1924

2 jan Nieuwe amanuensis Becker erbij, voorlopig een erg bedrijvige patiënt.

3 jan Nel L.V. beleert me in de blokjes. Heus, burgemeester van Valkenburg en ornitholoog op bezoek om goudplevieren te zien en doet confidenties over de toekomstige bestemming van z’n collectie.

4 jan Bierens de H. weer op de vlakte

5 jan Laatste regeling met Beaufort die morgen op reis gaat met Charlie naar Zuoz. Als dat nu maar werkelijk iets geeft.

7 jan Engel en ik proberen de affaire op gang te houden. Becker ieder ogenblik met aardbevingen, Waterleiding, onderwijs. Tracht voorlopig met een grapje te sussen

8 jan Nog meer aardbevingen. Geweldige agitant. Ik roep van Os per telefoon te hulp

9 jan Steeds nieuwe aardbevingen. De opzichter van de verfwerken (Schreuder) op visite, zal nu als belangstellende voorbijganger Becker adviseren bij de controle van het schilderwerk.

10 jan Becker bemoeit zich met alles en voert tenslotte niets uit. Engel foetert hem uit, een ogenblik beduusd, dan nijdig, maar sedert als een lam. De voornaamste kwestie is, dat het jonge mens van ogenblik gecontroleerd moet worden en dat bevalt hem niet.

11 en 12 jan Koralenkast leeg gesleept. Becker en van Amstel helpen ijverig. Hoogendoorn zwabbert in Baasjes kamer Versluys op bezoek

14 jan …. Kasten moeten leeg. Een lelijke strop, gelukkig voor de koffie klaar gespeeld. ’s Middags Weber die eerst vissen nakijkt en daarna puzzels helpt oplossen

15 jan Beaufort nog niet terug. Weber houdt zich met de vis bezig. Koffie gedronken met Tienhoven, Van Sleen en van Breemen buiten het gewone stelletje. ’s Middags stappen Engel en ik met Weber de gehele zaak rond, want hij wou nou toch wat van de verbouwing zien. Onder een aaneenschakeling van verhalen en nuttige wenken en O wee, o wee, o wee over de gruwelijk herrie, nog enkele vragen trachten op te lossen over Echinodermen en gepraat over 75ste verjaardag van Dr. Kerbert.

16 jan Baasje weer op ’t toneel. Veel verhalen van weerszijde. Charlie is gelukkig heel tevreden achtergelaten in Zuoz. Aardige logeerpartij bij Roux. Toen zaken gedaan voor museum Heimans diorama in Parijs en Brussel. Moest natuurlijk dadelijk de toestand hier bekijken en hoort vol geduld onze verhalen aan.

22 jan Bierens de H., Ada en ikke gaan bloemen bestellen voor verjaardag van Dr. Kerbert, mag volstrekt niet begrafenisachtig lijken. Worden mooie roze primelo met enkele plantjes B. de H. vindt ’t een kóópje om zo te winkelen! Daarna Ada en ikke met Geertje van O.- de L. bij Non thee gedronken en veel gelachen over Helderse toestanden

23 jan Ikke naar Leiden. V. Oort was niet op ’t museum, Horst en de Koning helpen me terecht. Kan lekker stilletjes in de collectie rondscharrelen. Stiasny gaan begroeten en evenzo Sunier die de levenslustigheid zelve is. Bij de familie Stiasny koffie gedronken, leuk huishouden met twee kleine jongens Hans en Paul, eerst erg verlegen, later zeer mededeelzaam. Met mevrouw na de koffie honderduit zitten redeneren over zoölogische aangelegenheden. Daarna naar juffr. Cool en van haar schelpen van Tenerife gekregen, boekjes over het eiland bekeken en gepraat over mogelijkheid van ruilen met een museum aldaar. Bij Truus de Coningh thee gedronken en bij Willy B. gegeten, om tevens de 2de dochter te bekijken, Lieske is snoezig. Boschma erg tevreden over z’n werk, maakt plan om ook naar Amerika te gaan.

24 jan Verslag gedaan van Leiden aan Baasje. Na afloop van zijn college ten getale van 14 man naar Kerbert gestapt, die 75 werd. Glorieus ontvangen en gefuifd op kopjes bouillon. Mevr. K. en haar zoon ook op de receptie. Aan de koffie mallotig zitten lachen, B. de Haan geplaagd tot dat hij eindelijk op appels trakteert!

26 jan Toebereidselen voor de ontruiming van onze werkkamers. Boschma komt koffie drinken. Met Havinga in de stad gegeten, daarna naar Dierkundige in ’t lab van Sluiter. Nogal veel pret gemaakt. We moesten thee schenken, dat was een aardig werkje. Oomen vertelt over de voedselopname van Asterias Rubens, gaat voortreffelijk. A.s woensdag ga ik naar Utrecht om de slakkologische erfenis van Druyvesteyn in te pakken en naar Amsterdam te vervoeren. Uitvoerige brief van Andrien over de kunstbloemen voor het panorama. Tot slot een biertje gaan verschalken in “de kroeg van Tera” zoals Versluys dat noemt mt Han, Engel, van Bemmelen, Tox, B. de Haan, Oomen, Jan Verwey, Beaufort, Versluys, Non en ik. En onder geleide van Van Bemmelen naar Haarlem terug gereisd.

29 jan Emilie Goldschmidt is no. 100 in het stamgastenboek van de rolpensclub

30 jan Met allerlei pakmateriaal naar Utrecht waar Oomen en Druyvesteyn mij afhalen. In Kees kamer een goddeloze rommel, eigenlijk erg akelig. De flesjes en buizen voor Amsterdam staan bij elkaar en verdwijnen in mijn koffer. Artis krijgt het Nachrichtsblatt en ik nog de stafkaarten toegzonden. Entz komt ook nog verschillende zaken halen en regelen. Bij Oomen en zijn zuster koffie gedronken en toen maar zo spoedig mogelijk huiswaarts

1 febr Beaufort naar Eerbeek, treft prachtig mooi weer, hij zal wel met Weber nog een eindje gaan kuieren. Becker tracht vrij te krijgen om te verhuizen wat ik langs listige weg weiger. Ada zit in haar eentje om mijn eigenwijzigheid ’s middags confidenties van Becker over zijn toekomstige werk aan het museum, en over zijn zwager die een baantje moet hebben!

