Articles

Bibliografie W.S.S van Benthem Jutting,

Met dank aan Ruud Bank

Benthem Jutting, W.S.S. van: Varia. – Natura, 34. Amsterdam, 1918.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Libellenvleugeltjes. De Levende Natuur, 23 (6): 223. Amsterdam, 1918.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Slobkousbijtje. – De Levende Natuur, 23 (6): 223. Amsterdam, 1918.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Euphorbia jacqueminiaeflora. – De Levende Natuur, 24 (4): 123-125. Amsterdam 1919.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Inktvischje. – De Levende Natuur, 25 (6): 143. Amsterdam, 1920.

Benthem Jutting, W.S.S.: Nieuwe vondsten. – De Levende Natuur, 26 (1): 30-31. Amsterdam, 1921

Benthem Jutting, W.S.S. van: Nieuwe zeeslak. – De Levende Natuur, 26 (10): 285. Amsterdam, 1922.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Verslag van werkzaamheden aan het Zoölogisch Station. –Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, 2de Serie, 28 (2/4): LXXXIV-LXXXVIII. Leiden, 1922.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Biologische Betrachtungen an Mollusken. I. – Archiv für Molluskenkunde, 54 (3): 110-111. Frankfurt am Main, 1922

Benthem Jutting, W.S.S. van: Verslag van werkzaamheden aan het Zoölogisch Station te Helder, gedurende een verblijf aldaar van 20 Juni – 2 Juli 1921. – Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, 2de Serie, 29: XVI-XVIII. Leiden, 1922.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Zoet- en brakwatermollusken. – In: H.C. Redeke (ed.), Flora en fauna der Zuiderzee. Monografie van een brakwatergebied. Uitgegeven door de Zuiderzee-Commissie der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging: 391-410. Den Helder, 1922.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Bryozoën. – In: H.C. Redeke (ed.), Flora en fauna der Zuiderzee. Monografie van een brakwatergebied. Uitgegeven door de Zuiderzee-Commissie der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging: 411-417. Den Helder, 1922.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Biologische Betrachtungen an Mollusken. II. – Archiv für Molluskenkunde, 55 (5): 199-203. Frankfurt am Main ,1923.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Prof. Dr. Max Weber. – Amsterdamsche Stud.-Almanak, 93: 75-77. Amsterdam, 1923.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Over een paar abnormale posthoorntjes. – De Levende Natuur, 29 (4): 114-116. Amsterdam, 1924.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Over Helicella en nog wat. – De Levende Natuur, 29 (8): 252-253. Amsterdam, 1924.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On molluscs of the Krakatau-isles. – Treubia, 6 (2): 140-145. Buitenzorg (Bogor), 1925.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Een nieuwe landslak voor de Nederlandsche fauna. Vertigo angustior Jeffr. – De Levende Natuur, 30 (2): 60. Amsterdam, 1925.

Benthem-Jutting, W.S.S. van: On a collection of non-marine Mollusca from Curaçao. – Bijdragen tot de Dierkunde, 24: 25-32. Amsterdam/Leiden, 1925.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Ein tiergeographischer Beweis für den ehemaligen Zusammenhang zwischen Rhein und Themse. – Die Erde, 3 (1): 15-18, 1925.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Retusa obtusa (Mont.), het Obliehoorntje. – De Levende Natuur, 30 (9): 287. Amsterdam, 1926.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Teil IX.c2. Scaphopoda. – In: G. Grimpe & E. Wagler (eds.), Die Tierwelt der Nord- und Ostsee, Lieferung 3: 67-80. Leipzig, 1926.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Marine molluscs of the Island of Curaçao. – Bijdragen tot de Dierkunde, 25: 1-36. Amsterdam/Leiden, 1927.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Lijst van Gemeenten als vindplaatsen van Nederlandsche mollusken. – Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, 2de Serie, 20: lxxxiii-xcvi. Leiden. [reprint: 1-16], 1927.

Benthem Jutting, W.S.S. van (1927): Fauna Buruana. Mollusca. – In: Boeroe-Expeditie 1921-1922. Résultats zoölogiques de l’Expédition Scientifique Néerlandaise à l’île de Buru en 1921 et 1922. Volume III. Invertebrata, livr. 1: 1-35, pl. 1-2. Buitenzorg (Bogor), 1927.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On the occurrence of a Cyclohelix on Java. – Zoologische Mededeelingen, 11 (4): 46-48. Leiden, 1928.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non-marine Mollusca of Sumba. – Treubia, 10 (2/3): 153-162. Buitenzorg (Bogor), 1928.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Phylum IX. Mollusca. – In: J.E.W. Ihle & H.F. Nierstrasz (eds.), Leerboek der Bijzondere Dierkunde: 369-419. Utrecht , 1928.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Appendix VI. A list of the land and fresh-water Mollusca from Java. – Treubia, 11 (1): 76-88. Buitenzorg (Bogor), 1929.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On a small collection of non-marine Mollusca from North Habinsaran, Sumatra. – Miscellanea Zoologica Sumatrana, 42: 1-3, 1 map. Medan, 1929.

