1919

10 jan: Determineerlijst Hydrozoa afgemaakt

11 jan: In de Hout sperwer die vink te pakken had, achtervolgd en uitgescholden door troep mezen, vinken, mussen e.d.

12 jan: Riviera vergadering, kijker gekregen. Var en Go, Jonker en zijn vrouw, Wich, Toos, Tera. ’s Middags gewandeld zanderij

19 jan: Excursie naaldenveld, Paddenstoelen, vogels, fazanten

20 jan: Lezing professor Beyerink in Delft

24 jan: Kerbert 70 jaar geworden

29 jan: Haaienembryo’s op zaal practicum

31 jan: Lezing Sipkes over Zeeuws Vlaanderen en Walcheren

1 febr: Lezing (Redeke, Amsterdam) over visserijonderzoek Keurig! Paalwormgangen snijden elkaar nooit omdat ze in de richting van een vezel verlopen. Tot nog toe is het verschil tussen de Teredo Navalis (paalworm) en de T. megotora alleen in de levenswijze geconstateerd

5 februari: Lezing Huisius? Voor het nut over zeebeesten en planten. Elementair maar wel aardig

6 febr: Struisvogel op het lab gesneden. “Het intieme leven der vogels”van Toos en Wich gekregen en van Pa geld voor Nichols

16 febr: Met Frietje, Engel en Berntsen bij Zandvoort gewandeld. Niet veel bijzonders. Kaak van Varken

22 febr: Vanmorgen heerlijk lenteweer, met kijker ooievaar boven Artis zien zwieren. Sneeuwklokjes in onze tuin en in de Hortus. Reiger tussen Halfweg en Sloterdijk

25 febr: Lezing D. Ariens Kappers over wetenschap en levensbeschouwing. Heel goed!

26 febr: Kokmeeuwen krijgen alweer bruine koppen

28 febr: Lezing Portielje hier. Laponderaap wordt met volledig melkgebit geboren

1 mrt: Twee uur lang met Portielje door Artis geboemeld, museum boven de nijlpaarden, leeuwengalerij, Lama’s, zebra’s enz. Uitnodiging IJsland juffrouw Scholten

2 mrt Met Wich, Toos en Heimans Zandvoort, IJmuiden gewandeld. Leuke strandpleziertjes, Bonte Piet, Meeuwen en meeuwenkoppen, Jan met de Bellen en (onleesbaar VBJ)

16 mrt: Zandvoort IJmuiden gewandeld met Wich, Var, Toos, Fie Cohen en Bodier de Witte, Bonte Pieten heleboel, 2 futen, wulpen, meeuwen, zaagbekkoppen en eendenkop (onleesbaar VBJ)

21 mrt: Zelf gepraat op Nat. Hist.Vereniging over selbstverstümmelung Correspondentie met Oudemans over insecten

29 mrt: Dierkunde Petronuzon (lamprei) niet verkúmmert ten gevolge van parasieten. Bij Heimans eerst gegeten. Met Geertje de Lint en Nel de os kennis gemaakt. ’s Middags bij Anna Scholten met C. Druyvesteyn

30 mrt: Met Toos en Jo Daans in Naaldenveld gewandeld. Heerlijk weer Wulp en Mezen

31 mrt: Lezing O (onleesbaar VBJ)? over bijen

2 april: Wich vindt het vast goed dat ik comité lid wordt

3 april: Eerste vergadering van het biologendispuut moppig! ’s Middags op het lab valkje gesneden, die bacteriën in zijn lever had

april: Lezing Drijver Nat. Hist vereniging. Plan nachtwandeling

11 april: Met Boschma, Greet Jonkers, Non Scheffer en Eversdijk naar IJmuiden Vishal Veel zilvermeeuwen

12 april: Fijn opgeschoten met de schelpenrommel van ‘t comité

14 april: Met Toos naar Bos, hyacinten al in bloei

16 april: Met Toos op het lab een schildpadje uit de Rotterdamse diergaarde gesneden: reuze lange, grote slijmerige lever, veel eieren