2 febr Engel jarig, ikke versierde zijn stoel met een giga zeester. Hij fuift op oublies en stuurt iedereen naar mij toe met een bon voor de koekerij. Na de koffie gaan B. de Haan en vd Feen ook nog mee snoepen. Daarna kruistocht door de verbouwing en “Zandvoort” in het voormalige huis van Snel. Later op de middag herhaling van deze oefening met Neeltje en 2 dochters

3 febr Met Ada in ’t duin gekuierd om wilgetakjes op te meten voor de aanplant in het diorama

4 febr. Emilietje fuift aan de koffie op vruchten omdat ze het jubileumnummer was!

5 febr Om half een met Baasje naar Naardermeer, om de campagne weer te openen. Nogal hinderlijke wind, niet erg koud. Roeien hier en daar bezwaarlijk, soms door de wind, soms door ijs. Trachten te dreggen op Spookgat, maar drijven jammerlijk aan lager wal en krijgen zeetjes binnenboord.

6 febr Prachtig telegram van de rolpensclub op rijm

7 febr Werkkamers onttakeld vanwege het opschilderen der ramen. Baasje bij mij ingekwartierd

16 febr Terwiel met oogst weer binnen, een kantjil en 3 levende zeeslangen en veel koraalvissen. Ook voor ’t museum verschillende zaken

18 febr Weber op ’t toneel, gaat met Baasje verbouwing bezichtigen, onderwijl komt de heer De Waal, oudconsul in Zd. Afrika toen Weber daar rondreisde Vertelt honderduit, ook later aan de lunch. Leuk om van die gezamenlijke herinneringen te horen! Grote koffietafel met Emilie, Ada, Bussy, B.de H., Baasje, Engel, de Jong en ikke. ‘s middags allerlei bezoek o.a. Terwiel en Heus (Valkenburg). Ik houd ze met zoet praatje koest

23 febr Koningsberger aan de koffie, is in een dolle bui en vertelt de meest malle verhalen o.a. collegebloempje van Wichman en van V. Kampen, die zo totok was, dat hij in het onopgemaakte bed van de logeerkamer ging slapen, omdat hij niet in het andere durfde (met de klamboe) aangezien dat gesloten was enz. Gegeten bij Kerbert die mopperde op Wibaut en zijn vermakelijkheidsbelasting en op de aannemer Huitema die met de ververij knoeit. Hydrobiologische vergadering Neel W. praat over de biologie van het zwembad. Heel goed! Ondertussen komt er een telegram voor “Leeuwin”, Ook een mop! Ikke dacht dat het was om te condoleren dat de leeuw dood was

26 febr Centrale verwarming aan de overkant proefgestoomd! Feestelijk! Op een par kleine lekken na, marcheert alles uitstekend

29 febr Tienhoven aan de lunch, ook al over de politiek in de Ornithologische vereniging. Nu Buttikofer aftreedt moet er een nieuwe voorzitter zijn. B. zelf heeft van Oort voorgesteld maar dat is een lastige patiënt, Een ander deel wil Beaufort. Ondertussen is Kerbert kwaad, dat hij gepasseerd is en treedt uit ’t bestuur. ’t Gevaar is nu dat van Oort vuur en vlam schiet als baasje voorzitter wordt, hetgeen behalve voor de ornithologie ook voor de wederzijdse musea funest zou zijn. Wat te doen, vol verwachting etc. OP ’t lab met z’n 25 en schrikkeldag gevierd, Sluiter, de Meyere, Baasje, B. de Haan, de Jong, Müller, Ka, Hansje, v.d Horst waren de geïnviteerde mannen. Alle anderen meisjes, die fuifden op thee en snoeperij. Was erg geanimeerd en werd door het mannendom zeer op prijs gesteld

1 mrt Lezing Walter Köhler over chimpansee station op Tenerife. Vertelt leuke episoden en vertoont aardige foto’s en films. B. de Haan doet verslag van Ornithologische in Rotterdam. Van Oort heeft spontaan voorgesteld Baasje bij acclamatie als voorzitter te kiezen, wat er natuurlijk grif insloeg. Na afloop met Emilia, Fransje, Ada en Lous in poffertjeskraam aan de Utrechtse straat nagepraat

4 mrt Annie Biegel zegt waar aan de koffietafel. Grote belangstelling. Emilietje gelooft alles en vindt het maar half. Bierens de Haan is een “tikje van een kunstenaar en erg haatdragend”. Annie perst hem de datum van zijn verjaardag af 17 maart. Ik wandel ’s morgens rond om allerlei boodschappen te doen: bibliotheek, schelpenkamer, reptielenhuis, lab, bij verschillende mensen. B. de H. zal voor mij aan Piaget schrijven om een overdruk van z’n mollusken van Bretagne

10 maart Engel houdt deze week vrij om te werken, ook omdat Hilda dan vakantie heeft

11 mrt Juffrouw de Rooij komt eens aanwaaien en rondkijken. Vertelt, dat zij in Bussum gaat wonen. Excursie naar Bretagne neemt meer vaste vorm aan. Ik heb er zo’n zin in! Miesje gaat naar de Riviera

13 maart Weer waarzeggerij: Nu zijn Bussy en ik de patiënten. Wij treffen ’t nogal goed. Bussy is spaarzaam, zal een grote eer krijgen, over 2 maanden een publicatie leveren. Heeft een valse vriendin en een grote jeugdliefde. Ikke ben erg gezond, wordt niet erg oud, een kinderlijk gemoed, ontvlambaar. ’s Avonds voordracht van To Cool over haar reis naar de Canarische eilanden. Erg aardig, al praat zij slecht.