Benthem Jutting, W.S.S. van (1929): Stranddieren. Samenvatting van de lezing gehouden op 14 maart 1929 in de Tuinzaal van Café Brinkmann. – Haarlem (Nederlandse Natuurhistorische Vereeniging Afdeeling Haarlem en Omstreken): 5 pp.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Notes on the freshwater Mollusca from the Malay Achipelago. – Treubia, 13 (1): 5-14. Buitenzorg (Bogor) 1931.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Over diluviale mollusken in Nederland. – Vakblad voor Biologen, 13 (1): 1-8. Den Helder, 1931.

Benthem Jutting, W.S.S. van (1932): De patjet, Haemadipsa zeylanica. – De Tropische Natuur, 21 (2): 17-23. Weltevreden (Jakarta), 1932.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Notes on land Mollusca of the Malay Archipelago. – Journal of Conchology, 19 (7): 196-210, pl. 7. London 1932.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Sur un cas de symbiose entre un mollusque et une triclade terricole. – Journal de Conchyliologie, 76 (3): 262-266. Paris, 1932.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Over spermatozoendimorphie bij Prosobranchia. – Vakblad voor Biologen, 14 (3): 37-43. Den Helder 1932.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On prehistoric shells from Sampoeng Cave (Central Java). – Treubia, 14 (1): 103-108. Buitenzorg (Bogor), 1932.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non marine Mollusca from Dutch North New Guinea including an annotated list of the species of Papuina. – Nova Guinea, Zoologie, 17 (1): 71-150. Leiden, 1933.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Mollusca (I). A. Gastropoda Prosobranchia et Pulmonata. – In: H. Boschma (ed.), Fauna van Nederland. Aflevering VII: 1-387. A.W. SIJTHOFF, Leiden, 1933.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Enkele beschouwingen over de weekdierfauna van Curaçao. – Natuur en Mensch, 54 (4/5 = Curaçao-nummer): 34-36, 1934.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non marine Mollusca from Nias Island. – Miscellanea Zoologica Sumatrana, 84/85: 1-17, 1 plate. Medan, 1934.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Achatina fulica (Fér.) in the Netherlands East Indies. – Journal of Conchology, 20 (2): 43-44. London, 1934.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Über den Bau der Radula und ihre Bedeutung für die Nahrungsaufnahme bei einigen javanischen Süßwassergastropoden. – Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie, 6: 325-330. Stuttgart, 1934.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Indisch dierenleven. – Libellen-Serie, 37: 31 pp. Baarn (Bosch & Keuning), 1934.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Additional data on the non marine Mollusca from Nias Island. – Miscellanea Zoologica Sumatrana, 89: 1-4, 1 map. Medan, 1935.

Benthem Jutting, W.S.S. van (1935): Mollusca. – In: Ph.C. Visser (ed.), Karakorum, 1: 161, 1935.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Nieuwe Nederlandsche mollusken. – In: J.W. van Dieren & A. Scheygrond (eds.), Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse: 183-184. W. VERSLUYS, Amsterdam, 1935.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Land and freshwater Mollusca from Poeloe Weh. – Miscellanea Zoologica Sumatrana, 95: 1-9. Medan, 1935

Benthem Jutting, W.S.S. van : Over de Anomia’s of Paardenzadels van het Nederlandsche strand. – Basteria, 1 (1): 17-19. Leiden, 1936.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Boormossels in een Mammout-slagtand. – De Levende Natuur, 41 (1): 32. Amsterdam, 1936.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Wolkenval in den Tengger. – Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, (2) 53: 45, 1 plate. 1936

Benthem Jutting, W.S.S. van: Brakwatermollusken. – In: H.C. Redeke (ed.), Flora en fauna der Zuiderzee. Monografie van een brakwatergebied. Supplement. Uitgegeven door de Zuiderzee-Commissie der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging: 137-144. Den Helder, 1936.

Benthem Jutting, W.S.S. van & Engel, H.: Mollusca (I). B. Gastropoda Opisthobranchia; Amphineura et Scaphopoda. – In: H. Boschma (ed.), Fauna van Nederland. Aflevering VIII: 1-106. A.W. SIJTHOFF Leiden, 1936.

