Tijdlijn

1851
1851

Wouter van Benthem Jutting wordt geboren in Middelburg

1875
1875

Wouter trouwt met Suze Proos en vertrekt naar Batavia Indonesië  

1877
1877

Suze overlijdt

1883
1883

Wouter hertrouwt met Sophie Bosch die Noes genoemd wordt

1888
1888

Geboorte Marius van Benthem Jutting in Weltevreden Batavia

1899
6 februari 1899

Geboorte Woutera van Benthem Jutting in Batavia

1900
1900

Remigratie naar Nederland naar Nijmegen. Tera gaat daar naar de lagere school

1911
1911

Verhuizing naar Haarlem waar Tera naar de MMS gaat.

1915
1915

Tera’s moeder overlijdt aan Indische spruw; een ingewandsziekte. Tera is pas 16 jaar.

1916
1916

Huwelijk van Marius met Ans Hoog

1918
1918

Tera doet examen aan de kweekschool en gaat biologie studeren in Amsterdam

1919
1919

Tera wordt lid van het molluskencomité en maakt kennis met Max Weber

1920
1920

Start werk aan het Zoölogisch Museum. Reizen naar de Riviera en Normandië. Start onderzoek Zuiderzee

1922
1922

Eerste uitnodiging op Eerbeek, kennismaking met Anna Weber

1923
1923

start onderzoek Naardermeer

1924
1924

Examen K IV akte.

1926
tot 1928
1926 – 1928

Relatie met Tidde Westerdijk

1927
1927

Toegelaten tot het Zeeuws genootschap van Wetenschappen

1928
1928

Marius vertrekt naar Indië

1930
1930

Tera gaat werken aan Rijksplantentuin te Buitenzorg in Nederlands- Indië

1932
1932

terug naar Nederland

1933
1933

Overlijden vader Wouter, verhuizing naar de Parnassusweg in Amsterdam en kennismaking met Pico van der Feen

1937
1937

Max Weber overlijdt. Tera’s grote leermeester en voorbeeld

1940
1940

oorlogsjaren Tera bereddert het Zoölogisch Museum en probeert haar naasten te helpen. Ze werkt de hele oorlog door

1942
1942

Anna Weber overlijdt

1945
1945

Tera trouwt met Pico van der Feen. Ze wonen samen aan de Parnassusweg of in Domburg op Villa de Wael. Marius overlijdt in Japanse gevangenschap.

1950
tot 1959
jaren 50

Veel buitenlandse contacten, reizen naar Engeland, Zwitserland, Singapore en Indonesië

1960
1960

40 jarig ambtsjubileum; onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau

1964
1964

Afscheid van het Zoölogisch museum Eredoctoraat, verhuizing naar Domburg. Erelid van de malacologische vereniging

1968
1968

redacteur van het Archief van het Zeeuws genootschap

1977
1977

Tera krijgt een kleine hersen bloeding

1982
1982

Tera stopt met al het werk

1987
1987

Pico overlijdt op 95 jarige leeftijd. De Wael wordt verkocht Tera verhuist naar het Roggeveenhuis in Middelburg

1991
1991

Tera sterft in Middelburg