralen bewerken, de een van Mortensen de ander van de Siboga. Geen van beiden wil capituleren. Boschma en Thijsse op bezoek en ook aan de koffie, benevens Koningsbergen, die de meest kostelijke verhalen doet. ’s Middags opening van het lab der hydr. Club in Abcoude. Prachtig weer, fijn gevaren en een heleboel luitjes gesproken. ’s Avonds Dierkundige: G.J. van Oordt, Bierens de Haan (uitstekend) en Boschma (ongelooflijk) Sunier weer op de proppen is niet op weg naar de Oost. Vandaag is De Man 50 jaar. Dr. Weber is er naar toe

1 okt Weber brengt Edm. Jacobson mee. Kostelijke verteller en onvermoeid rimboetrotter, maar een lelijke oude rot

3 okt Utrechtse studenten ook op de jubeltentoonstelling, onder aanvoering van Koningsbergen jr. Van Hall, Beaufort en de Bussy leiden de voorstelling. Nel Loosecaat Vermeer geslaagd KIV, Daverend succes met 4 zevens. ’s Avonds pret zitten maken daar thuis

4 okt Vader in de stad, ’s morgens jubeltentoonstelling, ’s middags Rembrandt en daarna naar famile Warmolts

5 okt Havinga brengt keurig exurium van kreeft en gaat na afloop mee koffiedrinken. ’t Bevalt hem best

6 okt Feest voor 25 jubileum van Prof. Sluiter. Van der Horst steekt keurige speech af en biedt volledige Thakeray aan. Toen koffie gaan drinken in het practicum. Reuze troep mensen, ook veel ouderen w.o. Weevers en Schepman. Uitgebreide lunchtafel. Weber bewerkt na afloop Boschma over de koralen en werkelijk hij zwicht! Weber zit de hele middag nog te walvissen. Schreuder ijlt over tapirs van Dubois. Nel L. Vermeer verloofd!

7 okt Waterleidingduin bewandeld met Havinga en Lous B. Nog niet erg herfstachtig, weinig verkleurde bomen, weinig bessen. Veel klitten en hondstongvruchtjes Veel uitgepluis aan het einde

9 okt Eetpartij bij juffrouw Farret. Min of meer tam, maar wel aardig

10 okt Laatste ploeg KIV Alleen Waage erdoor

13 okt Carel van R. Altena op zijn wekelijkse bezoek helpt Curaçao schelpen uitzoeken

15 okt Murray (Australië) op bezoek, om aquarium en tuin te zien en Axolotls voor Young Huxley te halen. Kostelijke verteller. Verhaal van de anatomieprof in Sidney die in het begin van zijn carrière kok op een zeeroverschip was!

16 okt V. Hall, Beaufort en Bussy herhalen de voorstelling op de jubeltentoonstelling voor Amsterdamse studenten

17 okt Mysis in het naardermeer materiaal. Ikke heb de tikziekte: brieven en jaarverslag van Natuurmonumenten. Erg moeilijk op die ouwe rotte schrijfmachine. Baasjes eerste college van deze cursus over Zoögeografie van Europa, in ’t bijzonder Nederland ging zeer vlot en aantrekkelijk

18 okt Baasje op pad naar Eerbeek. Ikke pas alleen op het huis. Veel getelefoneer. Mooie exurium van Kreeft uit het aquarium gekomen. Brief van Buchmann

19 okt Cephalopoden voor Miesje L. de Bruijn uitgezocht Baasje is een beetje twijfelmoedig over de determinatie. Van der Horst is niet zo secuur als we eerst dachten: in 1 fungia soort van de Siboga heeft Boschma 1 nieuwe genus en 3 nieuwe soorten ontdekt. Sunier schijnt in ons land te willen blijven, heeft aan Weber om een baantje gevraagd. Heeft verlening van verlof buiten bezwaar van ’s lands kas. Zal hem niet glad zitten. Druyvesteyn, Han en Oomen op viste. Leuk zitten babbelen. Hele middag voor Weber naar onvindbare boekjes zitten snuffelen.

24 okt Nel de Vos doet kandidaatsexamen. Alleen Dubois aanwezig, Sluiter was het vergeten. Hendrik de Vries tekent haar bul: Nou juffrouw, gaat u nu maar weer hengelen!