Benthem Jutting, W.S.S. van: De Portugeesche oester, Ostrea angulata Lam., in Zeeland. – Basteria, 2 (1): 1-3, 1 plate. Leiden, 1937.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non marine Mollusca of Enggano Island. – Treubia, 16 (1): 47-50. Buitenzorg (Bogor), 1937.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Mollusca from the Karimata Islands (West Borneo). – Basteria, 2 (3): 33-35. Leiden, 1937.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non marine Mollusca from fossil horizons in Java with special reference to the Trinil fauna. – Zoologische Mededelingen, 20 (11): 83-180, pl. 4-12, 1 table. Leiden, 1937.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Mollusken verzameld in Buzenol en omgeving van 3-8 Juni 1937. – Biologisch Jaarboek Dodonaea, 4: 218-221. Gent, 1937.

Benthem Jutting, W.S.S. van: In memoriam Paul Ehrmann. 21 Dez. 1868 – 6 Okt. 1937. – Basteria, 3 (1): 1-4. Leiden,1938.

Benthem Jutting, W.S.S. van: The five specimens of Conus gloria maris in the Netherlands. – Basteria, 3 (1): 11-15, 2 plates. Leiden , 1938

Benthem Jutting, W.S.S. van : A freshwater pulmonate (Physa fontinalis [L.]) inhabited by the larva of a non-biting midge (Tendipes [Parachironomus] varus Gtgh.). – Archiv für Hydrobiologie, 32, 693-699. Stuttgart, 1938.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Shells from prehistoric kitchen-middens in some caves in Celebes. – Treubia, 17 (1): 1-3. Buitenzorg (Bogor), 1939

Adam, W. & Benthem Jutting, W.S.S. van: Une nouvelle espèce de Ptychodon de l’Archipel Indien. – Bulletin du Musée Royal d’Histoire Naturelle de Belgique, 15 (17): 1-3. Bruxelles , 1939.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Notes on the types of some pulmonate shells from the Scheepmaker collection, now in the Amsterdam Zoological Museum. – Basteria, 4 (2): 28-31, pl. 2. Leiden, 1939.

Benthem Jutting, W.S.S. van: A brief history of the conchological collections at the Zoological Museum of Amsterdam, with some reflections on 18th century shell cabinets and their proprietors, on the occasion of the centenary of the Royal Zoological Society “Natura Artis Magistra”. – Bijdragen tot de Dierkunde, 27: 167-246. Amsterdam/Leiden, 1939.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Vrouwen als biologen. – In: Huldeblijk aan H.M. de Koningin van de Amsterdamsche Vrouwen, 6 September 1898-1938: 190-194. Amsterdam, 1939.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Identity of Columbella fischeri Hervier and C. perplexa Schepman. – Journal of Conchology, 21 (7): 191. London, 1940

Benthem Jutting, W.S.S. van: On a new species of Costigo (Gastr., Pulm.) from Java. – Treubia, 17 (4): 331-332. Buitenzorg (Bogor), 1940.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Molluskenschalen von prähistorischen Mahlzeitresten aus der Höhle Dudumunir in West Neu Guinea. – Nova Guinea, New Series, 4: 11-29, pl. 1. Leiden, 1940.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non-marine Mollusca from the satellite islands surrounding Java. – Archives Néerlandaises de Zoologie, 5 (3): 251-348. Leiden, 1941.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On a collection of non-marine Mollusca from the Talaud Islands and from Morotai (Moluccas). – Treubia, 18 (1): 1-27. Buitenzorg (Bogor), 1941.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Korte beschouwing over de Mollusken-fauna van Amsterdam. – Amsterdam Natuurhistorisch Gezien: 148-155, 1941.

Koster, J.Th. & Benthem Jutting, W.S.S. van: Notice sur Madame Dr. A.A. Weber née van Bosse à l’occasion de son 90ième anniversaire. – Blumea, Supplement 2: 3-9 + 2 portraits. Leiden, 1942.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On the fossil occurrence of Mya arenaria L. in the Netherlands. – Basteria, 7 (1/2): 1-6. Leiden 1942.