14 maart Met Becker weer onweer omdat hij ‘m altijd om half 5 smeert

17 maart B. de Haan jarig, bloemetjes gebracht van de rolpensclub. Aan de koffie fuift hij op sinaasappels. Van der Horst fotografeert Scalariden voor me, wordt erg leuk. Ikke moet optreden bij Stomps over heterostylie

19 mrt Heimans wil de scalariden wel voor de Levende Natuur hebben, als ik er een verhaaltje bij maak.

23 mrt Baasje jarig, Bierens de Haan zendt telegram, namens de rolpensclub

24 mrt De Beaufort brengt grote Deventerkoek mee voor de thee en fuift aan de koffie op sinaasappels uitgebreide tea. Bussy nogal ziek, door Brusselse infectie aan zijn hand

27 mrt Bij Annie Biegel gegeten en toen naar voordracht van Speman in ’t lab van Rijnberk. Erg aardig, Frisse, slimme, handige vent. In de pauze komt B. de H. een praatje maken, na afloop met Emilietje, Fransje en Betje in een café koffie zitten drinken

28 mrt Baasje heeft even Huxley en v. Oordt op visite, dij ijlings weer afreizen naar Texel. ’s Middags ook telkens bezoek, van Wijhe en neef Willem uit Maarn, die ook van Deventerkoek en thee houdt.

29 mrt Dierkundige in Leiden, waar ik uit pure werkijver niet heen ben gegaan. Briefkaart van Havinga uit de woestijn, komt deze dagen weer thuis.

30 mrt Gisteren, vandaag en morgen Lente tentoonstelling in Rusthoek. Veel leuke dingen, keurig opgesteld. Veel bezoek, o.a. B.de H. en Tienhoven. Thijsse was er vandaag niet. Annie Biegel verjaart

31 mrt De koningin komt weer in de stad. De wacht het paleis zien bezetten om 9 uur. Bloemen bij Annie gebracht uit naam van de rolpensclub. Baasje en Engel naar Speman die bij Bolk preekt. Brengen hem en Woerdeman plus van Bemmelen en Versluys mee aan de lunch. Bekijken eerst het prinsesje, die juist ’t aquarium uitkomt. Grote koffietafel, Weber er ook bij. ’s Middags theevisite bij de jarige Annie Biegel

4 april Lustrum van Congo, aardige vertoningen en een leuke stemming

5 april Diner in Rusthoek met familie de Visser en verdere tentoonstellingsmensen

6 april Havinga, Carel v. R. Altena en Jacques Dozy te gast in Haarlem om mee door ’t duin te wandelen naar Zandvoort. Nog vrij koud, maar overigens goed geslaagd. ’s Avonds met Ada erbij gebridged

12 april Deze hele week opgeruimd en boel weggebracht naar de overkant waar wij voorlopig gaan wonen. Baasje en Engel voor 14 dagen vaarwel gezegd

13 april ’s avonds 7 uur verzamelen aan C.S. te Amsterdam 18 mensen op weg naar Parijs. Op een aanzienlijk te kort aan slaap na, is de nachttrein zeer voldoende gebleken. Ada en de Bruijn slapen in het net als in een Lits Jumeaux. Van den Bos heeft keurige handige excursieboekjes gemaakt.

14 april Met het aanbreken van de morgen zitten we in Champagne. Nog weinig blad aan de bomen, maar toch meer lentetekenen dan bij ons. Overal anemonen en primula’s en de onvermijdelijke Viscum. Om 7 uur in Parijs. Overstappen naar Quai D’orsay. Vlakte van Orleans weinig bomen, haast alles bebouwd. Naarmate het Loiredal nadert meer vruchtbomen in volle bloei. Allerlei struiken en bomen in blad en in bloei. Voorbij Nantes telkens de zee te zien. Overstappen in Rosporden naar Concarneau, waar 8.30 onder een gietbui de bende arriveert en wordt verwelkomd door Legendre. Eten en naar kooi. Allerlei aardige Bretonse klederdrachten in de trein.

15 april Nog druilerig. Per touring car door mooi hellend terrein van C. naar Quimper. Zeer bosrijk en overvloedig voorjaarsachtig. IN Q. de kathedraal, de oude stad, museum en paardenmarkt bekeken. Allerlei klederdrachten uit omliggende dorpen verzameld voor de markt. Geluncht in hotel L’Epee. Daarna weer verder getuft. Het regent nog maar steeds. Uitgestapt en verzameld in Plozevet. Later nog in Pont Croix. Het is nu droog en wordt hoe langer hoe mooier. In Audierne logeren we in Hotel de Francr, heel goed. De baai ingelopen en tussen de blokken verzameld, gewone zeebeesterij. De vissers hebben grote Hyas De kreeftkorren hebben voor ’t merendeel 2 kelen! Dat mag bij ons niet. Er is nergens kunstmatige kreeftenteelt, en geen verbod van vangen gedurende enige tijd van het jaar. Merkwaardige verweringsrichel van graniet bij het strandje aan de kop van de pier.

16 aprilNaar Point Du Raz Scherpe rotspartijen van verweerde gneis. Afgedaald langs leuke klauterhelling naar Baie des Trepasses. Grove galet van grote gerolde keien. Nog verder rondgeklauterd om de Point de Raz heen. Telkens andere vergezichten naar eilandjes voor de kust. Standbeeld van Notre Dame des Nanfuages. ’s Middags naar Douarnenez, leuk bedrijvig gedoe in de haven, en dan naar Locroman en via QUimper terug. Tussen Q, en Concarneau bij watermolen verzameld

17 april Per Petrel (vapeur d’etat) naar Iles des Glénans in gezelschap van de heer en mevrouw Legendre, Claire en Woo sit Sing een Chinees uit kanton die de marine visserij bestuderen moet. Wij landen op Ile St. Nicolas, verzamelen gedurende laagwater tussen de blokken, veel klein grut…… De hagedissen rennen tussen de blokken hoger op het strand. Koffie gedronken in de boerderij. De verzamelde boel in Concardeau gesorteerd en door gegrabbeld.