25 okt Vanmorgen komen 60 aannemers de lokaliteiten beschouwen, die verbouwd moeten worden. Ouendag spreekt de menigte toe. College de Beaufort gaat uitstekend, maar weer niet te grote versnelling! Na afloop hertenpoten en bokjes gaan bekijken in de musea en kringetjes gespuugd in de eendenvijver. Dikke brief van Dammerman over Krakatau Mollusken

27 okt Dierkundige in Leiden, in het nieuwe anat. Instituut van Barge. Weinig mensen, allemaal bekenden, Hofker, Boschma en mevr. Stiasny praten. Onder dit laatste zit ik onbedaarlijk met Sunier te praten en te giechelen. Hij komt aan het museum in Leiden, met 1 nov. Voor alle groepen! Zal een mooie boel worden! In de pauze museum en lab bekeken, pakjes uitgedeeld en Metzelaar vaarwel gezegd die Amerikawaarts vertrekt. Terug in de trein pret zitten maken met Baasje, Bussy, Versluys, Bierens de Haan

29 okt Hele dag aannemers in het gebouw en in onze kamers. ’s Middags Terwiel op bezoek, die per Roepat weer naar de Oost vertrekt en beesten mee zal brengen. Stukje van Baker over Curaçao mollusken. DEgner (Hamburg wil variaties ruilen voor slakken. Baasje vindt het gelukkig goed

30 okt De Beaufort en Engel naar het Naardermeer, ikke heb de hele dag, aannemers op bezoek voor de verbouwing. Om 4 uur Engel alleen terug, want Baaasje is onderweg ziek geworden, migraine en onwel. Als een haas terug geroeid Engel brengt hem weg tot Bussum, en doneert hem aan de conducteur voor de trein naar Amersfoort. Om 5 uur bel ik miss Scotti op. Baasje is heelhuids thuisgekomen, en ligt onder de wol. Morgen krijg ik nader bericht. ’s Avonds met de Jong bij Non gegeten en gedrieën naar Atlantis. Heel veel moois in de woestijnlandschappen

31 okt Half 10 belt miss Scotti op. ’t Is nog maar zeer matig, koortsig, lusteloos, geen eetlust, komt vandaag dus niet, ook niet op de vergadering van natuurmonumenten. Zal college ook maar afzeggen. Wederom veel aannemers, met en zonder Ouendag. Drukte voor zending van Terwiel, die weg moet. Links en rechts opgebeld: Kerbert, Bussy, B.de H. van der Horst, Tienhoven, GEerders, de Jong, Kellevinken. Muizen eten uit de hand en paraderen bij Engel over de tafel. Brieven aan Beaufort weggezonden. Pak van Weber met verschillende overdrukjes, die houdt opruiming. Ikke breng verslag uit op Natuurmonumenten in de plaats van Baasje, wel tragisch. Vrij geanimeerde vergadering in Hortus. Alle secties leveren verslagen in. Na afloop een recept voor Terwiel gaan klaarmaken in het lab. Pakje Mollusken van Gasholl (München) gekomen

1 nov In afwachting van een telefoontje van Miss Scotti komt opeens baasje aanzeilen! Dat ’s wat moois. Wel vind ik hem nog maar matig op dreef en ziet hij er uit of hij in geen drie dagen naar bed is geweest. Hele dag erg koest; komt zo nu en dan eens een praatje houden en bekijkt overigens plaatjes in de portefeuille

2 nov Gelukkig weer zo goed als normaal, ikke kom weer in mijn lood terug. Tentoonstelling gaan onttakelen en de bende opgeruimd Curaçao afgewerkt

3 nov Vergadering Ornithologische in Hygiënisch lab. Wolda acclimatiseert weer….. Meer dan mal. Overigens vrij vervelend, zelfde troepje menssen van altijd. Met de hele partij in Artis koffie gedronken. Na afloop blijf ik op ’t lab voor Carel v. R. Altena. Miss Scotti telefoneert of baasje dadelijk thuis wil komen, want Charlie is heel erg ziek. Arm jongetje. Ik breng Beaufort de boodschap over, wat ik nu niet zo heel dol vind. Hij is als een haas naar huis gereisd

5 nov Het bleek gelukkig erg mee te vallen, Ch. Had zich opgewonden en driftig gemaakt en Miss C. zo van streek gebracht dat ze uit wanhoop telefoneerde. ’t Is altijd weer het oude verdriet, de afwezigheid van de moeder. Voor Baasje een hele toer, om daar troost in te brengen, terwijl hij zelf reeds zoveel moet missen. Voor referaat Feestno. W. in Nature via van der Sleen 1 pop gekregen. Dat is een bof. Molengraaff (Curaçao) stuurt een bende landmollusken en reptielen, erg leuk. Dat is nog eens wat om over te praten. Laatste partij Krakatau mollusken gearriveerd. Nu kan het manuscript definitief afgewerkt worden. Dus wel werk aan de winkel. Gelukkig ook zwaar opgeruimd onder de andere zaakjes.

