Brieven 1956

27 augustus 1956

Mijn lieve Pico,

Gezellig, al je berichten van zondag, hartelijk dank! Ik heb nu nog niet gesnapt of de kranslegging ironie of ernst was: de verdiensten van Jan Neanderthal voor de wetenschap.

Toen ik bij Yvonne binnenstapte zat jij al op de openingszitting. Wat een snelle verbinding is het toch.

Zij deed mooie verhalen over het Finse avontuur, en er was heel wat te kijken van programma’s, foto’s, kaarten, boeken ed. De reis in de slaapwagons (12 dagen!) was moordend. Maar het was de enige manier om met 200 mensen naar het noorden te reizen, waar geen hotels zijn in het dunbevolkte land.

’s Middags kookte ik meloenzuur en had onderwijl bezoek van Fen de Wilde. De gezinsverzorging is haar fysiek te zwaar, en zij zoekt nu naar wat anders. Ik heb haar voorgesteld om, behoudens toestemming van Engel, een keer of 10 met het inrichten van de schelpencollectie te helpen, ter compensatie van de weken, dat Rie Smit op excursie in Zweden is. Fen had daar wel oren naar. Engel vindt het best: er wordt in de brief van Onderwijs gesproken van een “hulpkracht”, dus het hoeft niet speciaal een student te zijn.

Vanavond heb ik juffrouw Schoenmakers opgebeld, om te vragen of Erna M. daar kan logeren. Zij had op het ogenblik bezoek, en ook morgenavond. Dus ga ik er woensdagavond even naar toe, tussen half 8 en half 9 (dus dan moet je niet opbellen) In principe kan zij Erna wel voor een paar dagen hebben, maar ik moet de kamer nog zien, en de prijs afspreken. Ik heb nu direct aan Erna geschreven, of zij hierop in wil gaan.

Verder ben je geïnviteerd op 8 sept bij Piet M. ter ere van zijn verjaardag. Op die dag is ook Nel Schoo jarig. Of je nu naar het ene of het andere “gezellige avondje” gaat, doet er niet zo veel toe, wel? Overdag is er op 8 september bezoek aan IJmuiden van de N.D.V.

Er was vandaag geen post voor je.

Nu ga ik dit nog gauw wegbrengen. Veel genoegen verder!

Kusjes van T