18 april Verzameld op de Grands Sables in de baai van CAncarneau….. De hele oogst in het lab uitgezocht. ’s middags nog gegraven in park van Keriolet gewandeld en het kasteeltje bekeken. ’s Avonds met lamp in de baai gevist. Methode is bijzonder aardig, resultaat matig. Prachtige maannacht

19 april Gevaren naar Penar vas Hiz een klein rotseilandje in de baai. Fauna zeer rijk, want er wonen geen mensen en er wordt dus niets verontreinigd… Verzameld……. Telkens gejuich bij nieuwe zeldzaamheden. In het lab alles gesorteerd en ingemaakt. ’s Middags weer maar la la excursie ’s avonds serviesje van het museum gekocht. De avonden zijn gezellig met muziek, liedjes, dansen, spelletjes. Claire Legendre doet trouw mee.

20 april 1ste paasdag. In de kerk al de zondagse klederdrachten gaan bekijken. ’s Middags met de familie Legendre en de chinees om de baai gelopen in de richting van Cabellou. Telkens nieuwe vertakkingen van de fjords, overal volop voorjaar, de bloeiende struiken en de bebouwde velden dalen af tot waar de vloed rijst.

21 april ’s morgens op de blokken van de Petite Plage verzameld. Grof terrein. Ada en Katrien gaan zwemmen. ’s Middags met motorboor, later gezeild op de baai getoerd, plankton gevist met een fijnmazig filet Richard en niet een grofmazig net. ’s avonds op het lab uitgezocht. Annie Pierson speecht aardig op Legendre en Horst. Legendre antwoordt en fuift op champagne.

22 april Per trein naar Vannes. Probleem met Emilies regenjas in de trein. De stad bekeken en het muséé d’histoire naturelle, waar een grote rommelboel ligt. Geluncht in hotel de l’Épee en Du commerce. Per boot naar Pont Navalo, even aan ’t strand verzameld. Gezeild naar ….. Enkele oesterputten ……. Wandelen naar Carnac via La Trinité. Zonnige, eentonige weg, eindelijk loopt ieder met zijn tong uit de mond.

23 april Enkele dolmen en de alignements du Ménec bekeken. In Ploucharnel op de trein naar Quiberon. Voor de koffie een klein eindje door het dorp gewandeld. ’s Middags langs zandstrand en door de woeste blokken bij Port Maria. …….. Menhir gaan bekijken, de Bruin kiekt walletjes. Per trein terug naar Auray. 4 deelnemers gaan naar Parijs, de rest naar Concarneau. Hier vinden we Louis Fage en Prof. Chevalier. De laatste ken Ned. Indië en Buitenzorg en Koningsberger goed, terwijl Fage Redeke kent en belangstellend vraagt naar Weber en De Beaufort

24 april Motto: inpakken. Ondertussen nog boodschappen gedaan in de stad en ikke met Stientje lopen nog een gedeelte van de wandeling van zondag. Slotfeest in het salonnetje en algemeen afscheid

25 april Om 7 uur op de trein naar Parijs. Het hele mooie landschap nog eens doorgevlogen. Gegeten in Parijs en om 11 uur p.m. naar Holland

26 april De meesten slapen zo’n beetje. De douane in Roosendaal wil de kisten niet doorlaten en er is weinig tijd. Horst blijft achter om er over te parlevinken. Om kwart voor 1 in Amsterdam, de Jong en ik gaan koffiedrinken in Artis, vinden daar Weber, Koningsberger, Redeke, Baasje en Schot en worden met belangstelling en gejuich ontvangen. Van allerlei verteld. Engel en ikke gaan de verbouwing nog even bekijken en dan trek ik zo spoedig mogelijk naar Haarlem. Plan gemaakt voor excursie naar Zuiderzeedijk

28 april Slecht weer, dus excursie tot morgen uitgesteld. Kikkers van Van Kampen gekomen. Weber aan de koffie vol verhalen. Engel en ik wonen in een kamer aan de overkant. Emilietje komt theedrinken

29 april Om half 11 per atax naar Zuiderzeedijk met Weber, Beaufort en Charlie, Bierens de Haan, Engel en ik. ……. Wonderlijke landelijke lunch in Zomerlust. Brood met spiegeleieren, 5 vorken en 3 messen. Wederom per auto terug en de zaak op het lab uitgezocht. Grote ijver van Charlie. Sluiter is de bruigom, gaat hertrouwen met Elly Foglar. Niet te geloven! Weber en Kerbert zijn getuigen. Bussy vandaag voor ’t eerst weer op ’t instituut, een uurtje wezen kijken. Brief van Buchmann, dat hij een baantje heeft! Fijn voor hem!

5 mei Bartels jr. (ornitholoog) en Kristine Bonnerie (Christiania) op bezoek. Informatie gevraagd over zoölogisch station bij Bergen

6 mei Naardermeer rond getoerd met Sleen en Toos. Heel veel vogels, o.a. talloze sterns, die over de grote meer rondzwieren.

10 mei Boeken uit Frankrijk, brief van Büttner (Zwickau). Carel van R.A. komt zijn vakantievangsten vertonen

23 mei De Jong doet doctoraal cum laude. Grote theepartij na afloop op ’t museum. Foto in de tuin

24 mei Non, Müller en ikke op audiëntie bij Weevers om te horen wat hij eist. Wel humaan, maar lang niet mals. Receptie van Nel L.V

27 mei Nel Loos V getrouwd. Vader en ik naar de kerk in Heemstede. Toen in Amsterdam thee gaan maken voor Baasje en Emilie die uitgedroogd uit de Naardermeer terugkomen. Goede vangst gehad…..

31 mei Tentamen bij Dubois gaan aanvragen. Zal plaats hebben op Luilak! G.J. van Oordt op bezoek, die over zal steken naar Schotland. Dierkundige in Utrecht, ga er uit pure ijver niet naar toe.