12 nov Familie Weber op het toneel, ikke ga met mevrouw de wieren inpakken in de tentoonstelling. Vreselijk veel geheimen aan de orde in verband met B. de Haan. Dat kon wel eens allerleukste betekenis hebben. Mia Boissevain aan de koffie, aardig om haar ook eens in levende lijve te zien. De verbouwing van de overkant is begonnen

13 nov Druyvesteyn verdronken. Krijg telefoontje uit Utrecht, dat morgen reeds de begrafenis is, hoor evenwel dit hele droevige relaas eerst op 14 nov. En kan er onmogelijk heen. Echt verdrietig. Heb aan Oomen geschreven om nadere inlichtingen. Ada ten Broecke doet doctoraal

15 nov Eerste college van Stomps sedert zijn thuiskomst uit de Oost

17 nov Belangen van het slakkencomité voor Baasje uiteengezet. Hij zegt dat hij wel lid wil worden, da’s echt leuk. Zo’n heksentoer is het niet

18 nov Felix hele dag op de vlakte in Haarlem. Leuke enthousiaste verhalen over zijn studie. ’s Middags heel eind gelopen in Aerdenhout

19 nov Presentno. Wendingen met Wijdevelds evolutie in de slakkologie + reuzedoos bonbons. Hoogendoorn zegt dat ik ze niet in de alcohol moet stoppen. Rondzendbrief voor comité-leden opgesteld, om 3 nieuwe leden voor te dragen: Beaufort, Nel de V. en de Bruijne. Baasje probeert Kerbert te bewegen Proc. Malac. Soc aan te schaffen. Heeft allerlei bezwaren, enfin toch nog volhouden!

21 nov Gedenkpenning jubeltentoonstelling gekregen uit dankbaarheid van het comité voor de diensten als “zuig”dier.

22 nov Beaufort praat op zijn college over nachtvlinders van de vlakte. Bezoek van Meneer Engelhard

24 nov De Wilde op bezoek en de belangen van de slakkologie in extenso besproken. Hij gaat akkoord met mijn voorstel om nieuwe leden aan te werven. Koningsberger aan de koffie. Daarna komt de aannemer Huitema met Ouendag en Baasje praten over de verbouwing. Onderwijl belt Mevr. de Booij telkens op en komt Carel v. R. A. op bezoek. Telefoontje van Havinga wanneer we weer eens gaan kuieren

25 nov Met Sleen, Mulder en Sally Baruch naar Naardermeer. Willem Barendtz expeditie is er niks bij. Achterom Westtocht, Machinetocht en de meeste kleinere sloten liggen dicht gevroren. Alle watermonsters op 2 na gehaald, enkele keren plankton gevist en éénmaal gedregd. IJzig!

26 nov Weber op bezoek …… Allerlei opgeruimd ten behoeve van de verbouwing

2 dec Met Engel, Hilda, Havinga, Ada en de Jong langs strand Zandvoort IJmuiden gelopen. Veel dode vogels, weinig bijzonders. Alle voorduintjes zijn weg

3 dec Verbouwing marcheert. Alles wordt onder je handen weggebroken. Hulp van bediende stoker: Gijsbrecht van Amstel. Sneeuwbalgevecht in de tuin. Sturen Weber met sinterklaas en verjaardag boekje over cetacea, Bierens de Haan maakt het gedicht

5 dec Steenberg Blödd… gekregen

8 dec Prachige brief van Weber terug: aan de secretaresse toedienster van de Rolpensclub. Dat is ikke! …. Leest op Hortus over Form und Formgebrauch in der Natur. Oude baas met wit haar en witte snor en reuze platvoeten, meer ouderwetse landedelman dan bioloog. Bierens de Haan brengt Dobberke mee.

10 dec De verbouwing breidt zich hoe langer hoe verder uit. Vandaag wordt alles vanuit de ruimte opgeborgen onder de bibliotheek

14 dec Dobberke aan de koffietafel, wel een grappige baas, vol verhalen. Model oude Duitse prof, soms min of meer gelijkend op Alva

15 dec Oomen op bezoek, praten nog telkens over Kees. Beaufort heeft bestuursverg. Ornithol. Buttikofer, van Pelt, Lechner, van Dedem, van Oordt, daarmee later koffiegedronken. Daarna houdt Baasje nog een aantal vriendjes aan de kletstafel en als het donker wordt gaan we samen naar B. de Haan theedrinken op z’n kamer. Erg genoeglijk en van allerlei te bekijken, leuke glazen, porselein, oude prenten fijne boekenkast. Tot slot gaan eten bij Kempinski en Baasje en ikke naar verg. Hydrobiol.

18 dec Baasje gewapend met een koffer haaientanden naar Delft. Krijgt daar van Brouwer fossiele vis uit Makassar. Ada en ik krijgen van Miesje les in ’t plastisch dansen. Engel mag niet kijken. Ada is heel lenig maar ik doe als August de Domme

29 dec Baasje houdt voordracht voor geografen cursus zoögeografie van Celebes. Marcheert uitstekend. Van Eerde interpelleert mij, wat ik er kom doen “Parasiteren Professor!” Na afloop in nieuwe gebouw een kleine expositie van vogels en Mollusken gaan bekijken