Benthem Jutting, W.S.S. van & Kuiper, J.G.J.: De Lamellibranchia van het Naardermeer. – Basteria, 7 (3/4): 53-71. Leiden, 1942.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Neue Funde der Fühlermade, Leucochloridium paradoxum, in den Niederlanden. – Basteria, 8 (1/2): 25-26. Leiden, 1943.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Een Middelburgsche spreeuwpot. – Oudheidkundig Jaarboek [Vierde serie van het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond], 11 [“1942”]: 88-90, pl. 28. Leiden (1943.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Über eine Sammlung nichtmariner Mollusken aus dem niederschlagarmen Gebiete Nordost-Brasiliens. – Archiv für Hydrobiologie, 39: 458-489 + 1 table. Stuttgart, 1943.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Mollusca (I). C. Lamellibranchia. – In: H. Boschma (ed.), Fauna van Nederland. Aflevering XII: 1-477. A.W. SIJTHOFF Leiden ,1943.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Casimir Ubaghs en de recente mollusken van Zuid-Limburg. – Natuurhistorisch Maandblad, 33 (2): 14-16. Maastricht, 1944.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Huldiging van Dr. P. Tesch. – Correspondentieblad van de Nederlandsche Malacologische Vereeniging, 23: 131. Leiden 1944

Benthem Jutting, W.S.S. van: Land- en zoetwatermollusken van de Zuiderzee-eilanden Wieringen, Marken, Urk en Schokland. – Mededeelingen van de Zuiderzee-Commissie, 6: 33-44, 1944.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Quarternary shells from several Venezuelan islands and from the north coast of South America. – Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën, Geologische Serie, 14 [Gedenkboek van Dr. Ir. P. Tesch m.i.]: 71-83. Den Haag, 1945.

Benthem Jutting, W.S.S. vaN:nEnkele beschouwingen over de Corbiculidae. – Correspondentieblad van de Nederlandsche Malacologische Vereeniging, 25: 148-150. Leiden, 1946.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Distribution of Erinna (Omia) japonica (Preston). – Journal of Conchology, 22 (8): 202. London ,1946.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Planorbis exustus Desh. in Java. – Journal of Conchology, 22 (9): 221. London, 1946.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Lymnaea brevispira Martens. – Journal of Conchology, 22 (9): 221-222. London, 1946.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Marine organisms in the island of Walcheren (Netherlands) during the inundation, October 1944 – October 1945. – Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1946: 1-7, 2 plates. Middelburg, 1946.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Het kleuren van radula-preparaten. – Correspondentieblad van de Nederlandsche Malacologische Vereeniging, 27: 167-168. Leiden 1947.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Lijst van Gemeenten als vindplaatsen van Nederlandse mollusken. – Basteria, 11 (1/3): 54-86. Leiden, 1947.

Benthem Jutting, W.S.S. van : On the present state of the malacological research in the Malay Archipelago. – Chronica Naturae, 104 (5): 129-138. Batavia (Jakarta), 1948.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Systematic studies on the non-marine Mollusca of the Indo-Australian Archipelago. I. Critical revision of the Javanese operculate land-shells of the families Hydrocenidae, Helicinidae, Cyclophoridae, Pupinidae and Cochlostomatidae. – Treubia, 19 (3): 539-604. Bogor, 1948.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Bijlage XIII. Schelpenresten van Valkenburg Z. H. – In: A.E. van Giffen (ed.), De Romeinse Castella in den dorpsheuvel te Valkenburg aan den Rijn (Z. H.) (Praetorium Aggrippinae), I. De opgravingen in 1941. – Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek, 25/28: 286-287. J,B. WOLTERS Groningen, 1948.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On a collection of non-marine Mollusca from Malaya in the Raffles Museum, Singapore, with an appendix on cave shells. – Bulletin of the Raffles Museum, 19: 50-77, pl. 1-3. Singapore, 1949

Benthem Jutting, W.S.S. van: Ter inleiding van de excursie naar Rhoon. – Correspondentieblad van de Nederlandsche Malacologische Vereeniging, 31: 216-219. Leiden, 1949.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Revised list of the specimens of Conus gloria-maris Chemnitz in the collections of the world. – Bijdragen tot de Dierkunde, 28 (1): 153-163, pl. 8-9. Amsterdam/Leiden, 1949.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Tropische schelpen. – Panorama, 36 (29): 8. 1949

Benthem Jutting, W.S.S. van: On a new species of Gyliotrachela from Celebes (Gyliotrachela concreta nov. spec.). – Basteria, 13 (4): 64-65. Leiden, 1949.