3 juni Emilie en ik toeren door het Naardermeer en kruipen er in om nog meer te vangen. Bernsen doet doctoraal. Engel en ik gaan hem in de pastorie gelukwensen. Grote theepartij met de Jong, Pinkhoff, Hart, A. Schreuder en een paar paters

4 juni Sluiter getrouwd. Weber is geen getuige omdat mevrouw ziek is geworden

6 juni Vergadering Naardermeer commissie. Wel aardige resultaten…..

7 juni Tentamen Dubois, zo-zo. Nogal wat gemist, maar u bent een eerlijk meisje en als u me nu belooft, dat u die verschillende dingen nog eens na zult kijken, dan zal ik het u op uw examen niet lastig maken

12 juni Van der Horst en ik maken onder gietbui jacht op Isopoda te Zeeburg

13 juni Berichten over mevrouw Weber nog weinig gunstig

14 juni Met familie de Visser+ Jet Pothoff + van der Sleen + de Veye + Brongersma naar de Kaag gezeild. Kemphanen zien vechten en veel stenen omgekeerd met als resultaat……. Overnacht aan boord

15 juni Rondgezeild en veel wollegras geplukt, jonge vogels en nesten gezien en waterfauna verzameld. Stralend mooie dag. Ontvangst aan boord alleraardigst.

16 juni Baasje met Steenhuizen en Janssen clandestien in het zwanenwater en vandaar naar Texel, om duinlandschappen te zien voor het diorama. Treffen fijn weer! Ikke krijg Versluys op bezoek, verder Tox en van Cesch. Uit Curaçao komt een kolossale kist met een spons

17 juni De Jong en Emilie toeren in de Naardermeer. Ikke zit stiekem in ’t lab te werken

18 juni Christiaan Hermanus Johannes geboren. Om 2 uur heeft Engel examen op de poort. We verrassen hem met een grote pioen voor zijn knoopsgat, waar hij maar half blij mee is. Om half 4 komt Baasje opdagen erg tevreden over zijn excursie. Vertellen onze wederzijdse waardigheden. Hij had Burdet op Texel getroffen, die een eksternest filmde.

20 juni Den Doop op bezoek, die komt vertellen dat hij weer voor enige maanden naar Indië gaat. Helpt mee met het uitpakken van zijn slakken en geeft inlichtingen over vindplaatsen. DE hele zaak zit in formal. Gepakt, wij staan er continu over te wenen

23 juni Heel beroerde berichten van Kerbert. Weber is erg somber erover in een brief aan Baasje. Mevr. Kerbert schrijft of Beaufort eens aan komt lopen. Hij zit er anderhalf uur te praten om haar op te kikkeren. Allerlei nieuwe verhuisherrie, nu moeten ze weer alles tegelijk schilderen en daarvoor de museumkasten ontruimd hebben. Nieuwe zeepaardje bekeken. Enig!

24 juni Met Baasje, B. de Haan en Emilie Naardermeer getoerd. Overal een vluchtig kijkje genomen en met de grote dreg geëxperimenteerd, gaat wel goed, maar vist veel meer dan we verwerken kunnen. Grootscheeps experiment onder de spoorbrug. Emilie en ik te water en met moeite een trek gedaan. Rijke oogst. Zotte partij, de jongens in hemdsmouwen en wij in zwemtenue. Bierens de H. en Emilie hebben elkaars hoeden op, wat heel goed staat. Baasje heeft een erg natte broek. We zitten ons soms mal te lachen over het vagebonderende stelletje

25 juni Emilietje erg gedeprimeerd over gisteren. Ik tracht haar te troosten en praat er een met ons Baasje over, die mij gelijk geeft en vraagt of Emilie een kater heeft. Oproeping examen gekregen 30 sept 1 en 2 okt

26 juni Mevr. Kerbert gaan opzoeken, is nu weer wat opgekikkerd, want de toestand is wel iets gunstiger. Met Baasje, Ouendag, en v.d. Laan in aquarium en lab rondgewandeld om kleurtjes uit te zoeken voor de ververij. Erg verantwoordelijk werk, want generaties van bezoekers zullen er op getrakteerd worden

29 juni Jaarvergadering Dierkundige in Artis. Ikke kom nog net op tijd, om de lotjes te mogen verloten. Prettig werkje! Daarna rondgekuierd in de tuin, theegedronken, Emilie houdt wel van port! Gegeten met van Bemm. Tesch, Lomans, Entz, Versluys, Emilie en Baasje en toen met z’n vijven : van BEmm. Baasje, Emilie en Versluys en ikke naar Flora! Bespottelijk programma

5 juli De Man op z’n rondreis door Holland komt Baasje opzoeken. Ik heb hem tot mijn spijt niet gezien

10 juli Bussy is jarig en fuift op kersen. Delsman inviteert mij om schelpen van Poeloe Seboekoe te determineren. Mevrouw Weber is wat minder wel, heeft er een lichte longontsteking bij.

12 juli Engel voor ’t laatst op ’t museum, want maandag begint de dienst, ook vrolijk met een temperatuur tegen ’t smeltpunt aan

21 juli Miss Scotti met Willem en Hans aan de koffie, Na afloop nog wat in de tuin geboemeld. Herdman plotseling overleden in Londen waar hij het huwelijk van zijn dochter zou bijwonen

22 juli Met Ouendag, Schonemeyer, v.d. Laan en Baasje ververij gekeurd en aanleg van de lichtpunten besproken en in het lab van Sluiter de lampen gaan bekijken.

23 juli Terwiel op bezoek, hij heeft veel leuke levende beesten meegebracht……

25 juli Baasje, Ouendag, v.d. Laan en ik naar Stokvis om fonteinbakken etc. uit te zoeken. Prachtige show collectie van badkamerinstallaties. Toen nog naar Blikman en daarna naar hui

26 juli Kerbert weer naar ’t ziekenhuis. DE wond wil nog niet sluiten. Collectie van Concarneau levert veel moois op. Vooral onder de kleine molluskensoorten

28 juli Willy Dozy slaagt voor Engels MO acte A

29 juli Baasje gaat vóór zijn vakantie nog even in Eerbeek Poolshoogte nemen. Mevrouw vrij wat beter en ontving hem. Ada op bezoek is erg teleurgesteld dat Sluiter Non het assistentschap heeft gegeven, terwijl hij het oorspronkelijk aan Ada beloofd had.