18 april: Leuk Bryozoa en Hydroidpoliepen gedetermineerd, ook een paar ingemaakt

20 april: Radula’s van Helix aspersa en hydromea (onleesbaar VBJ) uitgekookt

21 april: Paasverhaal verteld op paasfeest zondagsschool. Gek beest (keverlarve?) in tuin van Marius

24-28 april: Met Wicher, Toos, Var, vd Berg, Jo Eerlandt, fam. Ehrer in Limburg bij Guus Meyer gekampeerd. Zo nu en dan sneeuw en hagel, ’s nachts veel regen en wind. Oom Max kan alleraardigst zingen, Guuske praat fijn Limburgs. Langs de spoorlijn gewandeld, prachtig uitzicht op de Maas

30 april: Mislukte boottocht in Rotterdam, omdat de motor niet wou. Toch erg gelachen en gezongen

3 mei: Radula’s van Helia Hortensia en anderen uitgekookt

8 mei: Jonge leeuwen op zoölogisch lab gesneden, verbazend grote nieren

9 mei: Met Wicher schelpen van 11 april gedetermineerd

10/11 mei: Nachtwandeling met To C. stropen, niet veel: 1 oorwurm en naaktslak. Vogels: nachtegaal, sprinkhaanrietzanger, merel, zanglijster, vink, fitis, kievit, grutto, wulp, scholekster, roodborst, koet en duiven

12 mei: Bij Wich op het lab agoeti (knaagdier uit Suriname) gesneden. Hart, strottenhoofd en geslachtsorgaan bewaard. Parasieten in de lever en nier. Mooie oranje knaagtanden

17 mei: Ankeveen met de prof. Weer veel libellen, veel leuke slakken. Ook libellen die uit het huidje kropen, Lege libellen huiden. Zwarte stern, lepelaar, koeten, nest van witte kwikstaart aan het Gein, nest van leeuwerik in de Bussumse meent. Purperreigers visdiefjes en blauwe reigers. Sei Ruhig, bleibe ruhig mein Kind, und nimm die
Männer wie sie sind.

18 mei: Muiden-Vinkelburg (bij Zeeburg) met dispuut. Leiding van Boschma en Boedijn. Veel(onleesbaar VBJ)

21 mei: Met faculteit naar Amsterdamse waterleiding met Wich, installatie bekeken, watervlooien en muggenlarven gevist

21 mei :Avondwandeling met Wich en Toos en Nat. Hist. Vrienden. Veel Salomonszegel in het duin. Geitenmelker gehoord en gezien. Prachtige avond

24 mei: Naar Hondsbosche met Boschma en Willy Braat Veel meeuwen en scholeksters

25 mei: Gekampeerd bij Zwanervallei? Met Wich, Toos en Var. ’s Morgens veel vogels gezien: Lepelaars, reigers, aalscholvers, koeten, meeuwen, sterns, bergeenden, wulp, grutto, kievitten, scholekster en tureluur. In de Zijpe veel (onleesbaar VBJ) In de sloot. Aan de Hondsbossche (onleesbaar VBJ) gevangen

27 mei Demonstratie van de (onleesbaar VBJ) Van de Congo expeditie op 18 mei op een dispuutsvergadering

29 mei : Expeditie Congo naar Hondsbossche . Veel (onleesbaar VBJ)…? Anders niet veel nieuws. De lui waren niet voort te krijgen 

juni: Trochophora larven van naaktslakken bekeken met mic.

