Geschiedenis van het geslacht van Benthem Jutting

In 1801 heeft de heer Salomon van Benthem een boekhandel en uitgeverij in Middelburg geopend. Een hachelijke zaak op Walcheren in de Franse tijd, maar Salomon van Benthem blijkt een commercieel talent. Al snel na de opening van zijn boekhandel heeft hij de grootste en best gesorteerde boekhandel van Middelburg. Tot zijn klantenkring behoorde de sociale elite van advocaten, artsen en predikanten, maar ook de leden van de lokale en departementale besturen en rechtbanken. Vanaf 1807 was hij eveneens de vaste uitgever van het Zeeuws genootschap van wetenschappen.

Salomon had een zuster, Elisabeth, die ook lang vrijgezel was. Op vijfenveertigjarige leeftijd trouwde zij in 1821 met dominee Lambertus Jutting, een weduwnaar met vier kinderen. Broer en zus van Benthem ontfermden zich over de enige zoon van dominee Jutting, die Christiaan (1809-1878) heette. Deze, toen dertienjarige, Christiaan werd met ondersteuning van “oom” Salomon naar de Latijnse school gestuurd. Vervolgens mocht hij als klerk beginnen in de boekhandel van zijn “oom”. De jonge Christaan Jutting werd later door die “oom” aangewezen als zijn enig erfgenaam, aangezien “oom” zelf geen kinderen had. De boekhandel heet vanaf enig moment dan ook van Benthem & Jutting. Dit alles resulteert uiteindelijk in een naamsverandering, waarbij de jonge Christiaan vanaf 17 oktober 1829 zich bij Koninklijk Besluit door Willem I van Benthem Jutting mag noemen. Een nieuwe dynastie is geboren.

Deze eerste van Benthem Jutting kreeg tien kinderen. De oudste zoon Lambertus Salomon (1839-1901) nam de boekhandel over. De zevende zoon Wouter Christiaan (1851-1933) was de vader van Tera. Tera is daarmee de derde generatie van Benthem Jutting.

Barbara van Benthem Jutting auteur van deze site, is een achterkleindochter van de hierboven genoemde Lambertus Salomon. Barbara is daarmee de vijfde generatie van Benthem Jutting. Als kind logeerde ze eens in Domburg bij haar “tante” Tera. Tera is dus feitelijk een zeer verre achternicht. Maar in een kleine familie als de familie van Benthem Jutting kent iedereen elkaar. Met enige regelmaat werden er in Barbara’s jeugd zogenaamde Jutten-reünies gehouden waar alle familieleden bij elkaar kwamen.

De familienaam van Benthem Jutting sterft in Nederland uit. Barbara is de jongste van Benthem Jutting in Nederland. In Canada zijn nog nazaten van Wouter van Benthem Jutting.

van benthem jutting