1 aug Mevrouw Kerbert gaan opzoeken, meneer gaat wel iets vooruit, wordt ook heel wat sterker, Alleen de wond blijft nog vloeien. Mevrouw zelf wordt evenwel hoe langer hoe meer zenuwpatiënt.

2 aug Alle laatste zaken afgesproken en om half 2 verdwijnt Baasje voor 3 weken!

4 aug Corporaal met Drescher op bezoek die poolshoogte komen nemen, waar D’s insectencollectie eventueel zou kunnen komen. Polak brengt keurige pakketjes met vlindercocons voor Prof Wester in Den Haag. Engel op visite, die verhalen doet uit de dienst en de verbouwing moet zien. Seidler (Hanau) op visite met zijn zuster die in Amsterdam logeren en over de slakkologie komt praten.

5 aug Emilietje komt aanwaaien voor zij oversteekt naar Schotland ’t weer belooft een onstuimige zee, dus verheugt zij zich maar matig op de zeereis. Een blik klaargemaakt voor Sleen die uit Trawlvissen gaat.

6 aug Jan Nijkamp op bezoek die over Nederl. Moll. Komt praten en van allerlei moet weten. Wel intelligente jongen, maar slap en uit zijn krachten gegroeid.

9 aug Mooie briefkaart van Baasje die lekkertjes luiert en ’t erg naar zijn zin heeft.

11 aug Van Amstel weer op ’t appel. Becker is nu uit pierewaaien. Hoogendoorn erg bedroefd omdat zijn vrouw erg achteruit gaat.

14 aug Dubois vertoont voor de amerikanisten den Pithec in levende lijve. Non en ik gaan dat historische moment bijwonen in de aula van Teylers. ’n Hele overwinning voor Dubois. Er moesten in allerijl een gorilla en een chimpansee uit onze collectie voor gediefd worden

16 aug Om half een komen er 2v Australische dames zoölogen : Miss Buchanan en miss Morrison op bezoek, geïntroduceerd door G.J. van Oordt. Eerst gezamenlijk geluncht en daarna tuin en aquarium bekeken. Afspraak gemaakt om zondag Zandvoort en Haarlem te bezoeken

17 aug Om half 10 haal ik ze van de trein en trekken we naar Zandvoort, dan om 11 uur per trein naar Haarlem, Frans Hals museum doorgedraafd en om 1 uur vertrokken ze naar Brussel. Ik krijg een pet met Cookes guide erop! Gelukkig alles goed geslaagd

18 aug Hoogendoorn komt vertellen, dat zijn vrouw hedennacht overleden is. Arme kerel, hij heeft er een hele zorg aan gehad en de eenzaamheid zal hem zwaar vallen

22 aug Bastaard Przewalsky Mongools paardje dood en wordt in de grote sectiezaal opengemaakt. Geperforeerde darm en buikvliesontsteking. Veearts (Folmer) bekijkt de zaak

24 aug Anna Scholten logeert in Heemstede bij mej. Van Heusde, op de terp, waar ik haar ga bezoeken. Ze moest van allerlei horen, doet slechts node afscheid van de biologie, maar het tegenwoordige werk is toch veel heerlijker

25 aug Baasje en Engel weer present, beide erg opgefrist na hun verlof. Moeten van alles horen en van alles zien. Verslag gedaan van de afgelopen 3 weken. Bussy aan de koffie

26 aug Mevr Loosecaat Vermeer gestorven

2 sept Bij Annie Schreuder tentamen optica gedaan, ging wel goed, enfin dat is achter de rug. Prof Weber op bezoek. Mevrouw veel beter en ze maken plan om naar Locarno te gaan. Hij is alleen erg ongerust over de plaatsen en nu hebben we afgesproken dat Engel en ik naar Nijmegen zullen reizen, daar aan Prof en mevrouw onze plaatsen afstaan en samen weer terug gaan. ’s Middags in het verkeersbureau in de Raadhuisstraat deze hele historie af gaan spreken. Weber moest ook de hele verbouwing zien en was er vol van.

16 sept Veertien dagen lang thuis gewerkt voor Sluiter. Niet erg prettig. Baasje schrijft van tijd tot tijd gezellige brieven over de Amsterdamse geschiedenissen. Vandaag tentamen bij Sluiter aangevraagd en verder vakantie gehouden en enkele beesten gedetermineerd. Non heeft zich in de put gewerkt, ligt bij Annie Biegel ziek.

17 sept Tentamen Sluiter marcheerde vrij goed. Nu weer vol goede moed voor Dubois aan het werk

19 sept Wederom Non gaan opzoeken, is wel wat vooruitgegaan, maar de hele historie blijft verdrietig. Ze tobt er nu over of Sluiter haar toch hebben wil zonder examen

23 sept Grote haai op het lab, Alopecia Vulpes, gevangen bij het zilverbankje. Hij wordt opgezet voor het museum. “Eerlijk, maar dom”.

26 sept Müller heeft zich teruggetrokken, zonde, want hij heeft een goede kans. Non mag toch bij Sluiter komen zonder examen. Baasje houdt een betoog om mij wat op te fleuren

29 sept Annie Schreuder leert mij nog een paar foefjes Non komt bij Dubois mij opzoeken. Inaugurale rede van Weevers. Ikke ga er eerst een borrel drinken en dan gelukwensen: Omgekeerde wereld

30 sept Om 11 uur had ik examen, maar toen ik om10.15 de Hortus binnenstapte, wenkte Sluiter over de balustrade: Zeg, Zeg! En Dubois kwam de trap af: O ja, U is het dus toch! En ik moest meteen invallen, omdat vd Bos zich teruggetrokken had. Dubois steekt van wal en werkt in dat ene uur zijn hele repertoire af. Verloopt vrij goed. Dubois en Sluiter zitten erg te kletsen over mensen! Dubois zegt: Nu moet ik je zeggen, onze goeie vriend Versluys vind ik wel altijd een beetje droog. Verder over Weber, van der KLaauw e.a. ’s middags Weevers anatomie en fysiologie, gaat wel.