3 juni: Op zaal practicum de …?van de Congo expeditie naar Muiden zitten bekijken en getekend

6 juni: Polarisatie apparaat gekregen ’s middags met Wich en Toosnaar De Beer veel vogels (natuurgebied Hoek van Holland VBJ)

7 juni: Op de Beer door de slikken naar de klutennesten . Kluut met eieren. Sloot met … ? bij de eendenkooi. Doorgefietst naar Brielle. Daar Var en Jo in de Tram naar Oostvoorne en naar het strand. Gekampeerd bij padvinderskamp. Jonker en Leen ’s avonds. Gewandeld langs het strand

8 juni: ’s ochtends weer strand met veel onleesbaar. Doorgefietst naar Kockanje In het meertje veel …? Verder naar Quakjeswater Massa’s …?. Naar zee gewandeld en Goeree zitten bekijken. Zeeland! Door naar de waterleiding van Hellevoet. Daar gekampeerd in de duindoorns. ’s Avonds nog even naar zee gewandeld om de zon te zien ondergaan.

9 juni: Overgestoken van Hellevoet naar Middelharnis. Met tram naar V. …plaat. Met boot naar Zijpe. Aalscholvers en bergeenden op het Voljerak. Met tram naar Zierikzee. Rond de Wiel gevist…. ? Tegen flinke wind ingefietst naar Kerkwerve Buiten aan de dijk …… ? Bij Koudekerke achter de dijk gekampeerd

10 juni: ’s Morgens al vroeg langs de dijk geragd …… ? Naar de inlage daar tussen de meeuwen en sternennesten gebaggerd. Jonge vogels met eitand. Ook een paar die hun ei aan het openen waren.

15 juni: Radula’s van …. uitgekookt

23 juni: Met dispuut naar Halfweg naar Mia Kruseman. Daar gevist op ….. ? Onder stenen veel mooie …? ’s Middags in een moeras aan de Spaarndammerdijk.

24 juni : Door Artis geboemeld met Non, Willy, Ada ten Broecke en Portielje. Nieuwe schildpad in aquarium bekeken. Nestje zeestekelbaars en van Braziliaanse zoetwatervisjes. In de broedmachine een roodharig meerkoetenjong dat leerde pikken. Vroedmeesterpadje met eieren aan de achterpoten Jong Lampongaapje
Jonge leeuwtjes uit het hok gehaald 18 dagen oud, nog geen tanden, typisch vlekkenkleed en dortaalstreep

26 28 juni: Met Stomps en Bernink excursie naar Denekamp 26 gewandeld van Oldenzaal over Falkenberg naar Denekamp. 27 langs Dinkel naar Lutterzand…. Uitzicht van Lutterzand erg gekapt. Professor U ziet eruit om een cent te geven. 28 ’s morgens ……?

29 juni: Excursie van dierkundige kennis gemaakt met van Beuningen, van Goor, Loman, van Kampen, de Beaufort, Bolsius. Verder waren er Boschma, Redeke, Sluiter, Ihle, Weber, Wicher, Toos Romijn en …? Van Kampen met waterlaarzen en trapje in de olifant is een sprookje

2 juli: Bij Boschma een troep boeken gehaald over de Hydroidpoliepen. Leuke dingen op zijn kamer, schedels, tabakspot van olifantsokje 

en 10 juli: Naar Tiel, Waalwijk en de Linge…..?

13 tot 18 juli: Schouwen met Wicher, Toos en Var. 13 Boottocht van Middelburg naar Zierikzee. Gefietst naar Westerschouwen. Meeuwvogels in de inlagen. Deze stonden veel hoger dan in juni, want ze dienen als bergboezem. Gekampeerd bij boerderij Duinoord van Kees Boot ’s middags en ’s avonds duinen en strand langs. …. 14de langs
zeedijk gezocht en gevonden …. ’s Middags duinen door naar de stuifduinen. Uitzichten op zee en over het eiland. 15 de ’s morgens een beetje langs de dijk gescharreld. ’s middags naar de lichttoren van westerschouwen door Burgh Haamstede. Er bovenop geklommen uitzicht op zee en op het eiland Terug door duinweide 16de langs de
dijk ….. 17de gevist op zee en op de Schelde …. Over Noord Beveland terug en van … naar Katse Veer gefietst 18de ’s morgens vroeg terug.