Benthem Jutting, W.S.S. van: The Malayan species of Boysidia, Paraboysidia, Hypselostoma and Gyliotrachela (Gastropoda, Pulmonata, Vertiginidae) with a catalogue of all the species hitherto described. – Bulletin of the Raffles Museum, 21: 5-47. Singapore, 1950.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Anatomie comparée de l’appareil génital chez les pulmonés terrestres de Java, attribués jusqu’ici au genre Hemiplecta Albers 1850. – Journal de Conchyliologie, 90 (2): 124-127. Paris, 1950.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Aperçu sur les collections malacologiques du Musée Zoologique d’Amsterdam. – Journal de Conchyliologie, 90 (2): 139-143. Paris, 1950.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Tidal belt of the Netherlands coast. – The Amsterdam Naturalist, 1, 33. Amsterdam, 1950.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Systematic studies on the non-marine Mollusca of the Indo-Australian Archipelago. II. Critical revision of the Javanese pulmonate land-shells of the families Helicarionidae, Pleurodontidae, Fruticicolidae and Streptaxidae. – Treubia, 20 (3): 381-505. Bogor, 1950

Benthem Jutting, W.S.S. van: What is Zonites micula Mousson? – Basteria, 14 (3/4): 63. Leiden, 1950.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Ornamental use of opercula of Turbo marmoratus. – The Amsterdam Naturalist [= Bulletin of the Zoological Museum Amsterdam], 1 (3): 93-94. Amsterdam, 1950.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Over een geval van symbiose tussen Physa fontinalis (L.) en een Chironomide-larve. – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 38: 327. Leiden, 1951.

Benthem Jutting, W.S.S. van : On the anatomy of Achatina fulica (Férussac). – Treubia, 21 (1): 111-113. Bogor , 1951

Benthem Jutting, W.S.S. van: On a new Charopa from Celebes (Charopa (Discocharopa) microdiscus nov. spec.). – Basteria, 15 (1/2): 28-29. Leiden, 1951.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On a new species of Opisthostoma from Celebes (Opisthostoma (Opisthostoma) aspastum nov. spec.). – Basteria, 15 (1/2): 30-31. Leiden, 1951.

Benthem Jutting, W.S.S. van: De karkollenkwekerij te Valkenburg. – Natuurhistorisch Maandblad, 40 (7/8): 86-90. Maastricht, 1951.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Dr Johannes Govertus de Man. Middelburg 2 Mei 1850 – Middelburg 19 Januari 1930. Een Zeeuwse zoöloog van internationale vermaardheid. – Biologisch Jaarboek Dodonaea, 18: 130-259. Gent, 1951.

Benthem Jutting, W.S.S. van (1951): “Gloria Maris”. Schelpen. – Uitgeversbedrijf “De Spieghel” Amsterdam, 1951.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On a counterproof edition of the plates of Rumphius, Ambonische Rariteitkamer, preserved in the library of the Royal Zoological Society “Natura Artis Magistra” in Amsterdam. – In: H.L. Gumbert (ed.), Folium librorum vitae deditum, 1 (6): 172-174. J.L. Beijers, Utrecht, 1951.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Bij het afscheid van Dr. Ch. Bayer. – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 43: 380. Leiden, 1952.

Benthem Jutting, W.S.S. van: A snail farm in the Netherlands. – Basteria, 16 (1/2): 25-30, Leiden, 1952.

Feen, P.J. van der & Benthem Jutting, W.S.S. van : Dr Antje Schreuder *Amsterdam, 15 November 1887 – †Amsterdam, 2 Februari 1952. – Geologie en Mijnbouw, (2) 14 (4): 121-125. Den Haag, 1952.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Systematic studies on the non-marine Mollusca of the Indo-Australian Archipelago. III. Critical revision of the Javanese pulmonate land-snails of the families Ellobiidae to Limacidae, with an appendix on Helicarionidae. – Treubia, 21 (2): 291-435. Bogor, 1952.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On Bankia fimbriatula Moll & Roch in driftwood washed ashore on the Dutch coast. – Basteria, 16 (3): 37-39. Leiden, 1952

Benthem Jutting, W.S.S. van: The Malayan species of Opisthostoma (Gastropoda, Prosobranchia, Cyclophoridae), with a Catalogue of all the species hitherto described. – Bulletin of the Raffles Museum, 24: 5-62. Singapore, 1952.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Weekdieren. Tweede deel. – Wat Leeft en Groeit, deel 36: 139 pp., 16 plates. Het Spectrum Utrecht, 1952.