1 okt ’s morgens Sluiter over anthropoda. Hier en daar wel wat flaters, maar het geheel is niet onvoldoende. ’s Middags Weevers, erg geknoeid met openspringende doosvruchten en dubbele dopvruchten en met de bevruchting en voortplanting. Maar erfelijkheid gaat vrij goed. Mevr. en Dr. Kerbert wandelden in de tuin. Mevr. komt even op mij af om te vragen hoe het met mijn examen staat. Meneer mag niet praten, omdat hem dat zo vermoeit, maar ziet er erg verouderd uit, ingevallen en bleek; alleen hij loopt wel flink.

2 okt Dubois zaagt mij door over de paleontologie en laat mij vanaf het Sileen alle lagen met fossielen opbouwen. Nogal wat gemist, alleen het slot. Ijstijden. Molengraaff en Weber over de visfauna ging vlot! Dumoulin had eerst uitslag, jammer genoeg mis. En ikke erdoor, met de hakken over de sloot. Er was een hele partij gelukwensers. Van de rolpensclub een fijn boeket rozen gekregen. Vader kwam ook nog en toen met het hele gezelschap op de plantage thee gaan drinken. ’s Avonds thuis feest gevierd. Van Mevrouw Verschaffelt krijg ik een boek uit de bibliotheek van haar overleden zwager, bijzonder aardige attentie.

3 okt Telkens bloemen, brieven en cadeautjes, het is nog erger dan met je verjaardag. Om 10 uur naar Amsterdam naar Baasje, lang gepraat, ikke ben nog niet recht mijn evenwicht terug. Mooie O.I. kers van Becker. Aan de koffie op vruchten getrakteerd. Bierens de H. gaat rond met de schaal. Vroeg naar huis en daar weer bezoek en brieven.

4 okt Herhaling bezoek, bloemen, brieven

5 okt Idem. Redeke en mevrouw komen gelukwensen

9 okt Baasje begint weer met zijn college. Vogels zijn het onderwerp. Grote belangstelling van jongere jaars. Ikke ga nog mevrouw Sluiter opzoeken, die zegt dat ik haar toch Elly moet blijven noemen. Gek hé ?

10 okt Bierens de Haan houdt zijn openbare les in de grote collegezaal voor een uitgebreid publiek, w.o. vier van zijn broers. Grappig gezicht al die mensen die zo op elkaar lijken! Grote koffietafel waar Bussy en de Lange het hoogste woord hebben en Redeke er flink tussen nemen! Tienhoven schrijft een prachtige brief om te feliciteren!

12 okt In de duinen gewandeld met Nat. Hist. Om paddenstoelen te zoeken. De bessen en de herfsttinten zijn prachtig.

13 okt. Engel en de Jong gaan uit nieuwsgierigheid naar de Nieuwmarkt. Komen later aan de koffie en brengen voor mij wat flikjes en voor B. de Haan 2 lollies mee, omdat hij niet wist wat dat zijn! Hij zuigt er aan, maar vindt ze maar matig lekker, en daarna laten we de kamelen er aan sabbelen. Tot slot nog de apen, die er net als mensen mee om springen. Emilie kiekt het hele malle stelletje aan de voeten van Boeddha. Het doek in het panorama is keurig opgehangen door een Belgische firma. Nu kan de schilder van wal steken. Overigens schiet de bouw maar matig op, de werklui denken zeker: de directeur zit daar heel goed aan de overkant!

Een muis in mijn prullenmand heeft geknabbeld aan alcoholhoudende vezels en is stomdronken geworden. Baasje wil hem naar de Dora Hoeve zenden maar ik vind dat uit pedagogisch oogpunt af te raden, ’n erg slecht voorbeeld

18 okt Hydro biologische club. Van tevoren met Baasje in het Wijnvat gegeten.

21 okt Prof. Weber komt weer eens poolshoogte nemen. Is zeer tevreden over de toestand van Dr. Kerbert met wien hij 5 kwartier heeft zitten praten. Mevr. Weber maakt het ook best. Prof zegt dat ik er “spits” uitzie! Overdruk van Polinski Krakau gekregen. Ziet er fraai uit!

23 okt Wirz en vrouw op bezoek en aan de koffie. Hij is even stil als zij opgewonden is

25 okt Dierkundige in Utrecht. Heel genoeglijke vergadering met veel mensen. Hirsch gesproken na afloop die me niet herkent omdat ik “een andere hoed op heb”. Met Redeke huiswaarts gereisd en uitvoerig gepraat over Deense marine biologie

26 okt Congo excursie in de waterleiding duinen. Na verloop van tijd raak ik de anderen kwijt en kuier met Kruseman zeewaarts

27 okt Baasje tot bestuurslid van Artis benoemd in de plaats van Weber. Hij vindt het nogal gewichtig! Met Havinga in het Wijnvat gegeten en daarna naar film van de NIbelungen

28 okt Voordracht Versluys voor de faculteit over endocrine klieren. Mevrouw is ook aanwezig. Ka doet doctoraal cum laude

4 nov In m’n eentje door ’t Naardermeer. Mooi fris herfstweer. Door achterom, hoofdvaart, over spookgat gedregd, hoofdvaart, boomtocht. Bramen gegeten in Jan Hagenbos. Even nog onder de spoorbaan doorgepiept. Daarna over grote meer terug. Het klotst flink tegen de boeg en het sproeit er ook vaak overheen. Over het algemeen wel goeie vangst gehad