26 juli: Naaktslakjes van Katse veer getekend

2 augustus: Dichotoom tabelletje van de Hollandse naaktslakken opgemaakt

7 augustus: Met Wicher en Var (gedeeltelijk) naar Helder om microscopen te brengen. Van Goor, Ati en Boschma gesproken. Lab en aquarium gezien. Met Van Goor en 2 Utrechtse juffers gaan wieren zoeken langs Vangdam ….. Naar zuiderzeedijk gefietst …. Door naar Callantsoog …. Gefietst langs werkspoor

10-30 aug: Gewerkt in Den Helder op het zoöl. Station. 11 aug naar de Kier geroeid en daar …. Verzameld. Polariseren van de kaken van de NEreïd ’s middags het slikwad op. 12 aug materiaal van de Kier
uitgezocht ….13 aug gevaren en naar oude schildgarnalen en krabben gevist. 14 aug. Gekrabbeld aan balken en kolenschip voor ’t lab …….. 15 aug materiaal kolenschip uitgezocht ’s middags in de haven gevist. 16de materiaal van de 15de uitgezocht . 17de naar Texel. Zeedijk langs naar Den Hoorn gefietst. Daar langs weg van het vliegkamp de duinen in gefietst Bij Putten de fiets gezet Opzichter was nog niet thuis. Duin ingewandeld….. 18de gekord in de haven met de oesterkor …. 19 aug gevaren naar de oesterputten aan de zuiderzeedijk 20 aug. Met spiegelgladde zee naar Texel, schietoefeningen vuur (licht) waterzuil, knal, dus verschil tussen snelheid van geluid en licht. ….. 21 aug in Plankton haven gezocht…….23 aug verder gedetermineerd. 24 aug. Lekker warm in het duin gelegen, gewerkt en brieven geschreven. Jan Houwing te logeren ‘’s avonds naar zee. Zon in een ARc d’Triomphe 25 aug. ……….. 26 aug…. Gefixeerd in sublimaat ijsazijn 27 aug gewerkt 28 en 29 aug …….. 30 aug. Opgeruimd Artis

10 sept: Met Wich prachtige zonnige dag aan Hondsbossche Gevist in de plasjes ….Na de koffie bij heel lage eb onder de stenen gemodderd……Bij het naar huis rijden prachtige zonsondergang over de mistige weiden. En een maf!

11 sept: Poliepen gefixeerd en ingemaakt nog niet te determineren

16 sep: Met Non, juffrouw Scholten en B. naar apenhuis en de chimpansees geknuffeld. We gaan er sokjes voor breien. ’s Avonds bij Wich spul uit Helder bekeken…….

21 sept : Naaktslakeieren…..

27 sept: Dierkundige in Leiden in het zoölogisch lab. Wich vertelt van de Campanularia angulata. Mevr. Wibaut merkt op dat het wellicht regeneratieverschijnselen zijn. Dat denk ik toch niet

5 okt: Duinen waterleiding met Wicher, Annie en Jettie Reuvekamp, Jo Geyl en Sally Baruch

6 okt: Weer begonnen in Amsterdam

7 okt:Wich maakt practicum onveilig, ’s avonds schellupkes bekijken

18 okt: Conchyliologische clubvergadering met juffr. Scholten, de Wilde, Dorsman van der Vaart. Titia van Maurik en de pas gedode kikker tegen Sluiter En ik doe het niet, ik doe het niet lelijke oude dierenbeul. Stelletje tropische schelpen uit Haagse collectie gekregen

19 okt: Zandvoort IJmuiden gewandeld met Wicher. Op de pieren tussen de blokken naar plankton gevist

23 okt: Vandaag en gisteren Aplysia mogen snijden van de Prof. Radula en schaal bewaard

24 okt: Mooie veren van Argusfazant uit Artis gekregen

25 okt: Kerbert stralend over (onleesbaar VBJ)

26 okt Met Non langs het strand gewaaid……..