Benthem Jutting, W.S.S. van: “Gloria Maris”. Shells. – De Spieghel, Amsterdam, 1952.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Ontstaan, ontwikkeling en werkwijze van het Mollusken-comité. – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 48: 430-431. Leiden, 1953.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Malakologische Resultate einer Reise nach der asiatischen Türkei. 4. Marine Mollusken von Zonguldak und Amasra an der Südküste des Schwarzen Meeres. – Basteria, 17(1/2): 32. Leiden, 1953

Benthem Jutting, W.S.S. van: Systematic studies on the non-marine Mollusca of the Indo-Australian Archipelago. IV. Critical revision of the freshwater bivalves of Java. – Treubia, 22 (1): 19-73. Bogor, 1953.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Annotated list of the non-marine Mollusca of the Moluccan islands Ambon, Haruku, Saparua and Nusa Laut. – Treubia, 22 (2): 275-318. Bogor, 1953.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Mollusca. In: H.D.M. Burck (ed.), Pliocene and Lower Pleistocene in a boring near Oosterhout. – Mededelingen Geologische Stichting, Nieuwe Serie, 7: 30-34, 1 table. Haarlem, 1953.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Johannes Abraham Bierens de Haan. – Archives Néerlandaises de Zoologie, 10 (Supplement 2 = Volume Jubilaire dédié à J.A. Bierens de Haan): 1-12 + portrait. Leiden, 1953.

Benthem Jutting, W.S.S. van: XVII. Mollusca. – In: L.F. de Beaufort (ed.). Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer) na de afsluiting in 1932. Verslag van de onderzoekingen, ingesteld door de Zuiderzee-Commissie der Nederlandse Dierkundige Vereniging: 233-252. Den Helder, 1954.

Benthem Jutting, W.S.S. van: The Malayan Streptaxidae of the genera Discartemon and Oophana. – Bulletin of the Ruffles Museum, 25: 71-106. Singapore, 1954.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Vondsten van tropische kauri’s in Nederland. – Basteria, 19 (1): 1-6. Leiden, 1955.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Süsswassermollusken von Sumba. Wissenschaftliche Ergebnisse der Sumba-Expedition des Museums für Völkerkunde und des Naturhistorischen Museums in Basel, 1949. – Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, 66 (1): 49-60. Basel, 1955.

Benthem Jutting, W.S.S. van: In memoriam Cornelis Brakman 25 Mei 1879 – 6 Maart 1955. – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 60: 569. Leiden, 1955.

Benthem Jutting, W.S.S. van: In memoriam Izaäk Anthonie Jacobus de Wilde, 29 October 1877 – 2 Augustus 1955. – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 61: 581. Leiden, 1955

Benthem Jutting, W.S.S. van: Land- en zoetwatermollusken van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. – Basteria, 20 (2/3): 41-61. Leiden, 1956.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Systematic studies on the non-marine Mollusca of the Indo-Australian Archipelago. – V. Critical revision of the Javanese freshwater gastropods. – Treubia, 23 (2): 259-477. Bogor 1956.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Zoological results of a collecting journey to Yugoslavia, 1954. 3. Süsswassermollusken mit Ausnahme der Sphaeriidae. – Beaufortia, 5 (60): 171-177. Amsterdam, 1957

Benthem Jutting, W.S.S. van : Kort bericht [Uitzetten van Helix pomatia in het Amsterdamse Bos]. – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 70: 685. Leiden 1957.

Benthem Jutting, W.S.S. van & Regteren Altena, C.O. van: A list of printed malacological journals. – Basteria, 22 (1): 10-15. Leiden 1958.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Landmollusken von Sumba. Wissenschaftliche Ergebnisse der Sumba-Expedition des Museums für Völkerkunde und des Naturhistorischen Museums in Basel, 1949. – Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, 69 (1): 90-117, pl. 1-2, 1 map. Basel 1958.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Conus gloria-maris, recently found in the Philipinnes. – Basteria, 22 (2/3): 64-65. Leiden 1958

Benthem Jutting, W.S.S. van: Sur un nouveau mollusque terrestre, Aphanoconia leopoldi, de l’île de Misool (Archipel Malais). – Bulletin Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 34 (25): 1-3. Bruxelles 1958

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non-marine Mollusca of the island of Misool. – Nova Guinea, New Series, 9 (2): 293-338. Leiden , 1958

Benthem Jutting, W.S.S. van: Schelpen. Gids voor de tentoonstelling in het Zoölogische Museum, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam van 28 juni tot half oktober 1959, Amsterdam 1959

Benthem Jutting, W.S.S. van: In memoriam Dr. Mia Boissevain, 1878-1959. – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 82: 809. Leiden, 1959

Benthem Jutting, W.S.S. van: The history of the study of the Dutch recent Mollusca. – Basteria, 23 (Supplement “The Mollusca as an environment for molluscan life”): 4-17. Leiden, 1959.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Ecology of brackish water Mollusca in the Netherlands. – Basteria, 23 (77-105). Leiden, 1959