9 nov Met Wicher, Dora Sorgdrager en Havinga naar de stuifduinen. Prachtig herfstweer. Met Z-Oostenwind achter van de staatsdennenbossen naar Kamperduin gelopen. De stuifduinen stuiven prachtig, het ziet er lelijk toegetakeld uit. Een paar kiekendieven en een boomvalk vlakbij

13 nov Halfjaarlijkse vergadering Natuurmonumenten Naardermeer onderzoek. Van te voren met Thijsse, Tienhoven, Drijver, Emilie, van Sleen, Baasje en ikke bij Polman gegeten. Thijsse zal mijn brouwerijen tegen v/d Willigen over zijn “nieuwe slak” onverwijld opnemen en adviseert, dat het comité wat meer van zich moet laten horen. Vergadering zeer geanimeerd, erg goed om elkaar weer eens te spreken. Alle afdelingen brengen verslag uit

16 nov Zondag Sluiter 70 geworden

17 nov Weber over en aan de koffie ook mevrouw, die er weer patent uitziet. ’s Middags huldiging van Sluiter. Weber houdt de feestrede en biedt het portret aan. Een kort bedankspeechje van de jubilaris en daarna thee in de practicumzaal. Veel oud-leerlingen overgekomen, hij was er heel verheugd over.

19 nov Baasje en ik gerepatrieerd in het aquarium, voorlopig nog een hele herrie. Engel kluizenaart nog aan de overkant, want zijn tafel is nog niet klaar.

20 nov Kapitein Terwiel op bezoek. Ditmaal heeft hij voor het museum weinig meegebracht.

28 nov Weber op bezoek, met natuurlijk allerlei te bestellen o.a. moet ik voor mevrouw een bruine pop kopen, waarmee zij met sinterklaas een nichtje foppen moet. Hij brengt me prinsheerlijk met een atax naar het Spui en gaat zelf verder nog op ’t oorlogspad om boodschappen te doen. Versluys vertoont 2 foto’s van zichzelf als Duits soldaat, prachtig! Non en ik moeten in de kerstvakantie in Eerbeek komen logeren!

29 nov Weber maakt de boel nog onveilig en houdt discussies over de bestemming van zijn bibliotheek, voorlopig krijgen we een hele historie in depot. Grote lunchtafel, o.a. met Koningsberger die weer een reeks van dolle verhalen doet. Emilie G. is morgen jarig en ik heb haar daarvoor vandaag uit naam van de rolpensclub een blik appelstroop gestuurd.

’s avonds dierkundige in Leiden betrekkelijk weinig mensen, maar zeer geanimeerd. Mevr. Stiany heeft Fethys koorts. In de pauze Behren, Blöte en Nora van Mastenbroek over nederl. Fauna lang gepraat. Jan Verwey zal nog maaginhouden van vogels sturen. Terug gereisd met Versluys, Baasje, Bierens de Haan en v/d Horst. Amsterdam was slecht vertegenwoordigd

5 dec De koffietafel telegrafeert aan Weber om hem geluk te wensen met zijn verjaardag

10 dec Alle deelnemers aan het cadeau van Sluiter ontvangen een afdruk van het geschilderde portret

16 dec Vandaag voor het eerst een werkster vanwege de gemeente

18 dec Versluys plaagt Bierens de Haan aan de koffie, dat het verschil tussen een student en een privaat docent is, dat de laatste de boel een paar uur vvroeger weet. Grote brand in de opslagzolder van verhuizerij Van de Boer, vlak achter Artis. Engel en ik gaan kijken om te zien in hoe verre de “overkant” gevaar loopt.

19 dec Trichonomaden gezocht in de warme kas van Artis voor Lohmander. Bierens de Haan tracht mee te zoeken, maar kijkt er altijd vierkant naast.

20 dec Beaufort met al z’n huisgenoten komt de vakantie in Amsterdam inwijden, met boodschappen doen en naar de bioscoop gaan. ’t Is een jolig, saamhorig stel, en Baasje heeft er de wind onder. ’s Middags Willem Engel met z’n meisje (mej. Boekestein) op bezoek die ook het diorama komen bekijken.

22 dec Mevr. Weber vraagt, of Non en ik nog komen logeren, maar Non kan niet, wel jammer, want ik had het dolgraag gedaan. In het museum hebben we de kikkerbevlieging

26 dec Mevr. Weber vraag of ik toch nog kom, dan reis ik morgen met Prof. Vanuit Amsterdam

27 dec Om 11 uur naar ’t museum. Daar tref ik Weber, eerst diorama en verbouwing bekeken. Hij vindt het erg opgeschoten. Koffie gedronken en heel deftig naar Eerbeek gespoord. Allerlei verhalen in de trein. In Eerbeek komt Hans de Beaufort op ’t rijtuig af. WE vinden er baasje met alle kinderen en miss Scotti. Een hele drukte, net een hotel! Spelletjes gedaan en ’s avonds rijdt de sectie Amersfoort onder onstuimig weer huiswaarts.

28 dec Allerlei instructies voor Amsterdam, van tijd tot tijd wandelingen met Bobbie. ’s Middags Willy en Boschma op gaan halen en bij de fam. Weber thee gedronken. ’s Avonds kerstboompje voor mevr. de Burlet opgetuigd. Weber vindt ’t kinderachtig, maar doet later geduldig mee, en zet keurig het blikken Posaunenchor in elkaar.

29 dec Weber en ik gaan met de auto van Put in Apeldoorn zuster Muller opzoeken, boodschappen doen en mevr. Burlet van ’t station halen. Prachtige terugtocht over de zonnige Beekbergense weg. ’s Middags rijden Willem en ik met Witvoet en de kar over de hei langs de veldkant in de richting van de Sonbos. Keren bij een prachtig vergezicht om en rijden langs Broese van Groenau terug. ’s Avonds kerstfeestje gevierd. Boom is erg aardig, liedjes gezongen en pakjes uitgedeeld. Ikke krijg een mooi kalendertje en een doos chocolaatjes

30 dec Voor de koffie weer in Amsterdam. Er is met baasje nog allerlei af te spreken, weer fiks gekikkerd.