28 okt: Boschma door zijn doctoraal

29 okt: 29.30.31 okt en 5 en 6 nov Polypus (=octopus) vulgaris op ’t lab gesneden Enig! Gladius en Radula en Spermatophorenzak bewaard. Ook de kaken natuurlijk

1 nov: Lezing van Goor nat. Hist. Amsterdam nogal onmogelijk. Verhaal van Piet Langenhuijzen Molengraaff

2 nov: Met Wich en Nat. Hist. Zandvoort, door duin terug, niet veel nieuws

3 nov: Bij typissche Fische op audiëntie. Word duvelstoejager op schelpenkamer verdien 1/12 Xf1400,- !!!!

4 nov: Caesar de grote leeuw gestorven Kassian

5 nov: Bij Kerbert haast een uur zitten praten over …? Volgens Anna mag ik een jaar lang zo gek doen als ik wil en nog zal Coentje ’t goed vinden. Hope so ! Kerbert had het ook over een marine ….? Die altijd in symbiose leeft met een alg. Zonder dat wier kan de worm niet leven

6 nov: Met biologen naar Hagenbeek. ’t Mooiste vond ik de sprongen van de hazewinden. Non heeft pauw gesneden, oogst van veren in hun ontwikkeling …..?

20 nov: Schepman gestorven (Malocoloog VBJ)

23 nov: Met Wicher, Annie Reuvekamp en Sally Baruch naar IJmuiden, Door duin terug naar Velzen

29 nov: Dierkundige vergadering Artis. Otie van den Berg, Pietje van K. LACHT. Romijn Loman e.a. Weber doet leuke ideeën over Pieter Langenhuizen (fonds VBJ) aan de hand. De Beaufort is een stoute jongen. Sluiter herdenkt Schepman sympathiek. Plannen (fantastisch) voor de viering van het 50-jarig jubileum van de dierkundige in 1922

9 dec: Thijsse en B? draaien de vogelfilm af. Schitterend, heileven, al ging het wat vlug, zo te zien gebeuren. Meeuwen en stern op de Waddeneilanden een grote impuls een samenleving 

10 en 11 dec: Non en ik Baviaan gesneden Uro genitaal stelsel en bloedvaten goed gezien

12 dec: Theo gewoon Prof geworden. Eigenwijze kip

13 dec: Portielje op Nat. Hist over vogels. Niet zo fris meer als in ’t begin ’s middags op practicum vakantie ingefuifd. Mies van Oyen de vrouw van Overeem!!!

16 dec: Zandvoort IJmuiden gewandeld met dispuut. Lekker zacht weer. Veel meeuwen op de pieren. Langs het strand niet veel nieuws

17 dec: Sinterklaas gevierd op het dispuut, onmogelijk idioot. Allemaal als kleine kinderen. Tine van ’t Hoff als baker! Micro…? Van Boschma gekleurd in P…? en gefixeerd in nicotine!. Dwaze tekeningen van Boedijn over ’t apparaat van Non

19 dec: Lezing van Schröder voor studentes Nat. Hist. Alpenclub over alpenflora met prachtige gekleurde lichtbeelden

27 dec: Strijbosch Vogel en Kampfoto’s Dwergstern en Griet cyclus. ’s Middags Riviera vergadering op ’t lab. Doen – niet doen – doen – niet doen. Var’s examen zal de doorslag geven

30 dec: Excursie met die kerelen. Jonker brengt tijding dat Cu Var niet laat gaan. Toch niet: Adé mein land Riviera, maar: en we doen het lekker toch !!!!!!! ’s middags oer-langdradige vergadering met suffe kerels. Thijsse hoestte de stemming op peil. Frans Adriaan is een gek! Dezer dagen leuk zitten werken. Comité rommel gedetermineerd, voorlopig kaartsysteem bijgewerkt. Van Zantens glückliche Zeit gelezen en fijn geluierd.