Benthem Jutting, W.S.S. van: Ecology of freshwater Mollusca in the Netherlands. – Basteria, 23 106-131. Leiden 1959

Benthem Jutting, W.S.S. van: Catalogue of the non-marine Mollusca of Sumatra and of its satellite islands. – Beaufortia, 7 . Amsterdam 1959

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non-marine Mollusca of the North Moluccan Islands Halmahera, Ternate, Batjan and Obi. – Treubia, 25 (1): 25-87, Bogor 1959

Benthem Jutting, W.S.S. van: Rumphius and malacology. – In: H.C.D. de Wit (ed.), Rumphius Memorial Volume: 181-207. Hollandia Baarn, 1959.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Some notes on land and freshwater Mollusca of Malaya. – Basteria, 24 (1/2): 10-20. Leiden 1960

Benthem Jutting, W.S.S. van: L.A.W.C. Venmans, 1898-1959. – Journal of Conchology, 24 (12): 449-450. London, 1960.

Benthem Jutting, W.S.S. van (: Non-marine Mollusca of the limestone hills in Malaya. – Proceedings Centenary and Bicentenary Congress of Biology (Singapore 1958): 63-68, published 1960.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Some zoogeographical remarks on the non-marine Mollusca of the Moluccas. – Proceedings Centenary and Bicentenary Congress of Biology (Singapore 1958): 164-169. Published 1960.

Benthem Jutting, W.S.S. van: The Malayan Streptaxidae genera Huttonella and Sinoennea. – Bulletin of the Raffles Museum, 26: 5-33, pl. 1-7. Singapore [1961.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Additional new species and new localities of the family Vertiginidae and the genera Oophana and Opisthostoma from Malaya. – Bulletin of the Raffles Museum, 26: 34-48, pl. 8-14. Singapore, 1961.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Malakologische Notizen aus der Schweiz. – Basteria, 25 (4/5): 68-72. Leiden, 1961

Benthem Jutting, W.S.S. van : Coquilles terrestres nouvelles de quelques collines calcaires du Cambodge et du Sud Vietnam. – Journal de Conchyliologie, 102 (1): 3-15. Paris, 1962.

Benthem Jutting, W.S.S. van: In memoriam Dr. Carlo Alzona (Turijn, 26 mei 1881 – Genua-Quinto, 14 mei 1961). – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 98: 999-1000. Leiden , 1962.

Benthem Jutting, W.S.S. van & Regteren Altena, C.O. van: Naamlijst van de Nederlandse land- en zoetwatermollusken. – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 99: 1019-1023. Leiden, 1962.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Selection of lectotypes of non-marine Mollusca of New Guinea, described by Tapparone Canefri, and now preserved in the Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” in Genoa. – Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, 73: 1-18. Genova , 1962

Benthem Jutting, W.S.S. van: Theba pisana (Müller) levend in Zeeland. – Basteria, 26 (3/4): 57-58. Leiden, 1962.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Malacologia, een nieuw tijdschrift over malacologie. – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 102: 1064. Leiden, 1963.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non-marine Mollusca of West New Guinea. Part 1, Mollusca from fresh and brackish waters. – Nova Guinea, Zoology, 20: 409-521. Leiden, 1963.

Benthem Jutting, W.S.S. van & Barendrecht, G.: In memoriam Dr. A.G. Vorstman. Kotaradja 20 augustus 1895 – Amsterdam 31 maart 1963. – Vakblad voor Biologen, 43 (5): 89-91. Den Helder , 1963

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non-marine Mollusca of West New Guinea. Part 2, Operculate land shells. – Nova Guinea, Zoology, 23: 653-726, pl. 27-30. Leiden, 1963.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Aanvoer en consumptie van oesters en mosselen te Amsterdam in de 18de en 19de eeuw. – Amstelodanum, 50: 229-232. Amsterdam, 1963.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Malacologie. – Natura, 61: 166-169. Amsterdam, 1964.

Benthem Jutting, W.S.S. van: On the conchological work of F.M. Regenfuss. – Zoologische Mededelingen, 39 (18): 168-179. Leiden, 1964.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Aanvullend bericht over Theba pisana op Walcheren. – Basteria, 28 (1/2): 11-12. Leiden, 1964.

Benthem Jutting, W.S.S. van : In memoriam Dr. A.G. Vorstman. – Hydrobiologia, 23 (3/4): 577-581 + portrait. Den Haag 1964

Benthem Jutting, W.S.S. van: Mrs. Dr. P.J. Breyer-de Rooy. – Copeia, 1964 (3): 598. New York, 1964.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Strophocheilus oblongus in the stomach of a Surinam bird of prey. – Basteria, 28 (5): 79-81. Leiden, 1964

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non-marine Mollusca of West New Guinea. Part 3, Pulmonata, I. – Nova Guinea, Zoology, 26: 1-74, pl. 1-2. Leiden, 1964.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Veiling van Rembrandt-etsen in de achttiende eeuw. – De Kroniek van de Vriendenkring van het Rembrandthuis, 19 (1): 3-6. Amsterdam, 1965.

Benthem Jutting, W.S.S. van & Regteren Altena, C.O. van : Conus nobilis Linnaeus and Conus victor Broderip. – Basteria, 29 (5): 81-88, pl. 1-2. Leiden, 1965.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Non-marine Mollusca of West New Guinea. Part 4, Pulmonata, 2. – Nova Guinea, Zoology, 32: 205-304, pl. 7-10. Leiden, 1965.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Changes in the mollusc fauna of the Zuiderzee after the closure in 1932. – Proceedings of the First European Malacological Congress (London 1962): 45-53. London, 1965.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Two new species of Hydrocena (Neritacea) from Sabah, Borneo. – Journal of Conchology, 26 (1): 39-41. London, 1966.

Benthem Jutting, W.S.S. van & Hoorn, C.M. van : Oude en nieuwe gegevens over leven en arbeid van Dr Job Baster (1711-1775). – Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1967: 29-70, 6 plates. Middelburg, 1967.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Dr. Hendrik Engel. Zoologist and historian, curator and professor. – Beaufortia, 15 (179): 1-5, 1 portrait. Amsterdam, 1968.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Ornamental shell festoons of the Oostkerk at Middelburg. – Beaufortia, 15 (181): 15-20. Amsterdam, 1968

Benthem Jutting, W.S.S. van & Bruggen, A.C. van: Dr. C.O. van Regteren Altena, redacteur Basteria 1945-1968. – Basteria, 33 (1/4): 1-2. Leiden 1969

Benthem Jutting, W.S.S. van : Leendert Bomme 1727-1788 een 18-de eeuwse bioloog te Middelburg. – Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1969: 21-35. Middelburg, 1969

Benthem Jutting, W.S.S. van: Martinus Slabber (1740-1835). Amateur-zoöloog in Zeeland. – Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1970: 45-66, 2 plates. Middelburg, 1970.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Erepenning voor Leendert Bomme teruggevonden. – Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1970: 67 + 1 plate. Middelburg, 1970.

Benthem Jutting, W.S.S. van: The work of G.E. Rumphius (1627-1702) and its bearing on the Mollusca of India and Ceylon. – Proceedings of the Symposium on Mollusca held at Cochin from January 12 to 16, 1968, Part 3: 1004-1006. Mandapam Camp, 1970.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Wapenbord van burgemeester Jacob de Kuiser in de Oostkerk te Middelburg. – Zoologische Mededelingen, 47 [= Feestbundel L.D. Brongersma] (32): 414-416, pl. 1. Leiden, 1972.

Benthem Jutting, W.S.S. van & Bruggen, A.C. van: Carel Octavius van Regteren Altena, een schets van zijn leven en werken. – Basteria, 36 (2/5): 31-54. Leiden, 1972.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Schelpenverzamelingen in Zeeland in de achttiende eeuw. – Basteria, 36 (2/5): 149-156. Leiden, 1972.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Lotgevallen van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg in de 19e en 20e eeuw. – Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1972&1973: 15-42. Middelburg, 1973.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Historisch overzicht over veertig jaren Nederlandse Malacologische Vereniging (1934-1974). – Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 161: 298-313. Leiden 1974.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Standbeeld voor Dr. Job Baster (1711-1775) te Zierikzee onthuld. – Basteria, 40 (4/6): 146-148. Leiden 1976].

Benthem Jutting, W.S.S. van: History of the Dutch malacological society. – In: A.C. van Bruggen (ed.), Malacology in the Netherlands: 43-53. Leiden 1977

Benthem Jutting, W.S.S. van : Schelpen op het Domburgse strand. – Zomergids 1977 van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Domburg: 8-9. Domburg, 1977.

Benthem Jutting, W.S.S. van: Zaden van Entada gigas (L.) Fawcett et Rendle op het strand bij Domburg. – Gorteria, 8 (8): 156-157. Leiden, 1977.

Benthem Jutting, W.S.S. van : Systematic studies on the non-marine Mollusca of the Indo-Australian Archipelago. – Linnaeus Press Amsterdam 197